Mama aj otec na materskej. Kedy môžu obaja rodičia súčasne poberať materské?

Roland Regely | rubrika: Článok | 11. 1. 2021
Od roku 2019 môžu byť na materskej dovolenke obaja rodičia súčasne - matka s novonarodeným dieťaťom, otec so starším, napríklad dvojročným dieťatom.
Mama aj otec na materskej. Kedy môžu obaja rodičia súčasne poberať materské?

Zdroj: Shutterstock

Kedysi sa materská dovolenka týkala výsostne len žien. Od roku 2011 už však tzv. materské môžu poberať aj otcovia detí, od roku 2019 dokonca súbežne s matkou - ak sa starajú o dve malé deti. Výnimku však presne špecifikuje zákon.

Kedy môžu byť obaja rodičia na materskej?

Matka aj otec môžu byť v rovnakom čase na materskej dovolenke resp. poberať tzv. materské - ak sa nachádzajú v jednej z týchto dvoch situácii:

  • rodičia majú jedno dieťa - deje sa tak napríklad po skončení materskej dovolenky u matky, na materskú resp. otcovskú dovolenku nastúpi jej manžel (prípadne iný žiadateľ).  Matka sa rozhodne pokračovať po materskej dovolenke v rodičovskej dovolenke a otec nastúpi na materskú dovolenku na toto dieťa až neskôr (max. však do 3 rokov veku dieťaťa),
  • rodičia majú dve alebo viac detí - najbežnejší príklad z praxe je, že sa rodičom narodí druhé dieťa, s ktorým matka začne svoju druhú materskú dovolenku a s druhým (starším) dieťaťom do 3 rokov, môže ostať na materskej dovolenke manžel/partner (prípadne iný žiadateľ).
 

Zdroj: Shutterstock

Matka príde o „rodičák“ na staršie dieťa

Požiadať o druhé materské môže aj napr. osvojiteľ dieťaťa, či iné osoby, ktoré sa starajú o dieťa (podľa zákona sa im vraví sa používa univerzálny výraz žiadateľ/poistenec). Matka dieťaťa po nástupe druhého žiadateľa na materskú dovolenku stratí nárok na rodičovský príspevok u staršieho dieťatka. Nástup na materskú v prípade druhého žiadateľa ešte vyžaduje splnenie ďalších podmienok.

Aké podmienky musí splniť druhý žiadateľ resp. otec?

  • žiadateľ respektíve otec dieťaťa musí svoju ratolesť oficiálne prevziať do starostlivosti, to znamená, že dieťa prechádza zo starostlivosti matky do starostlivosti druhého žiadateľa – napr. otca a ten sa musí o toto dieťa starať - v praxi to vyzerá tak, že otec spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do starostlivosti.
  • žiadateľ resp. otec podľa zákona musí byť nemocensky poistený v Sociálnej poisťovni alebo mu musí plynúť tzv. ochranná lehota ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti,
  • ak žiadateľ pracoval pred nástupom na materskú dovolenku ako SZČO alebo bol dobrovoľne poistená osoba, musí mať aj zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške.

Pozor však na pracovný pomer u rovnakého zamestnávateľa. Ak žiadateľovi resp. otcovi schvália materské, pričom bol pred nástupom na materskú dovolenku zamestnaný v pracovnom pomere, nesmie mať počas poberania materského príjem z rovnakého pracovného pomeru a zamestnávateľa. Laicky povedané - nesmie pracovať na rovnakej pozícii a u rovnakého zamestnávateľa. 

Ak je otec resp. žiadateľ živnostník - obmedzenia príjmu z podnikania neplatia. Živnosť netreba ani prerušiť, ani pozastaviť.

Žiadosť otca o materské (návod v skratke)

  1. Otec musí dieťa „prevziať do starostlivosti“ a tak spíše s matkou dieťaťa dohodu o tom, že dieťa preberá do starostlivosti.
  2. Otec požiada Sociálnu poisťovňu o materské prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o materské“. Tlačivo vyplní, vyznačí či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky (šek, účet, …), podpíše a v prípade, že ide o zamestnanca predloží na potvrdenie aj zamestnávateľovi.
  3. Ak matka dieťaťa ešte poberá na (staršie) dieťa rodičovský príspevok – žiada príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho odňatie z dôvodu, že si chce napr. otec dieťaťa uplatniť na toto dieťa nárok na materské, rodičovská dovolenka stále trvá, tú si netreba nerušiť.
  4. Ak otcovi uplynie nárok na materské a vráti sa do práce po 28 týždňoch, matka opätovne požiada o rodičovský príspevok do veku 3 rokov daného dieťaťa. 

Ako dlho môže materské poberať druhý žiadateľ?

Materské môže otec resp. druhý žiadateľ poberať 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti. To znamená, že má nárok poberať dávku 7 mesiacov, čo je menej ako v prípade matky - tá poberá materské 9 mesiacov. V prípade osamelého žiadateľa je to 31 týždňov, v prípade žiadateľa starajúceho sa o 2 a viac detí až 37 týždňov. 

Požiadať o materské možno z pohľadu otca najskôr šesť týždňov po pôrode, najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. Svoj zámer však nezabudnite vopred oznámiť aj svojmu  zamestnávateľovi - je tak potrebné urobiť minimálne mesiac vopred.

Anketa

Podporuje štát rodičov na materskej (rodičovskej) dovolenke dostatočne?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce