Prepis auta resp. prihlásenie a odhlásenie: tieto doklady budete potrebovať (návod)

Roland Regely | rubrika: Článok | 5. 3. 2020
Prepísať auto je dnes jednoduchšie ako kedysi. Aj tak si to ale vyžaduje istú mieru byrokracie. Prinášame prehľadný postup, na čo všetko pri prihlásení vozidla nezabudnúť.
Prepis auta resp. prihlásenie a odhlásenie: tieto doklady budete potrebovať (návod)

Zdroj: Shutterstock

Kúpa automobilu je vo väčšine prípadov radostná udalosť. Dnes patrí do vybavenia väčšiny domácností na Slovensku. Na to, aby ste vlastnili automobil však nestačí len uzatvorenie kúpnej resp. inej zmluvy. Čakajú vás povinnosti aj na úradoch. Pôvodný vlastník musí automobil odhlásiť a nový vlastník zase prihlásiť.

Ak ste kúpili nové auto od predajcu alebo dovezené auto, ktoré na Slovensku ešte nebolo zaregistrované, budete musieť zaplatiť poplatky za prihlásenia nového vozidla do evidencie.

Ak ste kúpili jazdené auto, ktoré už na Slovensku bolo zaregistrované, pozrite si v špeciálnom článku o poplatkoch za prihlásenie vozidla, na akú zľavu máte nárok.

Ako prepísať auto v rámci okresu?

Prepis v rámci okresu je v rámci vybavovania najjednoduchší. Pri prepise je potrebná prítomnosť oboch strán – kupujúceho aj predávajúceho s dokladmi totožnosti. Zároveň je potrebné, aby bolo pristavené aj vozidlo ku kontrole. Prepis sa robí tam, kde je vozidlo evidované. Napríklad v Bratislave prichádza do úvahy Klientske pracovisko, kde sa v porovnaní s minulosťou prepis dá vybaviť aj za pomerne krátky čas.

Tieto doklady budete potrebovať k prepisu v rámci okresu

 • Žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie) – platí pre pôvodného majiteľa vozidla
 • Žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie) – platí pre nového majiteľa vozidla
 • Osvedčenie o evidencii časť II., prípadne pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané,
 • Doklad o predbežnom poistení zodpovednosti (PZP) – platí pre nového majiteľa vozidla
 • Ak kupujúci nie je osobne prítomný, pôvodný vlastník predloží plnomocenstvo na prepis automobilu (POZOR – musí byť overené notárom alebo na matričnom úrade), namiesto plnej moci možno ešte predložiť doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (napr. kúpna zmluva), aj na tom však musí byť úradne osvedčený podpis nového vlastníka
 • Ak je vlastník vozidla zastúpený treťou osobou, takisto potrebuje splnomocnenie
 • Zaplatený správny poplatok (od 33 eur do 3 900 eur)

Za urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. do dvoch pracovných dní sa platí poplatok 30 eur.

Ak by pôvodný majiteľ iba odhlásil vozidlo na nového vlastníka, nový vlastník má povinnosť do 30 dní od odhlásenia prihlásiť vozidlo na seba. Pri takomto odhlásení a prihlásení je potrebné umožniť porovnať údaje uvádzané v dokladoch vozidla s údajmi na vozidle. O tom, ako prepísať auto na rodinného príslušníka sa venujeme v špeciálnom článku.

 

Ako prepísať auto do iného okresu?

Prepis auta do iného okresu nie je o nič komplikovanejší, ale pozostáva z dvoch samostatných úkonov. Najprv musí pôvodný majiteľ auto odhlásiť vo svojom okrese a následne nový majiteľ auto prihlási vo svojom okrese. Prihlásiť vozidlo z iného okresu je potrebné najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania odhlásenia automobilu z pôvodného vlastníka. Pozor! Ak nový vlastník nestihol na prihlásenie vozidla lehotu 30 dní, je potrebné predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“.

Tieto doklady budete potrebovať k odhláseniu

 • Žiadosť o odhlásenie s údajmi nového vlastníka
 • Osvedčenie o evidencii časť II. alebo technický preukaz vozidla
 • Doklad totožnosti
 • Potvrdenie o zaplatení PZP
 • Písomná plná moc s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa vozidlo previedlo prípadne doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva (kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa automobil prepísal – toto netreba, ak je kupujúci osobne prítomný pri odhlásení auta
 • Splnomocnenie, ak je pôvodný vlastník vozidla zastúpený treťou osobou (musí byť úradne osvedčený podpis na plnomocenstve)

Tieto doklady budete potrebovať k prihláseniu

 • Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • Osvedčenie o evidencii časť II. so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz
 • Pôvodné tabuľky s EČV
 • Čipová kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané
 • potvrdenie o zaplatení PZP
 • plnomocenstvo, ak je nový vlastník zastúpený treťou osobou (je potrebné úradne overiť podpis na plnomocenstve),
 • správny poplatok (výška poplatku je od 33 eur do 3.900 eur v závislosti od výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie)
 • poplatok 33 eur za štandardné plechové tabuľky s evidenčným číslom (2 ks)

Anketa

Preferujete kúpu automobilov zo Slovenska alebo zo zahraničia?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

automobil, motorové vozidlo

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce