Príspevok na rekreáciu v roku 2022. Ako ho získať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 5. 2022
Letná sezóna pomaly klope na dvere; pri plánovaní oddychových aktivít je dobré počítať aj s tým, že niektoré môžete pokryť príspevkom na rekreáciu. Nemusíte ho použiť len pre vás, ale aj na rôzne prázdninové akcie pre deti.
Príspevok na rekreáciu v roku 2022. Ako ho získať?

Zdroj: Shutterstock

Výhody rekreácie na Slovensku využijú zamestnanci aj OSZČ 

Príspevok na rekreáciu vám musí zamestnávateľ poskytnúť, ak:

1) zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,

2) u neho pracujete v pracovnom pomere nepretržite aspoň 24 mesiacov,

3) o poskytnutie príspevku ho požiadate. 

Splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie; počet zamestnancov rozhodný pre povinné poskytnutie príspevku sa však určuje podľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok. Ak máte viacero zamestnávateľov, môžete dostať príspevok len od jedného z nich. V prípade, že u zamestnávateľa pracuje menej ako 50 zamestnancov, môže príspevok poskytnúť dobrovoľne. Nemáte naň však právny nárok.

V súvislosti s poskytnutím príspevku vás zamestnávateľ nemôže žiadnym spôsobom znevýhodniť. Pokiaľ plošne poskytuje napríklad iné zamestnanecké benefity či odmeny, nesmie vám odmietnuť ich vyplatenie s odkazom na to, že ste si ich už „vyčerpali“ v podobe príspevku na rekreáciu. 

Ako podnikateľ síce nárok na príspevok nemáte, náklady na rekreáciu si však môžete zahrnúť do daňových výdavkov. Podnikateľskú činnosť však musíte vykonávať nepretržite aspoň 24 mesiacov. Náklady si môžete zahrnúť do výdavkov v rozsahu, vo výške a za podmienok poskytovania príspevku na rekreáciu. Súbežné čerpanie príspevku (ak ste zároveň zamestnancom) a zahrnutie nákladov na rekreáciu do daňových výdavkov sa nepripúšťa. Dodajme, že do daňových výdavkov si môžete náklady na rekreáciu zahrnúť nielen vtedy, ak máte príjmy z podnikania, ale aj v prípade príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z činnosti znalcov a tlmočníkov či z vytvorenia diela, ak sa dohodnete, že sa u vás neuplatní tzv. zrážková daň). 

Na čo môžete príspevok použiť 

Príspevok musíte použiť len na rekreačné účely, ktoré zákon vymedzuje prostredníctvom definovania tzv. oprávnených výdavkov. Oprávnenými výdavkami sú náklady vynaložené na:

1) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním aspoň na 2 prenocovania,
2) pobytový balík s ubytovaním na aspoň 2 prenocovania a stravovacími službami alebo inými službami súvisiacimi s rekreáciou,
3) ubytovanie na najmenej 2 prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
4) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre vaše dieťa, ak navštevuje základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia; príspevok možno použiť aj na dieťa, ktoré máte zverené do náhradnej starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia alebo do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o adopcii a tiež iné dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti. 

Príspevok má okrem iného slúžiť aj na podporu domáceho cestovného ruchu – podmienkou jeho čerpania je preto skutočnosť, že služby spojené s rekreáciou boli poskytnuté na území Slovenskej republiky

Všetky vyššie uvedené oprávnené výdavky zároveň nemusia byť vynaložené len na vašu rekreáciu, ale aj na rekreáciu:

- vášho manželského partnera,
- vášho vlastného dieťaťa (za vaše vlastné dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré ste si osvojili),
- dieťaťa, ktoré vám bolo zverené do náhradnej starostlivosti súdnym rozhodnutím,
- dieťaťa, ktoré vám bolo zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,
- inej osoby, ktorá s vami žije v spoločnej domácnosti,

ktorí sa zároveň s vami na preplácanej rekreácii aj zúčastnili. 

Výška príspevku na rekreáciu 

Príspevok sa poskytuje v sume 55 % oprávnených výdavkov; najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok. 

Príklad 1: 

Na prvý prázdninový týždeň ste dieťaťu zaplatili tábor v hodnote 400 EUR; na príspevku môžete žiadať maximálne 220 EUR (t.j. 55 % z uvedenej sumy). 

Príklad 2: 

Za rekreačný pobyt pre celú rodinu v Slovenskom raji ste uhradili sumu 880 EUR; suma pobytu vám bude preplatená len do výšky 275 EUR. 

Príspevok nemusíte spotrebovať len na jednu aktivitu; môžete si ho rozložiť aj na viacero príležitostí. Podstatné však je, že celková suma za kalendárny rok nesmie presiahnuť 275 EUR. V prípade, že pracujete na skrátený úväzok, zníži sa najvyššia suma príspevku v pomere zodpovedajúcom vášmu kratšiemu pracovnému času. Celková suma vyplácaného príspevku sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. 

Forma poskytnutia príspevku 

Príspevok na rekreáciu môže byť poskytnutý dvojakým spôsobom: 

1) Rekreačným poukazom: 

Zamestnávateľ vám vydá rekreačný poukaz, ktorý zabezpečil na základe zmluvy uzatvorenej s vydavateľom rekreačných poukazov. Rekreačný poukaz má podobu osobitného platobného alebo obdobného technického prostriedku (platobnej karty). Je vydávaný len na vaše meno, nie je prenosný a platí do konca roka, v ktorom bol vydaný. Môžete ho použiť len u poskytovateľov služieb, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s vydavateľom poukazov. Ak teda plánujete dovolenkové aktivity financovať prostredníctvom rekreačného poukazu, je lepšie potenciálneho poskytovateľa rekreačných služieb vopred kontaktovať a informovať sa u neho na možnosť použitia rekreačného poukazu. 

2) Výplatou oprávnených výdavkov 

Ak vám zamestnávateľ neposkytol rekreačný poukaz, uhradí vám príspevok formou výplaty jeho zákonom stanovenej výšky. Aby vám bol príspevok vyplatený, musíte zamestnávateľovi predložiť účtovné doklady, ktoré obsahujú vaše identifikačné údaje, a to najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie. Pokiaľ sa nedohodnete inak, mal by vám zamestnávateľ vyplatiť príspevok v najbližšom výplatnom termíne po predložení dokladov. 

V prípade, že sa rekreácia začala v jednom kalendárnom roku, nepretržite pokračuje aj v nasledujúcom a príspevok nebol poskytnutý formou rekreačného poukazu, bude sa na vašu žiadosť považovať príspevok na rekreáciu uplatnený za ten kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala (na poslednú chvíľu si teda môžete nevyčerpaným príspevkom uhradiť časť silvestrovského pobytu).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

10. 10. 2022 | Redakcia

Na aké dávky bude mať rodič nárok v roku 2023?

Každý rodič vie, že starostlivosť o deti sa dokáže podpísať na rodinnom rozpočte. Tu je prehľad príspevkov a dávok, ktoré vám v roku 2023 pomôžu s výdavkami na nového člena rodiny. celý článok