Nemocenské po novom možno poberať aj dlhšie ako rok, o predĺženie treba požiadať

Roland Regely | rubrika: Článok | 21. 5. 2021
Aké podmienky treba splniť pre získanie nemocenskej dávky? Aká je jej výška pre rok 2021?
Nemocenské po novom možno poberať aj dlhšie ako rok, o predĺženie treba požiadať

Zdroj: Shutterstock

Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺžila práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok. O predĺženie je potrebné požiadať. Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia aj dĺžku predĺženej výplaty dávky.

Podmienky pre predĺženie obdobia poberania nemocenského

  • dočasná pracovná neschopnosť musí trvať,
  • dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a
  • je predpoklad, že poistenec nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať pobočku Sociálnej poisťovne najskôr od 1. mája 2021 prostredníctvom určeného tlačiva. Formulár Žiadosť o predĺženie podporného obdobia na výplatu nemocenského je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Poistenec zasiela žiadosť príslušnej pobočke buď mailom, poštou alebo ju môže priniesť osobne.

Po podaní žiadosti posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi splnenie vyššie uvedených podmienok, a to po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu u ošetrujúceho lekára (ide o kontrolu opodstatnenosti trvania PN). Ak posudkový lekár poistencovi podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí zároveň určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok.

Pobočka následne automaticky vyplatí dávku na posudkovým lekárom stanovené predĺžené podporné obdobie. O výplate nemocenského počas predĺženého podporného obdobia nebude vydávať rozhodnutie, dávku iba vyplatí vo výške priznanej pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Predpokladom vyplatenia nemocenského za jednotlivé mesiace predĺženého podporného obdobia bude predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. „lístok na peniaze“) zo strany poistenca, ktorý mu vystaví ošetrujúci lekár.

Počas predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského nie je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského sa zamestnancovi a SZČO povinné poistenie prerušuje. Zamestnávateľ a SZČO sú povinní oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia zamestnanca/SZČO z dôvodu uplynutia predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského, a to do 8 dní od prerušenia povinného poistenia prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (RLFO).

Predĺžením podporného obdobia na výplatu nemocenskej dávky pomôže Sociálna poisťovňa tým poistencom, ktorí mali počas krízovej situácie od 12. marca 2020 sťažený prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie u nich došlo napr. k odkladu operačných zákrokov či odborných vyšetrení.

Kedy máte nárok na PN-ku pri živnosti?

Živnostník resp. samostatne zárobkovo činná osoba má od štátu nárok na viaceré dávky. Konkrétne materské, nemocenská a ošetrovné. Na dávky v nezamestnanosti a úrazovú dávku však nárok nemá.

Podmienkou na to, aby ste ako živnostník vôbec mali nárok na PN-ku je, že si platíte odvody do Sociálnej poisťovne alebo ste v ochrannej lehote. Okrem tejto podmienky nemôžete mať ako živnostník nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur. Vo všeobecnosti však platí, že živnostník na PN ušetrí desiatky až stovky eur na odvodoch.

Čo znamená ochranná lehota? Vznik dočasnej pracovnej neschopnosti v ochrannej lehote sa rozumie v lehote sedem dní po skončení nemocenského poistenia (v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie). V prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je ochranná lehota osem mesiacov.

 

Ako si živnostník vybaví PN-ku?

Ak ste práceneschopný a máte splnené vyššie uvedené podmienky, necháte si u lekára vypísať tlačivo žiadosti o nemocenské, a to zanesiete do miestnej príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Počas trvania pracovnej neschopnosti máte nárok na nemocenské v nasledovnej výške:

  • od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu

Základom pre výpočet PN-ky, resp. nemocenskej dávky je teda denný vymeriavací základ, ktorý vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých živnostník alebo iná SZČO zaplatila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Maximálny denný vymeriavací základ pre rok 2018 je stanovený vo výške 59,9672 eura.

Sociálna poisťovňa sleduje, ako si platíte odvody

Živnostník resp. SZČO má nárok na nemocenskú dávku, ak má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od začiatku platenia nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

Zaplatené poistné na nemocenské poistenie sa sleduje za obdobie posledných piatich rokov. V prípade posudzovania podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa neberie do úvahy dlžná suma poistného v sume nižšej ako je 5 eur.

Ako dlho trvá vyplácanie PN-ky?

Vyplácanie PN-ky (nemocenskej dávky) zaniká ukončením dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr však uplynutím 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Čo ak príde kontrola a vy porušíte liečebný režim?

V prípade, že ako živnostník resp. SZČO porušíte liečebný režim, stratíte nárok na výplatu nemocenskej dávky, a to odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však do 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

To znamená, že ak je predpoklad dlhodobej PN (napríklad 3 mesiace) a živnostník alebo iná SZČO poruší liečebný režim už na začiatku PN, tak príde o nemocenskú dávku maximálne na 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu.

Kedy Sociálna poisťovňa nezaplatí plnú sumu?

Je dôležité poznamenať, že výška PN (nemocenskej dávky) sa zníži na polovicu, ak sa ako živnostník alebo SZČO dočasne stanete práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý ste si privodili sami požitím alkoholu alebo iných návykových látok.

Väčšina živnostníkov platí len minimálne odvody

Tri štvrtiny živnostníkov platili v minulom roku do Sociálnej poisťovne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Keďže najnižší možný vymeriavací základ sa vlani zvýšil, títo živnostníci majú v roku 2018 nárok na vyššie nemocenské dávky SZČO.

Vlani sa najnižšie nemocenské dávky počítali z minimálneho vymeriavacieho základu za rok 2016 v sume 429 eur. V tomto roku sa minimálne nemocenské dávky určujú z minuloročného najnižšieho možného vymeriavacieho základu na úrovni 441,50 eura.

Anketa

Mali ste už počas PN-ky kontrolu zo Sociálnej poisťovne?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

28. 8. 2023 | Barbora Magočová

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebuje do obchodného registra zapísať nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným? Napriek tomu, že ide o pomerne bežnú zmenu, nemusí vôbec prebehnúť hladko. Na ktoré záležitosti... celý článok

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

21. 7. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Zmena sídla s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebujete zmeniť sídlo vašej spoločnosti? V posledných rokoch boli do praxe zavedené viaceré novoty, ktoré vás môžu pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra prekvapiť.... celý článok

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

30. 6. 2023 | Barbora Magočová

DPH a cena: Pravidlá, ktoré by ste mali poznať

Dodávate tovar alebo poskytujete služby aj iným podnikateľom? Ak je to tak, rozhodne by ste mali venovať patričnú pozornosť tomu, ako ste sa s obchodnými partnermi dohodli na cene vášho... celý článok

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok