Máte zablokovaný účet? Banka vám to nemusí oznamovať

Redakcia | rubrika: Článok | 12. 7. 2021
Najčastejším dôvodom zablokovaného účtu je exekúcia.
Máte zablokovaný účet? Banka vám to nemusí oznamovať

Zdroj: Shutterstock

Smrť klienta

Banka môže zablokovať účet z rôznych dôvodov. Medzi tie bežnejšie môžeme zaradiť aj smrť vlastníka bankového, respektíve bežného účtu. Po smrti majiteľa účtu by mali príbuzní banke predložiť úmrtný list, následne na to banka účet zablokuje. V tomto prípade je účet zablokovaný až dovtedy, kým nie je ukončené dedičské konanie. Bankový účet následne pripadne právoplatnému dedičovi, ktorý sa v banke preukáže dedičským rozhodnutím.

Ak má bankový účet dvoch majiteľov a jeden z nich zomrie, napríklad v prípade manželov, účet sa neblokuje, nakoľko s ním môže disponovať druhý majiteľ. V niektorých prípadoch môže banka zablokovaný účet po smrti vlastníka čiastočne sprístupniť ešte pred právoplatným rozhodnutím v dedičskom konaní, súhlas však musí dať súd alebo notár, ktorí dané konanie prejednávajú.

 

Najčastejšie kvôli exekúcii

Najčastejším dôvodom zablokovania účtu je exekúcia. Zákon 233/1995 Z. z. oprávňuje exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie prikázať vašej banke, aby zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Ako povinný, teda dlžník strácate dňom doručenia príkazu na začatie exekúcie banke, právo na disponovanie s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

Z toho vyplýva, že by vám banka na príkaz exekútora mala zablokovať len výšku dlžnej sumy a jej príslušenstva. Ak vám zablokuje celý účet aj napriek tomu, že výška dlžnej sumy a príslušenstva je nižšia, ako výška disponibilného zostatku, urobil chybu exekútor alebo samotná banka. Aj keby to bolo naopak, a teda je dlh vyšší ako zostatok na účte, banka vám nemôže zablokovať všetky finančné prostriedky.

§ 104 Exekučného poriadku totiž hovorí, že exekučnému konaniu v rámci bankového účtu nepodlieha suma na účte do výšky 165 eur. Nepodliehajú mu ani prostriedky na účte, ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov dlžníka. Túto skutočnosť však musí dlžník, respektíve vlastník účtu oznámiť exekútorovi prostredníctvom vyhlásenia, kde uvedie mená dotknutých zamestnancov a výšku ich mzdy.

Ak máte ako dlžník viac bankových účtov, ktoré vám zablokujú, exekúcii nepodlieha suma 165 eur len na jednom z týchto účtov. Podľa Dominika Mišu, PR manažéra VÚB banky, sú predmetom zablokovania bežné a sporiace účty, avšak súdne rozhodnutie, polícia alebo orgány oprávnené vykonávať exekučné tituly, môžu blokovať všetky typy produktov.

Bankou blokovaný účet je v niektorých prípadoch možné aj zrušiť. „Ak je účet blokovaný exekúciou, klient si ho môže zrušiť, avšak prostriedky na účte, ktoré sú blokované v prospech exekúcie klientovi banka nevyplatí. Ak je účet blokovaný z príkazu prokuratúry alebo polície, klientovi banka neumožní účet zrušiť,“ upresňuje Dominik Miša.

Trestná činnosť

Banka vám môže účet zablokovať aj na základe súdneho rozhodnutia alebo príkazu prokuratúry. V tomto prípade však už ide o vážnejšie dôvody, väčšinou o trestnú činnosť vlastníka bankového účtu. Prokuratúra blokuje peniaze na účtoch, ktoré pochádzajú alebo sa týkajú trestnej činnosti, na základe žiadosti polície, respektíve policajného vyšetrovania.

Bankový účet vám môže zablokovať aj súd prostredníctvom predbežného opatrenia, respektíve priamo nariadi banke, ktorá vedie váš účet, aby zablokovala sumu vo výške uvedenej v danom príkaze. Banka vám následne neumožní nakladať s takto blokovanými prostriedkami.

Pre úplnosť treba dodať, že prakticky neexistuje maximálna ani minimálna doba, počas ktorej vám bude účet zablokovaný. Dokonca vám banka ani nemusí oznamovať, a to bez ohľadu na dôvod, že vám účet zablokovala.


Zdroj: 233/1995 Z. z., 54/2017 Z.z., VÚB BANKA

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie bežné účty podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce