Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 1. 2023
Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú navyše časovo obmedzenú prevádzku, ktorá sa s pracovnou dobou rodičov často nezlučuje.
Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Zdroj: Shutterstock

Ak sa nemôžete spoľahnúť na výpomoc rodinných príslušníkov, býva zaradenie do pracovného procesu náročné na logistiku. Všetky uvedené problémy rieši inštitút tzv. detských skupín. Štát na ich využívanie poskytuje finančnú podporu; okrem toho sú tiež zárobkovou príležitosťou pre tých, ktorí z nejakého dôvodu potrebujú stráviť veľa času v domácnosti (napr. rodičia starajúci sa aj o vlastné deti v ranom veku). 

Detské skupiny patria medzi sociálne služby 

Detské skupiny sú z právneho hľadiska sociálnou službou na podporuzosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Poskytuje ju dospelá fyzická osoba, ktorá sa môže v domácich podmienkach starať aj o cudzie deti a nahrádzať tak dozor a starostlivosť rodičov – a to všetko s finančnou podporou zo strany štátu. 

V skupine môžu byť najviac 4 deti súčasne. Musia byť vo veku do začatia plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, nakoľko predškolský ročník už dieťa musí absolvovať obligatórne a materská škola ho tým pádom musí prijať. Ak je členom skupiny aj vlastné dieťa poskytovateľa služby, ktoré ešte nenastúpilo do povinného predškolského vzdelávania, započítava sa do maximálneho počtu detí v skupine (tzn. ak sa prevádzkovateľ skupiny stará o 1 vlastné dieťa, môže sa navyše starať len o 3 ďalšie).

Úprava by sa nemala vykladať v rozpore s jej účelom – v jednej domácnosti by nemali byť napr. vytvorené 2 skupiny s dvoma dospelými, na ktorých bude dohromady pripadať 8 detí. Zákon ale na druhej strane nevylučuje, aby si detskú skupinu zriadil starý rodič a poskytoval touto formou starostlivosť svojim vnúčatám. 

Skupiny môžu byť atraktívne pre rodičov, ktorí hľadajú iný prístup 

Prevádzkovateľ detskej skupiny podľa zákona poskytuje len:

1) bežné úkony starostlivosti o dieťa (dozor nad bezpečnosťou, pomoc pri obliekaní a pod.),
2) zabezpečenie záujmovej činnosti (hra s deťmi či iné aktivity, ktoré im vyplnia čas strávený bez rodičov). 

Keďže fyzická osoba, ktorá službu poskytuje, nemusí mať nijaké špeciálne vzdelanie ani kvalifikáciu, nevyžaduje sa od nej ani dodržiavanie vzdelávacích štandardov platných pre materské školy. Na druhej strane však nie je zakázané, aby skupiny podľa dohody rodičov a poskytovateľa služby fungovali podľa určitých pravidiel – napríklad vykonávali špecifické aktivity a rozvíjali konkrétne zručnosti detí. 

Poskytovanie služby nezahŕňa zabezpečenie vhodnej stravy podľa určitých noriem. Stravovací režim je opäť na dohode rodičov a osoby, ktorá sa o detský kolektív stará. Vzhľadom na menší počet detí teda možno ľahšie zohľadniť individuálne preferencie ohľadom jedál – prípustné je aj to, aby rodič vopred pripravil, čo bude dieťa cez deň jesť a jednotlivé porcie sa mu len naservírujú, príp. ohrejú. 

Ďalšou výhodou je, že služba môže byť poskytovaná aj v čase, keď klasické škôlky nefungujú, typicky vo večerných hodinách počas pracovného týždňa. Detské skupiny môžu byť atraktívne aj preto, že sú prevádzkované v domáckom prostredí; menší kolektív môže zároveň väčšmi vyhovovať tiež deťom, ktoré trpia častými infekciami

Aké sú podmienky prevádzkovania detskej skupiny? 

Ak má fyzická osoba záujem prevádzkovať detskú skupinu, musí:

1) požiadať o zápis poskytovania tejto služby do registra sociálnych služieb vedeného vyšším územným celkom,
2) mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
3) byť bezúhonná,
4) preukázať právo na užívanie priestoru, v ktorom sa bude služba poskytovať (napr. listom vlastníctva, nájomnou zmluvou a súhlasom vlastníka s využívaním priestoru na prevádzkovanie detskej skupiny) s tým, že musí ísť o priestor určený na bývanie či dlhodobý pobyt (VÚC by mal priestory za týmto účelom obhliadnuť).

 

Ako už bolo spomenuté vyššie, zákon nepodmieňuje vedenie detskej skupiny odbornou spôsobilosťou na poskytovanie sociálnej služby. Služba sa poskytuje ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť fyzickej osoby – prevádzkovateľ skupiny sa teda o deti stará osobne a nevyužíva na tento účel napr. zamestnancov. Právnym základom vzťahu medzi rodičom a poskytovateľom služby je písomná zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa ust. § 74 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách

Finančné podmienky prevádzkovania detských skupín 

Výška odplaty za opateru detí v skupine sa spravuje dojednaním medzi rodičmi a osobou poskytujúcou službu. Môže teda ísť o akúkoľvek sumu, ktorá bude výsledkom ich vzájomného kompromisu. Vytváranie detských skupín ale podporuje aj štát, a to vyplatením príspevku na starostlivosť o dieťa v detskej skupine (resp. „finančnej podpory“ - ako je označovaná analogická dávka poskytovaná na starostlivosť o dieťa v detskej skupine vo veku od 3 do 5 rokov). 

Dávka je rodičovi vyplácaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny príslušným podľa miesta jeho trvalého pobytu. Jej výška aktuálne zodpovedá sume úhrady dohodnutej medzi osobou prevádzkujúcoudetskú skupinu a rodičom, najviac však v čiastke 160 eur mesačne. Aby ju rodič získal, musí vykonávať zárobkovú činnosť alebo študovať dennou formou na strednej alebo vysokej škole.

Zárobkovou činnosťou sa rozumie nielen zamestnanie, ale aj podnikanie v režime OSZČ. Ešte pred požiadaním úradu o finančnú podporu musí rodič uzatvoriť s prevádzkovateľom detskej skupiny zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá bude tvoriť jednu z príloh žiadosti. Vyplatený príspevok sa následne použije na úhradu odplaty za sociálnu službu. 

Príjmy za poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti v detskej skupine sú z hľadiska zdravotného aj sociálneho postenia považované za príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

deti, peniaze, škôlka

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok