Neplatenie sociálnych a zdravotných odvodov môže mať nepríjemné následky

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 19. 7. 2018
V súčasnosti má dlh na sociálnom poistení zhruba 135 400 ľudí. Zoznam dlžníkov si vedú aj verejné zdravotné poisťovne. Dlhodobé neplatenie týchto odvodov však môže mať nepríjemné následky.
Neplatenie sociálnych a zdravotných odvodov môže mať nepríjemné následky

Zdroj: Shutterstock

Zdravotné poistenie je povinné

V prípade zdravotného poistenia platí, že toto krytie musí mať každý občan štátu. Už aj novorodenec, ktorý ešte nie je prihlásený v žiadnej poisťovni má poistné krytie zdravotnej poisťovne matky. Do 30 roku života, respektíve až do skončenia druhého stupňa vysokej školy platí zdravotné odvody štát.

Po skončení štúdia môžete ostať poistencom štátu alebo sa stanete samoplatiteľom, samostatne zárobkovo činnou osobou, prípadne zamestnancom. Prihlásením na ústredie práce za vás bude tieto odvody aj naďalej platiť štát. Avšak, ak sa odhlásite alebo vás zo zoznamu čakateľov vyradia, budete dobrovoľne nezamestnaný a musíte si zdravotné poistenie platiť vo vlastnej réžii. Suma minimálnej mesačnej platby na rok 2019 je 66,78 eur, v prípade zdravotne postihnutej osoby 33,39 eur.

Ak ste zamestnanec, povinné odvody za vás automaticky platí zamestnávateľ. Ich výška je uvedená na každej výplatnej páske. Samostatne zárobkovo činná osoba je za pravidelné platenie zdravotných odvodov zodpovedná sama. Minimálna suma mesačnej platby je rovnaká ako v prípade samoplatiteľa, respektíve 66,78 eur a zdravotne postihnutá osoba platí 33,39 eur.

Neplatiči musia niesť následky

Keďže je zdravotné poistenie povinné, musí ho platiť každý, za koho to nerobí štát. Problém plniť si zodpovedne túto povinnosť majú hlavne samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby. Ak patríte do skupiny pravidelných alebo dlhodobých neplatičov, máte nárok len na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Navyše, akútnu zdravotnú starostlivosť, respektíve nárok na nevyhnutné ošetrenie posudzuje vaša zdravotná poisťovňa. Ak vyhodnotí, že vás ošetrili aj keď to nebolo nevyhnutné, váš dlh sa ešte navýši o náklady daného vyšetrenia. Okrem straty nároku na bežnú ambulantnú starostlivosť vám hrozí aj exekučné konanie. Nepreplatia vám ani kúpeľný pobyt alebo potrebné zdravotné pomôcky.

Zamestnanci sa do takejto situácie dostávajú len veľmi zriedkavo, nakoľko za zdravotné poistenie zodpovedá ich zamestnávateľ. Ak nastane situácia, že si zamestnávateľ takéto povinnosti nesplnil, okrem iného sa dopúšťa trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona. Následky porušenia zákona a exekučné vymáhanie sú vedené voči nemu, nie zamestnancovi.

TIP: Zamestnanci si výrazne polepšili – budete z výhod ťažiť aj vy?

Svoj dlh môžete aj splácať

Verejné zdravotné poisťovne väčšinou posielajú výzvy na úhradu, následne výkaz nedoplatkov a potom predexekučnú výzvu, ktorá je poslednou možnosťou na úhradu bez navýšenia dlhu o náklady vymáhania. Ak poistenec nereaguje ani na poslednú výzvu, pohľadávka sa posúva súdnemu exekútorovi.

Dlh na zdravotnej poisťovni je síce vážny problém, ale existuje na to pomerne jednoduché riešenie. Poisťovni môžete poslať žiadosť o riešenie dlhu formou splátkového kalendára. Ak je zo strany dlžníka ochota komunikovať a riešiť situáciu efektívne, poisťovňa žiadosti väčšinou vyhovie a stanoví mesačné splátky. Vyhnete sa tak navýšeniu dlžnej sumy o vysoké exekučné poplatky.

Sociálne poistenie

So sociálnym poistením je to už o niečo zložitejšie. Sociálne poistenie nie je povinné, takže platiť tieto odvody musia len dobrovoľne poistené osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávatelia. V prípade zamestnanca odvádza toto poistenie opäť zamestnávateľ.

