Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 7. 6. 2023
Škôlky a školy nie sú len vzdelávacími inštitúciami. Zabezpečujú aj starostlivosť o deti, keď rodičia potrebujú pracovať. Materské školy však v lete fungujú v obmedzenom režime. Aké sú pravidlá ich prevádzky? A čo môžu rodičia využiť, aby skĺbili starostlivosť o deti a prácu aj cez školské prázdniny?
Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

Zdroj: Shutterstock

Kedy sa v lete môžu zavrieť škôlky? 

Pravidlá pre organizáciu školského roka upravuje školský zákon. Letné prázdniny sú každý rok v rovnakom období od 1. júla do 31. augusta. Termíny ostatných prázdnin musí ministerstvo školstva zverejniť na svojich webových stránkach každoročne najneskôr do 31. mája, a to až na 3 po sebe nasledujúce školské roky. 

Termíny školských prázdnin sa však nevzťahujú na materské školy. Prevádzka škôlky sa počas júla a augusta prerušuje nepretržite vždy najmenej na tri týždne. V obciach s viacerými škôlkami s jedným zriaďovateľom sa môžu v období prerušenia prevádzok počas letných prázdnin sústreďovať deti do tej z materských škôl, ktorá je v danej dobe aktuálne otvorená (tzv. zberná škôlka). 

Prevádzku materskej školy môže zriaďovateľ ďalej dočasne obmedziť alebo prerušiť:

1) zo závažných organizačných dôvodov,
2) z technických dôvodov,
3) z hygienicko-epidemiologických dôvodov,
4) na základe nariadeného opatrenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo
5) na návrh riaditeľa školy z iných dôvodov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie detí a zamestnancov alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. 

Informáciu o prerušeníprevádzky alebo jej obmedzení počas mesiacov júl a august musíte dostať 2 mesiace vopred. Škôlka je povinná ju zverejniť na mieste dostupnom zákonným zástupcom umiestnených detí a tiež na svojich webových stránkach (pokiaľ ich má zriadené). 

Podľa príručky ministerstva školstva si materské školy pred školskými prázdninami môžu zisťovať predbežný záujem rodičov o dochádzku. Školský zákon stanovuje, že sa materská škola zriaďuje spravidla pri počte desať detí.

Z uvedeného ministerstvo vyvodzuje, že letná prevádzka škôlky sa bude pravdepodobne považovať za optimálnu, ak ju bude navštevovať aspoň tento počet detí, nemusí to byť ale pravidlom. Vždy by mali byť rešpektované oprávnené záujmy detí a rodičov; uzatváranie materských škôl na celý júl a august ministerstvo každopádne nepovažuje za správne. 

Rodičov malých detí musí zamestnávateľ zvýhodniť 

Zvýšené nároky na rodičov kompenzuje Zákonník práce niektorými benefitmi. Základom pre ich čerpanie je:

1) trvalá osobná starostlivosť o vlastné neplnoleté dieťa (vrátane striedavej starostlivosti), príp. o dieťa zverené súdom do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
2) písomné oznámenie existencie uvedenej starostlivosti zamestnávateľovi. 

Aby ste si mohli (aj) cez prázdniny lepšie zorganizovať čas so svojimi deťmi, môžete využiť napr. nasledujúce práva:

1) ako zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa máte nárok na dovolenku za kalendárny rok v trvaní aspoň 5 týždňov (tzn. oproti základnej výmere dovolenky v trvaní 4 týždňov ide o týždeň dovolenky navyše, a to aj keby ste ešte nedosiahli 33 rokov veku). Ak sa začnete (alebo prestanete) trvale starať o dieťa až v priebehu kalendárneho roka, môžete čerpať navýšenie dovolenky za kalendárny rok v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní roka;
2) ak sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov a požiadate okratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času alebo v odôvodnených prípadoch o skorší návrat na pôvodný spôsob organizácie práce, zamestnávateľ vám musí vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Odmietnutie žiadosti musí zamestnávateľ v každom prípade písomne odôvodniť;
3) ak sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 8 rokov a požiadate o domácku prácu, teleprácu, príp. len o príležitostnú prácu z domácnosti na účely starostlivosti o dieťa, musí vám zamestnávateľ poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď, ak vašej žiadosti nevyhovie v primeranej lehote. Pri posudzovaní žiadosti je zamestnávateľ povinný prihliadať na vaše úlohy a oprávnené záujmy;
4) ak sa trvale staráte o dieťa mladšie ako 3 roky alebo ste osamelým rodičom trvale sa starajúcim o dieťa mladšie ako 15 rokov, môže vám zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas len s vaším súhlasom; to isté platí o pracovnej pohotovosti, ktorú od vás môže vyžadovať len po vzájomnej dohode. 

Letný tábor môžete financovať aj z príspevku od zamestnávateľa 

V období letných prázdnin zamestnaní rodičia hojne využívajú aj pestrú ponuku detských letných táborov. Aj tieto možno čiastočne hradiť z príspevku na rekreáciu (aj keď len v prípade školákov). Príspevok možno použiť, ak tábor spĺňa nasledujúce podmienky:

1) ide o organizovanú viacdennú aktivitu či zotavovacie podujatie počas školských prázdnin na území SR,
2) je v ňom umiestnené dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia

Príspevok poskytuje zamestnávateľ, ktorý:

1) zamestnáva viac ako 49 zamestnancov (zamestnávatelia s menším počtom zamestnancov poskytujú príspevok len na dobrovoľnej báze),
2) vás zamestnáva v pracovnom pomere nepretržite najmenej 24 mesiacov a zároveň
3) bol z vašej strany o jeho poskytnutie požiadaný. 

Výška príspevku sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac ale v čiastke 275 Eur za kalendárny rok. Ak pracujete v režime kratšieho pracovného času, zníži sa príspevok v pomere zodpovedajúcom vášmu úväzku. Bližšie k príspevku na rekreáciu: Príspevok na rekreáciu v roku 2022: Ako ho získať?   

Riešením môže byť aj tzv. detská skupina 

V neposlednom rade sa ponúka aj možnosť využitia tzv. detských skupín. V zmysle zákona ide o sociálnu službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Fakticky služba spočíva v tom, že sa rodičia dohodnú s dospelou osobou na starostlivosti o ich deti, ktoré ešte nenastúpili do predškolského ročníka.

Táto sa  nechá zapísať do registra sociálnych služieb a rodičia jej môžu hradiť odmenu, ktorú pokryjú finančnou podporou na starostlivosť o dieťa v detskej skupine vyplácanou úradom práce. Bližšie podmienky prevádzkovania detských skupín nájdete v našom článku: Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Anketa

Dávate dieťa do škôlky aj cez prázdniny?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

3. 7. 2023 | Redakcia

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

Končíte školu a neviete, ako postupovať, aby ste si splnili všetky povinnosti voči zdravotnej poisťovni a štátu? V tomto článku nájdete postup, ktorého by sa mali absolventi štúdia... celý článok