Čo všetko vám hrozí, ak účty platíte neskoro alebo vôbec?

Roland Regely | rubrika: Článok | 7. 6. 2019
Meškáte so splátkou pár dní? Stáva sa vám to častejšie? Môžete si zarobiť na poriadny problém.
Čo všetko vám hrozí, ak účty platíte neskoro alebo vôbec?

Zdroj: Shutterstock

Zdravotné a sociálne odvody, splátky hypotéky, kreditnej karty alebo úveru, výživné. Niektoré účty platíme pravidelne a i tak sa stáva, že s omeškaním, prípadne ich nezaplatíme vôbec. S čím všetkým musíte rátať, ak meškáme so splátkami či pravidelnými platbami. Prinášame praktický prehľad.

Nezaplatené zdravotné či sociálne odvody

Neplatenie zdravotných či sociálnych odvodov v stanovenom termíne môže byť pre vás veľmi nepríjemné. Zdravotné poisťovne a taktiež sociálka zdieľajú informácie o dlžníkoch s bankami a príslušnými inštitúciami, čo dlžníkovi komplikuje napríklad prístup k úverom. Ak dlhujete napríklad poisťovni Dôvera, meno dlžníka bude zverejnené vo verejne prístupnom zozname dlžníkov na webe, prípadne medzi top dlžníkmi.

Ak neplatíte zdravotné odvody alebo ich platíte s oneskorením, máte podľa zákona nárok len na urgentnú, resp. neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak meškáte s platbou niekoľko dní, riskujete zvýšené náklady na úroky či pokutu. Ak neplatíte dane a poistné na zdravotné či sociálne poistenie včas a v správnej výške, môže ísť aj o trestný čin. Hovorí o tom Trestný zákon a začína sa na sume nad 2660 eur, trestná sadzba je znova podľa výšky škody od jedného až do ôsmich rokov odňatia slobody.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť platiteľovi pokutu za nesplnenie povinnosti napr. odvádzať preddavky riadne a včas. Ak už ste dlžníkom a neviete svoje dlhy vyrovnať, je potrebné bezodkladne komunikovať so zdravotnou či sociálnou poisťovňou. Takmer vždy existuje aj možnosť dohodnúť si splátkový kalendár.

Poisťovňa vás pred samotným začatím exekučného konania informuje o nedoplatku, zasiela výzvu na úhradu nedoplatku, výkaz nedoplatkov aj predexekučnú výzvu. Ak nereagujete, dochádza k exekúcii majetku. Ak dlžíte Sociálnej poisťovni, alebo meškáte so splátkou, objavíte sa aj na internete.

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eur. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne. Sociálka postupuje takmer rovnako pri vymáhaní dlhov ako zdravotné poisťovne.

 

Nezaplatená splátka úveru či hypotéky

Banky posielajú upomienky za neplatenie už po pár dňoch, pohľadávky presúvajú na iné firmy až po niekoľkých mesiacoch. Ak splátku úveru nezaplatíte načas, banky neváhajú a upozornia vás na dlh takmer okamžite. Spočiatku to môže byť formou SMS správy, e-mailom, prípadne telefonicky. Ak na výzvu nezareagujete, príde vám poštou oficiálna výzva na zaplatenie. Takáto upomienka alebo výzva vás môže vyjsť aj na niekoľko desiatok eur.

Ak teda meškáte so splátkou hypotéky alebo úveru len niekoľko dní a potom ju uhradíte, v zásade sa neudeje nič hrozné, ale môže to mať svoje následky. V prvom rade tieto informácie zaznamenáva aj úverový register, v druhom rade od vás banka má právo požadovať úroky z omeškania a v neposlednom rade o sebe vytvárate vo finančnej inštitúcii nepekný obraz dlžníka, ktorý môže znamenať aj to, že banka vám v budúcnosti nebude chcieť vyhovieť napríklad pri žiadosti o úver.

Ak na výzvy nereagujete a splátku, resp. splátky nezaplatíte ani po niekoľkých týždňoch, budete mať na svedomí vážnejší problém. Banka totiž pošle niekoľko oficiálnych výziev a na koniec vás vyzve k predčasnému splateniu úveru alebo hypotéky. A keďže je obrovská šanca, že takýto úver nedokážete predčasne splatiť, začne to „smrdieť“ exekúciou. K tej banky často pristupujú až po mesiacoch neplatenia, spravidla sa tak deje do roka.

Nezaplatený účet za elektrinu či mobilné služby

Ak neuhradíte účet za energie do dvoch týždňov, dodávateľ služby vám pošle upomienku. Na zaplatenie máte odo dňa doručenia upomienky zväčša ďalšie dva týždne, avšak za každú upomienku platíte aj menší poplatok – napr. ZSE si pýta za prvé dve upomienky 4,50 eur, tretia upomienka je už v hodnote 10 eur. Takže okrem svojho dlhu platíte navyše aj tieto poplatky.

Na upomienke je uvedený dátum dodatočnej úhrady faktúry a rovnako informácia o odpojení od dodávok elektrickej energie, pokiaľ nebude nedoplatok uhradený do stanovenej lehoty. Ak ste už upomienky a dlh uhradili, budete ešte musieť zaplatiť poplatok za opätovné pripojenie k energii.

Mobilní operátori najprv pošlú SMS správu, prípadne e-mail o tom, že ste neuhradili svoju faktúru. Takáto prvá výzva je bezplatná a zväčša ju obdržíte do 4 dní od neuhradenia faktúry v stanovenom termíne. Po niekoľkých týždňoch (ak nedôjde k úhrade) dostávate upomienku v hodnote približne 5 alebo 6 eur.

Ak nezaplatíte ani po upomienke, dochádza k odpojeniu od mobilných služieb. V takom prípade budete musieť okrem svojich dlhov zaplatiť aj znovuzapojenie, ktoré operátori oceňujú približne na 20 eur.

4 z 10 Slovákov neplatia účty načas

Nedávny Európsky spotrebiteľský platobný report (ECPR) ukázal, že až 63 % Slovákov platí svoje účty načas a len v 3 % sa stalo, že neuhradili 5 a viac účtov za posledný rok načas. No celkovo až 36 % respondentov neuhradilo min. jeden účet načas.

Na Slovensku 2 % z tých, ktorí neuhradili za posledný rok min. jednu faktúru udáva ako dôvod, že ju nechceli zaplatiť zámerne. Zaujímavé je, že sú to ľudia skôr s vysokoškolským vzdelaním, ktorí zarábajú peniaze, tzn. že sú zamestnaní alebo sú živnostníci, a sú prevažne vo veku 25-34 rokov.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Platíte svoje účty manuálne alebo formou trvalého príkazu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register