splátkové spoločnosti

Splátkové spoločnosti sú spoločnosti, ktoré klientom poskytujú nadobudnutie tovaru alebo využitie služby bez potreby zaplatiť plnú cenu naraz. Na splátky je možné kúpiť spotrebiče, dovolenku, stavebný materiál a podobne.

Kedy a komu sa oplatí poistiť si úver? Niekedy postačí aj životná poistka

Článok | Marek Mittaš | 8. 5. 2019

+2

Úver je pre každý rozpočet finančnou záťažou. Okrem splátky požičanej sumy musíte platiť aj úrok, pričom náklady môže ešte zvýšiť aj poistenie úveru. Tieto výdavky však v mnohých prípadoch nebývajú rozhodne zbytočne vyhodenými peniazmi.

Ako má postupovať ručiteľ, ak dlžník nespláca úver?

Článok | Roland Regely | 2. 4. 2019

+2

Ak sa niekto zaručí za splácanie úveru, berie na seba rovnakú zodpovednosť ako keby si úver zobral od banky sám.