SZČO musí platiť sociálne odvody vždy od 1. júla po roku, za ktorý bol ich príjem z tejto činnosti vyšší ako aktuálna hranica príjmu, ktorá sa odvíja od priemerných miezd v hospodárstve.Samoplatiteľ, čiže dobrovoľne poistená osoba má povinnosť platiť sociálne odvody len v období, kedy je na toto poistenie prihlásená.

To, že si sociálne poistenie platíte dobrovoľne však neznamená, že nemáte voči poisťovni žiadne iné záväzky. Musíte si plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti. V opačnom prípade vám hrozí pokuta alebo vymáhanie dlhu.

Žiadne odvody, žiadna PN-ka

Ak nie ste povinný platiť si sociálne poistenie, nemôžete rátať s niektorými dávkami od štátu. Medzi nepovinnými poplatníkmi ste sa mohli ocitnúť ak máte čerstvo založené podnikanie, ste nezamestnaný alebo váš príjem za predchádzajúci rok neprekročil stanovený limit. Neplatenie odvodov vám síce ušetrí nejaké financie, ale má to aj niekoľko zásadných nevýhod.

 • Nemáte nárok na nemocenské dávky (PN-ku).
 • Na invalidný dôchodok máte právo len vtedy, ak ste si v minulosti platili sociálne poistenie.
 • Nemáte nárok na materské, ak ste v posledných dvoch rokoch neboli poistený aspoň 270 dní.
 • Na rodičovský príspevok však máte právo bez ohľadu na platenie sociálnych odvodov.
 • Nemáte nárok na podporu v nezamestnanosti, ak ste v posledných troch rokoch neboli poistený aspoň 730 dní.
 • Nemáte nárok na dôchodok, ak ste neboli poistený aspoň 15 rokov.

Ak nie ste povinný platiť sociálne odvody, ale nechcete prísť o prípadné dávky, môžete si platiť toto poistenie ako dobrovoľne poistená osoba.

Sociálna poisťovňa namiesto exekútora

Od 1. júla 2017 vám už kvôli dlhom na sociálnom poistení nebude doma klopať exekútor. Novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový systém vymáhania dlžôb, a to prostredníctvom samotnej Sociálnej poisťovne, ktorá to bude robiť prostredníctvom takzvaného správneho výkonu. V praxi to znamená, že Sociálna poisťovňa už na vymáhanie nebude používať exekútorov, ale bude si dlh nárokovať prikázaním pohľadávky z účtu vo vašej banke, zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z vyplácaných dávok.

Tak ako v prípade zdravotnej poisťovne, aj so Sociálnou poisťovňou sa môžete dohodnúť na splátkovom kalendári. Ak má žiadateľ záujem o splatenie svojho dlhu, môže o splátky poisťovňu požiadať. Splátkový kalendár môže byť dlžníkovi poskytnutý na obdobie maximálne 24 mesiacov. Avšak, exekúcia môže byť stále uplatnená na dlžníkov, ktorým vznikla pohľadávka ešte pred novelou zákona, čiže pred 1. júlom 2017.

Zodpovedne odvádzať sociálne odvody musia hlavne zamestnávatelia. Ak si túto povinnosť neplnia, môžu čeliť aj obvineniu zo spáchania trestného činu, ktorý podáva samotná Sociálna poisťovňa. Zamestnanci sa ale nemusia obávať, že v prípade neplatenia odvodov ich zamestnávateľom budú musieť daný dlh zaplatiť alebo nebudú mať nárok dávky.

Zamestnávateľ je povinný platiť sociálne poistenie a má aj ostatné oznamovacie povinnosti. Ak sa chcete uistiť, či vás bývalý alebo súčasný zamestnávateľ riadne prihlásil a odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, môžete si to overiť priamo na ich pobočke. Sociálna poisťovňa tiež môže uložiť pokutu za porušenie zákonných povinností až do výšky 16 596,96 eur.

Ako sa nestať dlžníkom:

 • Overiť si povinnosť platiť sociálne poistenie.
 • Vedieť sumu poistného.
 • Platiť poistné vždy včas.
 • Dodržiavať špecifické symboly pri platbe.
 • Posielať peniaze na správny účet.
 • Ak potrebujete poradiť, kontaktujte Sociálnu poisťovňu (nevedomosť neospravedlňuje).

Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zákon o zdravotnom poistení

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?

Z dôchodkového poistenia plynie:

Aby ste mohli čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte:

Keď máte nezaplatené poistné t.j. dlhy na poistnom, nemôžete čerpať dávky zo sociálneho poistenia:

Zistiť výšku odvedeného poistného môžete:

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+20
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce