Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 2. 2023
Máte informácie o nekalých činnostiach na vašom pracovisku? Ak na ne upozorníte úrady, môžete žiadať o poskytnutie zvláštnej ochrany. Okrem toho máte šancu získať zaujímavú finančnú čiastku. Whistleblowing nie je bonzovanie či udávanie – neslúži na prenasledovanie jednotlivcov, ale na ochranu verejných prostriedkov. Prečo by ste sa ho nemali báť a ako sa vám môže vyplatiť?
Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Zdroj: Shutterstock

Až 47 % Slovákov ešte začiatkom minulého roka netušilo, že existuje úrad, ktorý chráni oznamovateľov korupcie a protiprávnych aktivít. Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v SR pôsobí od roku 2021; jeho úlohou je podporiť a chrániť odvážlivcov, ktorí sa neboja poukázať na to, že na ich pracovisku dochádza k závažným porušeniam.

Akú činnosť môžete v režime whistleblowingu nahlásiť?

Podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môžete oznámiť nielen páchanie trestnej činnosti, ale aj správnych deliktov. Právna úprava motivuje najmä k ohlasovaniu tzv. závažnej protispoločenskej činnosti, ktorou sa rozumie spáchanie:

1) trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ, machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestných činov verejných činiteľov (napr. zneužívanie právomoci verejného činiteľa) príp. korupcie,
2) trestných činov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou sadzby nad 3 roky,
3) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom,
4) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške aspoň 30 000 Eur.

Ak vaše oznámenie môže prispieť alebo dokonca aj reálne prispeje k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa, bude považované za kvalifikované.

Za užitočné informácie môžete dostať finančnú odmenu

Za kvalifikované oznámenie vám môže Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti priznať odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy (aktuálne teda 35 000 Eur). Podmienkou však je, aby:

1) v trestnom konaní:

- bola podaná obžaloba,

- bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,

- bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie alebo

- trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené,

2) v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu,
3) ste o poskytnutie odmeny aktívne požiadali, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia informácie o vyriešení vami oznámeného závažného protispoločenského konania vyššie uvedenými spôsobmi.

Na úrad sa do januára 2023 s najrôznejšími oznámeniami obrátilo viac ako 500 ľudí. Žiadostí o poskytnutie odmeny bolo podstatne menej – v roku 2021 boli napríklad úradu doručené len 2 a ani jednej nebolo vyhovené. Ešte pred vznikom úradu bol historicky prvým odmeneným whistleblowerom v SR lekár z RÚVZ Rastislav Šaling, ktorý upozornil na nekalé praktiky v súvislosti s meraním hlučnosti a prašnosti.

V januári tohto roka bola na prerokovanie predložená novela zákona, ktorá mala podávanie oznámení zatraktívniť. Ochrana whistleblowerov mala byť posilnená a zároveň malo dôjsť aj k zmene podmienok ich odmeňovania. Účinnosť navrhovanej zmeny bola plánovaná na 1. máj 2023. Dňa 10. 2. 2023 ale poslanci napokon odhlasovali, že v prerokovaní návrhu v 2. čítaní nebudú ďalej pokračovať; pre podporu navrhovaného znenia novej právnej úpravy sa totiž nenašla potrebná väčšina.

Po novom mal byť na odmenu právny nárok

Aktuálne platí, že aj keď formálne dôjde k splneniu podmienok pre vyplatenie odmeny za kvalifikované oznámenie, úrad ju nemusí priznať. Ak by pôvodne navrhovaná zmena úpravy bola prijatá v predloženom znení, mali mať oznamovatelia na odmenu právny nárok.

Odmena sa navyše mala uhrádzať v dvoch formách:

1) jednorazová paušálna odmenado výšky 50-násobku minimálnej mzdy mala byť ponechaná; uhrádzala by sa v prípade splnenia podmienok, ktoré zákon pre jej priznanie požaduje aj v súčasnosti (tzn. vyriešenie oznámenej protiprávnej činnosti spôsobmi stanovenými zákonom). Výška odmeny sa (podobne ako dnes) mala určovať podľa okolností konkrétneho prípadu – aj dnes sú pre jej priznanie rozhodujúce predovšetkým zásluhy oznamovateľa na objasnení protiprávnej činnosti a zistení jej páchateľa; do úvahy sa však berie aj výška zárobku, o ktorý oznamovateľ v dôsledku oznámenia prišiel a tiež rozsah majetku, ktorý sa poskytnutím informácií uchránil.
2) Novinkou mala byť podielová odmena, ktorá sa mala vyplatiť vo výške 50 % z hodnoty majetku vráteného štátu (napr. v súvislosti s doriešením trestného činu).

