Všetko, čo ste (ne)vedeli o energetickom certifikáte budovy

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 24. 10. 2018
Mnoho ľudí ho stále nepovažuje za potrebný, pritom dokáže ušetriť aj zvýšiť cenu nehnuteľnosti?
Všetko, čo ste (ne)vedeli o energetickom certifikáte budovy

Zdroj: Shutterstock

Čo je to Energetický certifikát?

Jednoducho povedané, energetický certifikát je doklad, ktorý potvrdí, ako je objekt energeticky náročný. To znamená, aká veľká je spotreba energií samotného objektu. Energetický certifikát posudzuje až 4 miesta spotreby. V rodinných a bytových budovách je to tepelná ochrana budov, pri ktorej zohráva rolu, z čoho je postavený objekt.

Ďalej je to vykurovanie a príprava teplej vody, to znamená, aký systém vykurovania je použitý v objekte. Úlohu bude zohrávať aj osvetlenie, vetranie a klimatizácia. Podľa toho, ako sú jednotlivé časti energeticky náročné, certifikát priradí stavbe triedu A až G.

Podobne ako dnes vidíme na elektrospotrebičoch. Kvalitný certifikát tak isto obsahuje aj návrhy, ako je možné vylepšiť energetickú hospodárnosť budovy. Preukázateľnú nízku spotrebu následne môžete využiť pri vyššej cene prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti. Pretože nízkoenergetické stavby, rovnako ako spotrebiče, majú z dlhodobého hľadiska väčšiu hodnotu.

Tip: Ako šikovne účtovať a zdaňovať náklady pri prenájme nehnuteľnosti

Energetický certifikát je zákonná povinnosť

Už od roku 2013 je platná novela zákona č.555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a zákon č. 300/2012, ktoré ustanovujú povinnosť predložiť energetický certifikát budovy pri predaji alebo prenájme. Tak isto od roku 2015 pri verejných budovách, ktorých celková úžitková plocha je viac ako 250 m2.

Je povinný po dokončení novej budovy alebo jej významnej obnove. Aj z toho dôvodu mnoho domov na Slovenku takýmto certifikátom dnes nedisponuje, no ako náhle sa nehnuteľnosť bude predávať alebo prenajímať, už bude takýto certifikát potrebné zabezpečiť.

Projektové energetické hodnotenie je vlastník povinný dokladovať aj pri žiadosti o stavebné povolenie. Napríklad už od roku 2008 nie je možné bez certifikátov skolaudovať novo postavené budovy.

 

Čo potrebujete a koľko to bude stáť?

Základným predpokladom na vydanie energetického certifikátu pre rodinné a bytové domy je projektová dokumentácia architektonicko-stavebnej časti. Plus sa vyžaduje dokumentácia technického zariadenia budov, teda vykurovanie a príprava teplej vody, pre ostatné budovy je nutná aj dokumentácia vo forme elektroinštalácie a ak sa nachádza v objekte klimatizácia tak aj projektová dokumentácia vetrania.

Následne spoločnosť alebo osoba, ktorá má oprávnenie na vydávanie energetických certifikátov takýto certifikát dokáže dodať do jedného až dvoch týždňov. Súčasťou je, samozrejme, aj obhliadka samotného objektu. Zoznam odborne spôsobilých osôb na vydávanie energetického certifikátu nájdete na www.sksi.sk. Ceny sú rôzne, od 250 do 1000 eur podľa veľkosti nehnuteľnosti.

Energetický certifikát sa netýka každého

Aj pri energetickej certifikácii sú výnimky a tento doklad nepotrebujú budovy, ktoré sú chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty. To znamená budovy, ktoré nemožno energeticky vylepšiť bez toho, aby sa zmenil zásadne historicky hodnotný charakter budovy.

Nebudete potrebovať energetický certifikát pri budovách, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky. Rovnako nie je potrebné sa zaoberať vystavením energetického certifikátu na priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku a samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Platnosť certifikátu

Pri energetickom certifikáte platí, že hoci sa na budove nič nemení a môže pokojne v rovnakom stave stáť desiatky rokov, tak energetický certifikát si budete musieť obnoviť po desiatich rokoch. Taká je totiž jeho platnosť vyplývajúca zo zákona.

To však neznamená, že potrebujete napríklad na dome automaticky obnoviť každých desať rokov energetický certifikát. No ak sa objekt rozhodnete predať alebo prenajať, v takom prípade už budete potrebovať aktuálny energetický certifikát.

Bez certifikátu hrozí pokuta

Ak nemáte energetický certifikát a budovu idete predať, prenajať alebo sa certifikát vyžaduje zo zákona, za jeho nepredloženie môžete dostať pokutu až 2000 eur. Pokutu udeľuje Štátna energetická inšpekcia a to v prípade, ak vlastník nehnuteľnosti energetický certifikát nemá alebo je neplatný.

O dva roky príde zmena

Už od roku 2020 príde k novele povinností v oblasti energetickej certifikácie a to v takej miere, že podľa smernice Európskej únie budú musieť byť všetky nové budovy postavené po roku 2020 v takmer nulovom štandarde. To znamená, že nové budovy budú musieť získať energetický certifikát najvyššej energetickej triedy.

Anketa

Kde bývate?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register