Kedy sa oplatí dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 24. 4. 2019
Podnikatelia sa často snažia odvodom do Sociálnej poisťovne čo najviac vyhýbať. Sú však prípady, kedy môže byť sociálne poistenie výhodné a dokonca sa oplatí platiť ho aj dobrovoľne. Pretože sociálne poistenie neslúži len na dôchodok a pre prípad práceneschopnosti.
Kedy sa oplatí dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni

Zdroj: Shutterstock

Dobrovoľné poistenie má viac balíčkov

Sociálne odvody alebo inak povedané sociálne poistenie je rozdelené do viacerých typov.

Preto si aj záujemcovia pre dobrovoľné poistenie v Sociálnej poisťovni môžu voliť medzi viacerými možnosťami:

  • Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
  • Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie.
  • Dobrovoľné dôchodkové poistenie.
  • Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
 

Pre prípad nezamestnanosti živnostníka

Jeden často opomínaný druh poistenia. Môžu sa naň totiž prihlásiť SZČO, ktorých príjem za rok 2018 presiahol hranicu 5 724 eur, teda im vznikla povinnosť platiť odvody a byť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenými. Avšak, nevznikne povinnosť platiť poistenie v nezamestnanosti, na rozdiel od bežného zamestnanca.

Toto poistenie si však môže platiť dobrovoľne. Následne má aj dobrovoľne poistená osoba nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie mal poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní.

Že toto poistenie nie je súčasťou povinných odvodov podnikateľa mnoho živnostníkov zabúda. Hodí sa najmä takým živnostníkom, ktorí v princípe nepodnikajú, ale na živnosť pracujú napríklad pre jednu firmu. Vtedy má poistenie v nezamestnanosti zmysel, keďže po rozviazaní spolupráce by ostali bez príjmu.

Určte sa oplatí budúcim mamičkám

Osoba, ktorá nie je zo zákona nemocensky poistená je napríklad aj vysokoškolská študentka alebo nezamestnaná žena, ktoré môžu využiť dobrovoľné poistenie, ak plánujú tehotenstvo a chcú poberať materské. Je potrebné myslieť na to, že matka musí spĺňať podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred skutočným dňom pôrodu.

Ak ide napríklad o manžela, ktorý si chce uplatniť nárok na materské, platí pre neho podmienka poistenia 270 dní pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti. Dobrovoľné poistenie sa tak oplatí napríklad študentke vysokej školy, ktorá plánuje ísť hneď po škole na materskú s dieťaťom. Zabezpečí si tak výplatu materského.

Kvôli nároku na ošetrovné

Nemalou výhodou dobrovoľného poistenia je aj zisk nároku na ošetrovné. To je prípad živnostníkov alebo študentov, ktorým nevzniká povinnosť platiť si povinné odvody, ale napríklad potrebujú príjem, ak sa budú starať o chorého rodinného príslušníka.  Aj v tomto prípade musí dobrovoľne poistená osoba spĺňať podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania.

Ako sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie a koľko stojí?

Na dobrovoľné poistenie sa možno prihlásiť priamo na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska prostredníctvom "Registračného listu". Spolu s prihláškou je potrebné doručiť aj "Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby". Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky.

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné. Avšak, vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku. Pre rok 2019 je vo výške 477 eur a teda dobrovoľné sociálne poistenie je vo výške minimálne 167,65 eura mesačne.

Pre dobrovoľné poistenie platia príslušné sadzby poistného:

  • na nemocenské poistenie – 4,4 %,
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS),
  • na invalidné poistenie – 6 %,
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %,
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %.

Z platenia dobrovoľného poistenia sa možno v Sociálnej poisťovni kedykoľvek odhlásiť. Rovnako možno počas platenia dobrovoľných odvodov kedykoľvek zmeniť výšku vymeriavacieho základu.

Anketa

V akej oblasti chcete podnikať alebo podnikáte?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register