Ako zapísať titul do občianskeho preukazu a koľko to stojí

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 14. 9. 2020
Úspešne ste absolovavali štúdium na Vysokej škole? Tak vám pribudne pár písmenok pred poprípade za meno. Viete, koľko stojí zápis titulu do občianského preukazu a aké doklady k tomu potrebujete?
Ako zapísať titul do občianskeho preukazu a koľko to stojí

Zdroj: Shutterstock

 

Ako zapísať titul do občianskeho preukazu

Ak chcete používať titul pri úradnom styku, mali by ste si ho nechať uviesť v občianskom preukaze.

Kvôli zápisu skratky titulu musíte navšíviť okresné riaditeľstvo Policajného zboru. A to už nemusí byť v mieste trvalého bydliska, ako kedysi. Ak máte trvalé bydlisko v Michalovciach alebo pracujete v Bratislave, pokojne môžete zájsť na "políciu" tam. 

Okrem súčasného občianskeho preukazu musíte predložiť aj doklad o získaní titulu. Komplikácia s dokladom je, ak ste získali titul v zahraničí. Nie však v Českej republike. Tituly z vysokej školy v Českej republike sa od roku 2015 uznávajú za rovnakých podmienok ako tie zo slovenskej vysokej školy. Nie je potrebné postupovať ďalší proces uznávania. Ani nie je potrebné dať si doklady preložiť do slovenčiny.

Ako získať rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Ak ste získali titul na zahraničnej vysokej škole, potrebujete k zápisu titulo do občianskeho preukazu rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Takéto rozhodnutie vám vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu -  Stredisko na uznávanie dokladov.  Poštou alebo na podateľni podávate žiadosť a k tomu sa požaduje do slovenčiny preložený doklad o udelení titulu, ktorý vám zahraničná vysoká škola vydala a  výpis absolvovaných skúšok.  Ak máte zahraničné doklady vydané v angličtine, nemčine, francúzštine, ruštine a maďarčine, môžete si preklad urobiť aj samostatne.  Avšak v prípade pochybností môžete byť požiadaní aj o súdny preklad. Doklady vydané v inom cuzdiom jazyku musia mať preklad vykonaný súdnym prekladateľom a overený notárom. Vlastný predklad notárom overený byť nemusí

Rozhodnutie vám vydá aj vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá má podobný študujný program, alebo podobný študijný odbor. Napríklad, ak ste študovali ekonomický smer v Berlíne, môžete o rozhodnutie požiadať Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.

Aké tituly sa používajú na Slovensku

Za úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa udeľuje titul bakalár - Bc. (prípadne BcA - bakalár umenia). Tento titul patrí pred meno a obvykle sa neuvádza.

Absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia patrí titul v závislosti od odbornosti:

  • Mgr. alebo Mgr. art. - magister alebo magister umenia
  • Ing. alebo Ing. arch. - inžinier alebo inžinier architekt
  • MUDr. alebo MDDr. - doktor všeobecného alebo zubného lekárstva

V prípade úspešného absolvovania rigorózneho štúdia sa udeľujú tzv. doktorské tituly:

  • RNDr. - doktor prírodných vied
  • PharmDr. - doktor farmácie
  • PhDr. - doktor filozofie
  • JUDr. - doktor práv
  • PaedDr. - doktor pedagogiky
  • ThDr. - doktor teológie

Tieto tituly sa píšu pred menom. O ďalších tituloch, ktoré sa uvádzajú za menom sa dočítate v našom článku: Ako oslovovať ľudí s titulom.

Koľko stojí zapísanie titulu do občianskeho preukazu

Podanie žiadosti o vydanie občianského preukazu pretože chcete zapísať nové údaje stojí 4,50 eura v štandardnej lehote do 30 dní. Ak chcete vybaviť žiadosť do dvoch dní, priplatíte si ďalších 20 eur.

V prípade, že máte v systéme fotku nie staršiu ako 1 rok, nebudete sa musieť ani fotiť. Inak si vás spolu s vybavením žiadosti aj odfotia. 

Anketa

Prečo si potrebujete vybaviť nový občiansky preukaz?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce