Exekúcie 2021: koľko peňazí musí zostať dlžníkom a kde si exekúciu skontrolujú?

Redakcia | rubrika: Článok | 20. 7. 2021
Od tohto roka sa zvýšila hranica životného minima. Ide o sumu, ktorá musí zostať aj dlžníkom po mesačnej zrážke exekúcie. Ľudia tiež môžu zistiť stav exekúcie z centrálneho registra exekúcií.
Exekúcie 2021: koľko peňazí musí zostať dlžníkom a kde si exekúciu skontrolujú?

Zdroj: Shutterstock

Od 1. júla 2021 sa zvyšuje takzvaná nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá musí ostať dlžníkom. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 214,82 eura na 218,06 eura mesačne.

To v praxi znamená, že občanovi v exekúcii musí na jeho osobnú potrebu ostať suma životného minima. Táto suma sa zvyšuje o ďalších 25 percent životného minima na každú vyživovanú osobu, teda aj na manželka či manželku a deti.

Rodine s dvoma deťmi tak od 1. júla musí ostať na vlastnú spotrebu minimálne 381,6 eura. Je to zvýšenie doterajšej sumy o 5,7 eura.

 

Sumy životného minima 2021

  • Pre jednu osobu: 218,06 € mesačne (stúpne o 3,23 €)
  • Pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu: 152,12 € mesačne (stúpne o 2,25 €)
  • Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa: 99,56 € mesačne (stúpne o 1,48 €)

Tip: Rast životného minima od júla 2021: Pozrite si, aké dávky sa vďaka tomu zvýšia

Suma sa ešte delí

Životné minimum však nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. Ostávajúca čiastka až do sumy jeden a pol násobku životného minima, teda 327,09 eura, sa delí na tretiny.

Pozor: Čiastka prevyšujúca jedenapolnásobok životného minima ide celá na splácanie exekúcie.

„Pri neprednostných pohľadávkach, ako napríklad splátky úverov, ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi,“ vysvetlila hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Pri prednostných pohľadávkach ako napríklad výživné, náhrady škôd spôsobených trestnými činmi či platby Sociálnej a zdravotným poisťovniam, idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi, dodala.

Príklad: Ak dlžník, zarábajúci minimálnu mzdu 623 eur mesačne v hrubom, vyživuje napríklad manželku a dve deti, na splácanie neprednostných pohľadávok odvedie mesačne čiastku 34 eur. Ak zarába mesačne napríklad 1000 eur v hrubom, odvedie 148 eur mesačne.

Ľudia môžu využiť register exekúcií

Čo je to vlastne centrálny register exekúcií? Ide o verejný zoznam dostupný na webej stránke Slovenskej komory exekútorov, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii.

Vznik registra schválil parlament ešte v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie.

Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Register je prístupný verejnosti len od 1. júla 2016.

Služby tohto registra využilo počas jeho päťročnej existencie bezmála 20 150 občanov. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanom položke prebieha exekúcia a aké sú jej parametre.

Ako funguje register exekúcií

  • Centrálny register exekúcií na nachádza na webovej stránke www.cre.sk.
  • Každý sa môže zaregistrovať a po uhradení poplatku začať vyhľadávať.

Register je prístupný bežným občanom, ale aj právnickým osobám. Za päť rokov doň vstúpilo 4073 firiem, priemerne si každá z nich zisťovala 580 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci.

Spoločne zaznamenal centrálny register exekúcií 2 402 528 požiadaviek na lustráciu. V registri je možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia či bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil poverenie na exekúciu.

Ak občan či firma potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže oň požiadať v listinnej alebo elektronickej forme. O výpis doteraz požiadalo 14 367 občanov a 4413 firiem.

Čo ešte ovplyvňuje životné minimum (tabuľka)

Životné minimum je v podstate minimálna hranica príjmov jednej osoby, pod ktorou už nastáva stav hmotnej núdze. Slúži však aj ako pomôcka pri určovaní výšky rôznych dávok a príspevkov. Spravidla ide o násobok alebo iný výpočet od sumy životného minima. V konečnom dôsledku tak zvyšuje dávky a pri daňových veličinách zvyšuje čistú mzdu či príjem z podnikania.

Pre informáciu: V tabuľke sú uvedené výška príspevkov a dátum, od ktorého danú sumu dosiahnu.

Druh dávky alebo príspevku + dátum, odkedy sa konkrétne dávky zvyšujú od 1.7.2021
Príspevok na prepravu 111,26 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie:  
I. skupina 40,48 €
II. skupina 20,24 €
III. skupina 12,15 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu, šatstvo, bielizeň, obuv a bytového zariadenia

20,24 €

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na prevádzku motorového vozidla

36,42 €
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 48,57 €
Resocializačný príspevok od 1.7.2021
Maximálna výška resocializačného príspevku 87,22 €
Náhradné výživné od 1.7.2021
Maximálna výška náhradného výživného 368,37 €
Príspevky náhradnej starostlivosti od 1.7.2021
Jednorazový príspevok pri zverení 550,60 €
Jednorazový príspevok pri zániku 1015,60 €
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku 199,20 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 229,00 €
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov veku 248,90 €
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 194,20 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 138,40 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 79,70 €
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2022
Rodičovský príspevok 280,00 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 383,80 €
Prídavok na dieťa 25,88 €
Príplatok k prídavku na dieťa 12,14 €
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 106,33 €

Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

od 1.7.2021
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 141,74 €
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 218,06 €
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2022
- jednotlivec bez detí 68,80 €
- jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 130,90 €
- jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 191,20 €
- dvojica bez detí 119,60 €
- dvojica s dieťaťom 1 až 4 179,00 €
- dvojica s dieťaťom 5 a viac 241,30 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 70,40 €
- pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 38,70 €

- pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku

15,10 €
Aktivačný príspevok § 12 - príjem zo závislej činnosti 140,80 €
Aktivačný príspevok § 12 - uchádzač o zamestnanie 70,40 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 19,30 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2 - jedna osoba 59,40 €
Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2  - dve a viac osôb 94,80 €
ZDROJ: MPSVaR  

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register