Zmena priezviska po rozvode? Poponáhľajte sa, inak si poriadne priplatíte

Roland Regely | rubrika: Článok | 13. 7. 2021
Zmenu priezvisku poriešte čím skôr, inak si priplatíte. Ideálne do troch mesiacov.
Zmena priezviska po rozvode? Poponáhľajte sa, inak si poriadne priplatíte

Zdroj: Shutterstock

Zmenu mena a priezviska na Slovensku upravuje zákon o mene a priezvisku. Zákon rozlišuje najmä to, či je potrebné k zmene povolenie okresného úradu alebo nie.

Do troch mesiacov je to jednoduchšie

Ak ide o zmenu priezviska po rozvode manželstva, povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné. To ale platí len v tom prípade, ak zmenu stihnete vykonať do troch mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode.

Podľa zákona o rodine totiž manžel alebo manželka, ktorí pri uzavretí manželstva prijali priezvisko druhej osoby ako spoločné priezvisko, môžu do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijímajú späť svoje predošlé priezvisko.

Ak teda nestihnú oznámiť matričnému úradu prijatie predošlého priezviska, musia si podať žiadosť.

 

Ako zmeniť priezvisko po uplynutí troch mesiacov?

V prípade, že lehotu troch mesiacov na bezplatnú zmenu priezviska nestihnete, musíte sa obrátiť na príslušný okresný úrad podľa trvalého pobytu.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť podaná písomne. Ako odôvodnenie žiadosti môžete uviesť napríklad zmeškanie zákonnej lehoty na oznámenie o prijatí svojho predošlého priezviska.

Žiadosť o zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, 
  • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila, 
  • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
  • odôvodnenie žiadosti

K žiadosti je potrebné predložiť originál alebo kópiu rodného listu, sobášneho listu, právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode manželstva a občianskeho preukazu. Úrad má na vybavenie zo zákona 30 dní, často však tieto žiadosti vybaví približne do 2 týždňov.

Pozor! Oznámenie o späťvzatí priezviska treba podať na tom matričnom úrade, v ktorom bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Miesto vášho trvalého alebo prechodného pobytu tu teda nerozhoduje.

Ak priezvisko, s ktorým ste vstupovali do manželstva, nie je totožné s tým, ku ktorému sa chcete vrátiť, musíte osloviť iný úrad. Toto platí najmä pre tých, ktorý sa rozviedli viackrát a chcú používať rodné priezvisko – v takom prípade musia navštíviť príslušný okresný úrad podľa svojho trvalého bydliska.

V prípade, ak nemáte čas na to, aby ste sa osobne dostavili na príslušný matričný úrad alebo tento úrad je od Vášho aktuálneho bydliska ďaleko, môžete žiadosť o zmenu priezviska po rozvode spolu s príslušnými dokladmi doručiť príslušnému matričnému úradu aj prostredníctvom pošty.

Koľko stojí zmena?

Poriadne si priplatíte. Za zmenu mena a priezviska sa uhrádza správny poplatok vo výške 100 eur. Vašu žiadosť rieši odbor všeobecnej vnútornej správy (oddelenie štátneho občianstva a matrík).

Priezvisko zmenené. Čo teraz?

Po povolení zmeny priezviska je, samozrejme, potrebné vybaviť si nové doklady. S tým sú rovnako spojené náklady na poplatky.

Správny poplatok vo výške 5 eur zaplatíte na matričnom úrade za potvrdenie – výpis z matriky, s ktorým si vybavíte nové doklady. 

Budete si musieť zmeniť občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas a zmenu budete musieť nahlásiť zamestnávateľovi, do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, mobilnému operátorovi, banke, dodávateľom energií do domácnosti a všade tam, kde majú váš starý údaj o priezvisku.

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov stojí 4,50 eur. Za zmenu vodičského preukazu z titulu úpravy údajov platíte poplatok 6,50 eur. Za nový cestovný pas zaplatíte 33 eur v lehote 30 dní, ak budete pas potrebovať skôr priplatíte si desiatky eur.

Ako zmeniť priezvisko dieťaťu po rozvode?

Maloleté osoby a zmenu ich priezviska možno riešiť takisto, avšak osobitne. Ak s ňou nesúhlasí jeden z rodičov, o udelení súhlasu rozhodne na návrh žiadateľa súd. Inak o ňu žiadajú partneri spoločne na okresnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa. 

Ak je dieťa staršie ako 15 rokov, budete potrebovať jeho písomný súhlas so zmenou priezviska a úradne overený podpis.

Zmena priezviska neplnoletého dieťaťa je účtovaná poplatkom 33 eur.

Anketa

Aký je Váš rodinný stav?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+18
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce