Kúpili ste tovar na splátky a chcete ho vrátiť? Ako odstúpiť od zmluvy o úvere?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 12. 2022
Zobrali ste si kvôli vianočným sviatkom spotrebiteľský úver alebo ste rovno nakúpili na splátky a teraz to ľutujete? Stále ešte nemusí byť neskoro na to, aby ste sa z oboch zmlúv vyviazali. Za akých podmienok je možné od nich odstúpiť?
Kúpili ste tovar na splátky a chcete ho vrátiť? Ako odstúpiť od zmluvy o úvere?

Zdroj: Shutterstock

Ako nákup na splátky vlastne funguje 

Nákup na splátky z právneho hľadiska v zásade spočíva v súbežnom uzatvorení dvoch zmlúv:

1) zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru a

2) zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere, t. j. zmluvy o poskytnutí peňažnej čiastky, ktorú vám poskytovateľ úveru požičia, aby ste si za ňu zakúpili konkrétny tovar.

Obe zmluvy sú vzájomne previazané a tvoria jeden obchodný celok. Poskytnutú finančnú čiastku podľa zmluvy o úvere teda nemožno použiť na iný účel, než na nákup tovaru. Výhodou viazaného spotrebiteľského úveru je, že tovar máte k dispozícií ihneď – a môžete ho teda okamžite začať používať, a to aj keď zaň nedokážete alebo nechcete zaplatiť celú kúpnu cenu už v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Nevýhodou je pochopiteľne skutočnosť, že si vlastne kupujete na dlh a za tovar zväčša zaplatíte aj sumu nad rámec jeho kúpnej ceny (ak nejde o nákup na splátky bez navýšenia alebo s 0 % navýšením). 

Veriteľom zo zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere pritom môže byť:

1) predajca tovaru ale aj
2) osoba odlišná od predajcu; v takom prípade ale platí, že:

- veriteľ využíva služby predajcu tovaru pri uzatváraní alebo príprave zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo

- konkrétny tovar je výslovne uvedený v zmluve o spotrebiteľskom úvere. 

Čo sa stane s úverom, ak od kúpy na splátky odstúpite?

 

Aj od kúpnej zmluvy pri nákupe na splátky (podobne ako od iných spotrebiteľských kúpnych zmlúv) môžete v zákonom vymedzených prípadoch odstúpiť. Právo na zrušenie uvedenej zmluvy odstúpením býva v praxi uplatňované najmä v dvoch prípadoch:

1) ak bola kúpna zmluva uzatvorená tzv. na diaľku (typicky ak bol tovar kúpený v e-shope), môžete využiť právo na odstúpenie do 14 dní od prevzatia tovaru (pre výnimky ohľadom plynutia uvedenej lehoty viď bližšie: Dá sa vrátiť tovar na e-shop bez udania dôvodu aj po roku?);
2) v prípade výskytu vád zakúpeného tovaru, ktoré:

- nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa nakúpený tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo

- sa síce dajú odstrániť, ale pre ich opätovné vyskytnutie po oprave alebo ich väčší počet nemôžete zakúpený tovar riadne užívať. 

Vzhľadom na to, že zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere tvorí so zmluvou o kúpe tovaru jeden obchodný celok, zanikne spolu s odstúpením od zmluvy o kúpe aj súvisiaca zmluva o úvere. Keď po odstúpení vrátite zakúpený tovar predávajúcemu, vysporiadajú si veriteľ z úverovej zmluvy a predávajúci vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov medzi sebou bez toho, aby k tomu potrebovali vašu súčinnosť.

Za odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru nesmiete byť nijako sankcionovaní – predajca či veriteľ vás teda nesmú odrádzať od odstúpenia realizovaného v súlade so zákonom zmluvnými pokutami či dodatočnými poplatkami. 

Ak bol tovar, na ktorý sa vzťahuje zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere, v rozpore s kúpnou zmluvou a vy chcete z tohto dôvodu požadovať peňažné plnenie, môžete sa na veriteľa zo zmluvy o úvere obrátiť so svojimi nárokmi na jeho poskytnutie až vtedy, keď si uplatníte zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy voči predajcovipredajca vaše nároky neuspokojí.

Ak od kúpnej zmluvy odstúpite, musí vám veriteľ peňažné prostriedky, ktoré ste uhradili pred zánikom zmluvy o úvere, vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po tom, čo mu doručíte písomné oznámenie o zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere z dôvodu vášho odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru. 

Aj od zmluvy o spotrebiteľskom úvere nesúvisiacej s nákupom na splátky môžete odstúpiť 

Bez ohľadu na to, či ste zmluvu o spotrebiteľskom úvere uzatvorili za účelom kúpy tovaru alebo kvôli financovaniu iných potrieb, máte podľa zákona právo od nej odstúpiť bez udania dôvodu, ak tak urobíte v určitej lehote od jej uzatvorenia. Zákon vám teda poskytuje priestor, aby si už uzatvorenú zmluvu riadne preštudovali a znovu zvážili (možno aj po zasadnutí rodinnej rady), aký bude mať dopad na vaše financie. 

Právo na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere môžete využiť len do 14 kalendárnychdní odo dňa:

1) jej uzavretia (t. j. v zásade do 14 dní od jej podpisu oboma zmluvnými stranami) alebo
2) odo dňa, keď vám poskytovateľ úveru doručí zmluvné podmienky s povinnými obsahovými náležitosťami podľa zákona, ak tento deň nasleduje až po dni uzatvorenia zmluvy. Povinné obsahové náležitosti podmienok sú veľmi obsiahle, nájdete ich v ust. § 9 zákona č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a pokiaľ ide o úver formou povoleného prečerpania, tiež v ust. § 10 uvedeného zákona. 

Odstúpenie treba urobiť písomne. Špecifické podmienky pre jeho realizáciu vyžadované veriteľom (ktoré by ale mali byť len „technickej“ povahy – napr. na akú adresu odstúpenie zasielať a pod.) nájdete v zmluvných podmienkach.

Lehota na odstúpenie sa bude považovať za dodržanú, ak odstúpenie v súlade s postupom uvedeným v zmluvných podmienkach zašlete najneskôr v posledný deň lehoty.

 Ak sa rozhodnete od zmluvy o spotrebiteľskom úvere odstúpiť, budete musieť veriteľovi:

1) vrátiť istinu zaplatiťúrok z tejto istinyvypočítaný podľa dohodnutej úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru odo dňa, keď ste začali úver čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní odstúpenia veriteľovi;
2) kompenzovať nenávratné poplatky, ktoré zaplatil orgánu verejnej správy v súvislosti s vaším spotrebiteľským úverom (napr. poplatky za overenie podpisov na úverovej zmluve). 

Okrem uvedených plnení od vás poskytovateľ úveru nemôže v súvislosti s využitím práva na odstúpenie požadovať nijaké iné peňažné čiastky. 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok