5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 2. 2023
Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv indisponovaných osôb, a to aj pri vybavovaní rôznych kompenzácií či dávok. Naposledy upozornil napríklad na ťažkosti onkologických pacientov. Odhaľuje systémové pochybenia a pomáha aj individuálne. Aké sú jeho možnosti?
5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Zdroj: Shutterstock

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sídli v Bratislave. O svojich aktivitách zverejňuje aj podrobné výročné správy. Z poslednej sme pre vás vybrali prehľad problémov, na ktoré sa osoby so zdravotným postihnutím sťažovali najčastejšie. S ktorými komplikáciami treba v praxi počítať? 

Komisár prijíma podnety od každého 

S požiadavkou, ktorá sa týka porušovania alebo ohrozovania práv zdravotne znevýhodnených, sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže obrátiť úplne každý. Prístup k jeho službám musia mať podľa zákona aj osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (napr. z dôvodu pozmeneného duševného stavu či nízkeho veku) – tieto ho môžu kontaktovať aj bez vedomia svojho zákonného zástupcu, a to aj priamo, aj prostredníctvom nimi zvolenej fyzickej osoby. 

Komisár uplatňuje svoju činnosť voči:

1) orgánom štátnej správy a územnej samosprávy (typicky rôznym úradom, a to aj tým, ktoré rozhodujú o priznávaní najrôznejších dávok či kompenzácií),
2) právnickým a fyzickým osobám, ktoré na základe osobitných predpisov môžu zasiahnuť do práv iných v oblasti verejnej správy alebo ktoré majú postavenie podnikateľov.

 Akým spôsobom komisár zdravotne postihnutým pomáha? 

Činnosť komisára možno z hľadiska spolupráce so zdravotne znevýhodnenou osobou rozdeliť na dve oblasti: 

1) Služby pre konkrétne osoby so zdravotným postihnutím 

Ak sa na komisára obráti osoba so sťažnosťou na porušenie jej práv, môže tento:

- na základe jej podnetu situáciu posúdiť,

- požadovať:

a) kópie spisovej dokumentácie, dokladov, obrazových záznamov alebo videí,
b) aby orgány verejnej správy vykonávali svoje oprávnenia. 

Nad rámec uvedeného sa môže vyjadriť k prípadom, ktoré posudzoval; zdravotne znevýhodnenú osobu môže tiež podporiť svojou účasťou na niektorých súdnych konaniach.

 2) Činnosti vykonávané v prospech viacerých (resp. všetkých) osôb so zdravotným postihnutím 

K aktivitám komisára, ktoré majú viesť k zlepšeniu presadzovania práv väčšej skupiny zdravotne indisponovaných osôb, patria napr.:

- aktívne monitorovanie situácie v oblasti dodržiavania práv, a to aj prostredníctvom rôznych prieskumov,

- podávanie podnetov na zmenu právnej úpravy,

- zvyšovanie povedomia o právach zdravotne postihnutých osôb v celej spoločnosti,

- spolupráca so zahraničnými subjektami. 

V určitom smere sa dá postavenie komisára pripodobniť k funkcii ombudsmana. Nevydáva záväzné rozhodnutia, v dôsledku svojej autority však môže prispieť k vyriešeniu situácie v prospech zdravotne postihnutej osoby alebo ju aspoň nasmerovať k správnemu riešeniu jej problému formou poradenstva. 

Prekážky, ktorým osoby so zdravotným postihnutím opakovane čelia v oblasti kompenzácií 

Z poslednej správy komisára zverejnenej v minulom roku vyplýva, že v oblasti kompenzácií zdravotného postihnutia rôznymi príspevkami či uľahčeniami sa úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane dopúšťajú napríklad nasledujúcich pochybení: 

1) Aktívne odrádzajú od podávania nových žiadostí 

Zdravotne znevýhodneným osobám býva ešte pred podaním žiadosti o priznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu zo strany úradníkov nadmerne zdôrazňované, že pri novom posudzovaní im môžu byť odňaté dovtedy priznané príspevky. 

2) V rozpore so zákonom neposkytujú poradenstvo 

Komisár pri posudzovaní individuálnych podnetov zaznamenal, že úrady žiadateľom často len stručne „odbijú“, že im požadovaná kompenzácia nepatrí a nepoučia ich, ako by svoju situáciu mohli zlepšiť. Podľa zákona sú ale povinné k:

a) základnému sociálnemu poradenstvu spočívajúcemu v posúdení povahy problému žiadateľa, poskytnutí základných informácií o možnostiach jeho riešenia a podľa potreby aj v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci;
b) poradenstvu vo veciach kompenzácie, preukazu ZŤP a parkovacieho preukazu

Typickým pochybením je, ak úrad neupozorní na nové priaznivejšie podmienky poberania príspevkov. 

Problémy sú aj v oblasti zamestnanosti 

Vo sfére zamestnávania riešia zdravotne znevýhodnení podľa správy komisára najmä nasledujúce porušenia ich práv:

 3 ) Neodôvodnené krátenie príspevkov na činnosť pracovného asistenta 

Komisár opakovane riešil sťažnosti na neoprávnené krátenie hodín tzv. pracovnej asistencie zo strany úradu práce, ktoré v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu príspevku na činnosť pracovného asistenta. Náprava sa dosiahla až v rámci odvolacích konaní. 

4 ) Šikana a diskriminácia 

Sťažnosti na mobbing či nerovnaké zaobchádzanie boli tiež pomerne časté. Podľa zistení komisára sa ale len málokedy zdravotne znevýhodneným podarí preukázať, že k uvedeným porušeniam došlo. Komisár väčšinu takýchto podnetov odporúča riešiť podaním súdnej žaloby a v tejto súvislosti poskytne podávateľovi podnetu právne poradenstvo. 

5) Výpoveď zdravotne znevýhodneným osobám bez súhlasu úradu práce 

Zamestnávatelia so zdravotne postihnutými zamestnancami ukončovali pracovný pomer výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce. Jeho absencia má však za následok neplatnosť výpovede. Neplatí to len ak:

- zamestnanec dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

- sú u zamestnanca dané dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, príp. pre výpoveď kvôli menej závažnému porušeniu pracovnej disciplíny, pre ktoré však možno dať výpoveď len ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny na túto možnosť písomne upozornený.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok