Ako má postupovať ručiteľ, ak dlžník nespláca úver?

Roland Regely | rubrika: Článok | 2. 4. 2019
Ak sa niekto zaručí za splácanie úveru, berie na seba rovnakú zodpovednosť ako keby si úver zobral od banky sám.
Ako má postupovať ručiteľ, ak dlžník nespláca úver?

Zdroj: Shutterstock

Nočnou morou každého ručiteľa je to, ak dlžník prestane splácať svoj úver či hypotéku. Banky zväčša postupujú rovnako, dôležité je s finančnou inštitúciou ihneď komunikovať a mať záujem riešiť situáciu. Bez ohľadu na to, či ste ručiteľ alebo dlžník.

Začína to meškajúcou splátkou

Ak dlžník nezaplatí splátku úveru či hypotéku v stanovenej lehote, nasleduje výzva na zaplatenie. Zväčša sa tak deje formou SMS správy či e-mailu. Niektoré banky posielajú upomienky aj poštou.

Ak dlžník okamžite reaguje, teda ihneď zaplatí dlžnú sumu, vyhne sa problémom. Za meškajúce dni mu môže banka vyrubiť úroky z omeškania.

Ak však dlžník nezaplatil splátku ani po výzve, zarobí si na problém. Je však mimoriadne dôležité, aby klient s bankou komunikoval a zdôvodnil, prečo úver nespláca. Banka môže jeho zdôvodnenie akceptovať a upraviť mu napríklad splátkový kalendár.

 

Ak to nezvláda dlžník, na rade je ručiteľ

V prípade, že dlžník nie je schopný splácať svoj úver či hypotéku, banka informuje bezodkladne aj ručiteľa. Banka sa môže domáhať splnenia záväzku od ručiteľa len vtedy, ak dlžník nezaplatil v primeranej lehote po tom, ako ho banka písomne vyzvala.

Na to, aby povinnosť platiť úver prešla na ručiteľa, potrebuje banka predchádzajúce súdne vymáhanie voči samotnému dlžníkovi. Ručiteľa banka však väčšinou zažaluje spolu s dlžníkom.

Dajte pozor, komu ručíte

Ak sa rozhodnete ručiť za úver, majte na vedomí, že v prípade nesplácania úveru dlžníkom môžete mať poriadne problémy. Ručiteľ totiž na seba berie záväzok, že zaplatí nie len úver a úroky z úveru, ale aj prípadné poplatky, úroky z omeškania a náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy. 

Ak nezaplatí dlh žiadna zo zmluvných strán – teda ani dlžník, ani ručiteľ - vyhlási banka úver za splatný a pristúpi k realizácii zabezpečovacích prostriedkov. V praxi to znamená, že banka si uplatní dohodu o zrážkach zo mzdy ručiteľa.

Ak ručiteľ nepracuje a teda nie je možné uplatniť dohodu o zrážkach zo mzdy, dochádza k exekúcii jeho majetku.

Ako ručiteľ môžete v rámci súdneho konania namietať neplatnosť ručiteľskej zmluvy. Musíte však mať na to pádne dôvody a dôkazy. Súd zväčša nemá dôvod takúto námietku akceptovať.

Úver platíte aj vtedy, ak dlžník zomrie – samozrejme v prípade, ak niekto z rodiny jeho záväzok nepreberie. Preto by ste mali pri koncipovaní úverovej zmluvy trvať na poistení pre prípad úmrtia, neschopnosti splácať a pod.

Ako sa zbaviť ručenia k úveru

Záväzok ručiteľa nemôžete len tak zrušiť na základe svojho vlastného rozhodnutia. Závisí to od „hlavného záväzku“, a preto môže zaniknúť len vtedy, keď zanikne záväzok, ktorý sa ním zaručuje.

Ručiteľov záväzok môže ešte zaniknúť na základe dohody s bankou, no túto možnosť využije banka zrejme len ojedinele, pretože je vo výhode, ak sa môže svojej pohľadávky domáhať aj od ručiteľa.

V prípade, že by ste chceli od zmluvy odstúpiť, musí s tým súhlasiť ako banka, tak aj dlžník. Ten musí nájsť za vás náhradu, alebo ručiť nehnuteľnosťou – teda inak úver zabezpečiť.

Ak sa dlžník zámerne vyhýba dlhu, prípadne prepadol hazardu, alkoholu a pod. a vy túto skutočnosť viete banke preukázať, môžete tak urobiť. Môže to uľahčiť vaše vyjednávanie o ukončení ručenia.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Splácate nejaký úver?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register