Mal sa rozširovať aj okruh oznamovateľov

Právna úprava momentálne za oznamovateľov pokladá osoby, ktoré v dobrej viere informujú o protispoločenskej činnosti:

1) orgán príslušný na prijatie oznámenia (podľa situácie napr. inšpektorát práce, polícia a pod.),
2) Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo
3) zamestnávateľa (napr. v súvislosti s nekalými aktivitami kolegu).

Chránený pritom nie je len samotný oznamovateľ, ale aj jeho blízke osoby. V zmysle novely sa mali výhody poskytnuté oznamovateľom výslovne rozšíriť napríklad aj na osoby, ktoré protispoločenskú činnosť oznámia po skončení ich pracovného pomeru, príp. ešte predtým, než ich pracovnoprávny vzťah vznikne.

Pred pomstou zamestnávateľa sa poskytuje ochrana

Mnoho zamestnancov kvôli obave z najrôznejších postihov váha, či protiprávne aktivity na pracovisku nahlásiť. Ak je to aj váš prípad, ponúka zákon riešenie v podobe osobitnej ochrany. Žiadosť o jej poskytnutie sa podáva spolu s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti. Keď nahlasujete spáchanie trestného činu, môžete požiadať o ochranu prokurátora; v prípade oznámenia spáchania správneho deliktu žiadate o ochranu orgán, ktorý je príslušný na jeho riešenie.

Vďaka ochrane voči vám zamestnávateľ (až na výnimky) nebude môcť urobiť jednostranný právny úkon (napr. vám dať výpoveď) či vydať rozhodnutie bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Letné brigády: V zahraničí si študenti vedia zarobiť aj trojnásobok. Nevyberajte len podľa platu

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Letné brigády: V zahraničí si študenti vedia zarobiť aj trojnásobok. Nevyberajte len podľa platu

Letné prázdniny prinášajú množstvo príležitostí na brigády, ktoré sú ideálne pre mladých ľudí a študentov na získanie pracovných skúseností, rozšírenie obzorov a zarobenie peňazí. Tento... celý článok

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

21. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát zo Slovákov potichu vysáva viac a viac peňazí

Pracujete a platíte dane? Potom by vás mohlo zaujímať, ako sa daňové zaťaženie pracujúcich na Slovensku zmenilo za posledné roky. Jozef Mihál, odborník na dane a bývalý minister práce,... celý článok

EÚ „zarezala“ obrovskú nespravodlivosť. Slovenskí zamestnávatelia to musia rešpektovať

20. 6. 2024 | Barbora Magočová

EÚ „zarezala“ obrovskú nespravodlivosť. Slovenskí zamestnávatelia to musia rešpektovať

Máte pocit, že je k vám zamestnávateľ nespravodlivý len preto, že máte iný politický názor, ste v odboroch alebo kvôli tomu, že ste žena? Kedy ide z jeho strany o protiprávne konanie... celý článok

Slováci uvidia od tohto dátumu viac peňazí na výplatných páskach

11. 6. 2024 | Natália Stašíková

Slováci uvidia od tohto dátumu viac peňazí na výplatných páskach

Od januára 2025 zamestnanci môžu očakávať zvýšenie čistej mzdy vďaka nárastu nezdaniteľného minima. Výšku nezdaniteľnej položky určuje výška životného minima.

Štát ukázal novú priemernú mzdu: Väčšina Slovákov ju nezarobí, ale platy rástli raketovo

4. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát ukázal novú priemernú mzdu: Väčšina Slovákov ju nezarobí, ale platy rástli raketovo

Reálne mzdy na Slovensku zaznamenali výrazný nárast, čo potvrdzujú čerstvé údaje Štatistického úradu SR za 1. štvrťrok 2024. Priemerná mzda dosiahla 1 447 eur, čo predstavuje medziročný... celý článok