Práca v zahraničí po pandémii: Vracajú sa staré pravidlá

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 11. 8. 2022
Obmedzenie cestovania zamerané na zmiernenie pandémie koronavírusu už nie je platné. Po zhruba dvoch rokoch môžeme povedať, že pohyb cez hranice, či už za zážitkami, oddychom, alebo prácou, sa vrátil do pôvodného stavu. Vďaka tomu od 1. júla 2022 Sociálna poisťovňa opäť prešla k pravidlám koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré platili pred pandémiou.
Práca v zahraničí po pandémii: Vracajú sa staré pravidlá

Zdroj: Shutterstock

Svet práce sa pomaly prinavracia do normálu a tak pribúda aj množstvo pracovných ponúk v zahraničí. Aké sú vaše aktuálne povinnosti platenia si sociálneho poistenia pri vykonávaní práce v zahraničí?

Formuláre PD A1

Z nariadení EÚ vyplýva, že zamestnanec alebo SZČO s výkonom práce v niektorej krajine EÚ podlieha legislatíve spojenej so sociálnym zabezpečením v danej krajine. Jednoducho povedané – kde pracujete, tam máte mať uzatvorené sociálne poistenie a platiť poistné.

To dáva zmysel, pokiaľ v krajine pracujete dlhodobo. Avšak často sa môžete stretnúť so situáciou, kedy na prácu za hranicami Slovenska potrebujete iba niekoľko mesiacov, týždňov alebo len zopár dní. V takom prípade je zbytočne komplikované prehlasovať sa medzi jednotlivými systémami sociálneho zabezpečenia. V takom prípade môžete v Sociálnej poisťovni požiadať o výnimku, teda formulár PD A1.

Na základe tohto dokumentu môže zamestnanec alebo SZČO pracovať v inom členskom štáte, no z hľadiska sociálneho zabezpečenia bude podliehať slovenským pravidlám. Táto výnimka sa poskytuje iba vtedy, ak očakávané trvanie práce nepresahuje 24 mesiacov.

Zmeny počas vyslania

Doba výkonu práce v zahraničí sa môže ukončiť skôr, ako vyprší platnosť formuláru PD A1. Aby mala Sociálna poisťovňa prehľad o pracovníkoch vyslaných do zahraničia, je potrebné tieto zmeny nahlasovať najneskôr do 8 dní. Ide najmä o situácie, keď:

 • sa vyslanie vôbec neuskutočnilo,
 • je vyslanie ukončené pred uplynutím platnosti formulára PD A1,
 • vyslanie bolo prerušené na viac ako 2 mesiace,
 • pôvodný zamestnávateľ pridelil vyslaného zamestnanca inému zamestnávateľovi na Slovensku.

Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch prehodnocuje udelenú výnimku a môže jej platnosť zrušiť. Vtedy je potrebné formulár PD A1 odovzdať. Po uzatvorení hraníc štátov kvôli pandémii sa dostal do pozornosti najmä tretí bod. Keďže cestovanie bolo obmedzené na pomerne dlhú dobu, znamenalo by to obrovské množstvo hlásení o zmenách. Všetky dokumenty by sa neskôr museli vydávať nanovo.

Sociálna poisťovňa sa preto rozhodla počas pandémie zaviesť osobitné pravidlá k formuláru PD A1. Zmeny súvisiace s vyslaním nebolo nutné nahlasovať okrem prípadov, keď sa pracovník k danej práci už viac neplánoval vrátiť alebo ak počas obdobia zákazu cestovania pracoval na území Slovenska. Avšak tieto osobitné pravidlá od 1. júla 2022 prestávajú platiť a v prípade zmien súvisiacich s vyslaním je potrebné riadiť sa pôvodnými zásadami.

Podmienky udelenia formuláru PD A1

Ak sa nechcete registrovať do systému sociálneho zabezpečenia v krajine, kam cestujete za prácou, formulár PD A1 bude nutnosťou. V opačnom prípade by ste pracovali „na čierno“ a hrozila by vám pokuta. Preto vás určite budú zaujímať podmienky na vystavenie tohto dokumentu.

Zamestnanci

Zamestnanec, ktorý žiada o udelenie formuláru PD A1 musí spĺňať podmienky vyslania stanovené Sociálnou poisťovňou. Tie sa delia na dve časti: existencia priameho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom a výkon podstatných činností zamestnávateľa na území Slovenska.

Priamy vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa posudzuje na základe:

 • trvania pracovnoprávneho vzťahu počas celej doby vyslania,
 • práva zamestnávateľa ukončiť pracovnoprávny vzťah,
 • práva zamestnávateľa určiť povahu práce,
 • odmeňovania za prácu počas vyslania,
 • právomoci zamestnávateľa začať voči zamestnancovi disciplinárne konanie.

Výkon podstatných činností zamestnávateľa na Slovensku sa posudzuje na základe:

 • registrácie zamestnávateľa na účely sociálneho zabezpečenia na území Slovenska aspoň 2 mesiace pred vyslaním zamestnanca,
 • výkonu ekonomických a riadiacich činností aspoň 2 mesiace pred vyslaním zamestnanca,
 • výkonu činnosti na území Slovenska aspoň 10 % z celkového počtu zamestnancov v priebehu vyslania ostatných,
 • predpokladu aspoň 25 % celkového obratu pochádzajúceho zo Slovenska počas vyslania zamestnanca,
 • uzatvárania väčšiny zmlúv so zamestnancami a zákazníkmi podľa slovenských právnych predpisov,
 • počtu zmlúv, ktoré zamestnávateľ uzatvára na Slovensku a v štáte, kam sú zamestnanci vyslaní,
 • miesta výkonu práce vyslaných zamestnancov na Slovensku a v zahraničí.

SZČO

U SZČO žiadajúcej o formulár PD A1 sa posudzujú najmä tieto 3 podmienky:

 • výkon podstatných činností na Slovensku aspoň 2 mesiace pred vyslaním,
 • oprávnenie v rámci Slovenska na výkon činnosti, ktorú chce vykonávať v zahraničí,
 • zabezpečenie takých podmienok, ktoré jej umožnia vykonávať svoju činnosť aj po návrate z vyslania (nemôže napríklad predať svoje priestory na výkon práce pred odchodom).

Je potrebné dodať, že Sociálna poisťovňa každú žiadosť o vydanie formuláru PD A1 posudzuje individuálne. Síce kvôli tomu nemôžete žiadať o udelenie dokumentov skupinovo, ale máte šancu na získanie výnimky, aj keď niektorú z podmienok nespĺňate na 100 %.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok