Od januára štartuje rodičovský dôchodok: Nárok, výška, ako žiadať?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 23. 12. 2022
Rodičovský bonus je jednou zo zmien v dôchodkovom systéme, ktoré budú platiť od 1. 1. 2023. Jeho cieľom je zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi a znížiť tak nespravodlivosť v systéme vyplácania. Kto naň bude mať nárok, v akej výške a ako oň požiadať?
Od januára štartuje rodičovský dôchodok: Nárok, výška, ako žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Komu je určený rodičovský bonus?

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi s nárokom na:

 • starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,
 • výsluhový dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienkou pre vzniknutie nároku je, že dieťa poberateľa bolo zamestnané na Slovensku a odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. To platí aj pre žijúcich rodičov súčasne pracujúceho dôchodcu a dieťaťa zamestnaného na dohodu, s výnimkou odvodovej úľavy 200 eur mesačne, ktoré nie je dôchodkovo poistené. Ak má príjem nad 200 eur mesačne, dôchodkové poistenie vznikne, čím získa vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku o nároku na rodičovský dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do konca septembra 2023. Poberateľ oň nemusí žiadať, nakoľko rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Akcia je potrebná v prípade, že:

 • dieťa sa dobrovoľne rozhodne nevyplácať rodičom bonus,
 • dieťa chce nechať posielať bonus nevlastnému rodičovi namiesto biologickému,
 • dieťa si neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom.

V týchto prípadoch zašle dieťa do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo – „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.” Vyhlásenie je možné podať len raz ročne. V roku 2023 je to do 28. februára 2023, v nasledujúcich rokoch vždy do konca augusta. Ak si pracujúce dieťa neželá zasielať rodičovský bonus len jednému zo svojich rodičov, tak v tlačive vyplní len údaje o tom rodičovi, ktorému si dôchodok zasielať neželá. Platnosť vyhlásenia trvá počas 5 rokov.

 

Vyplácanie rodičovského bonusu

Ak do uvedeného termínu dieťa nevyhlási, že nárok na rodičovský bonus nemá rodičovi vzniknúť, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku najneskôr do 30. septembra 2023 a vyplatí rodičovský dôchodok za rok 2023 jednorazovo. V nasledujúcich rokoch budú poberatelia dostávať bonus v rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom ako svoj dôchodok.

Na výpočet výšky rodičovského bonusu sa berú do úvahy hrubé príjmy dieťaťa spred dvoch rokov (z roku 2021 pre rok 2023). Do vymeriavacieho základu sa započítavajú všetky príjmy v danom roku. Nie je pritom nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané počas celého roku. Ak však bolo dieťa nezamestnané počas celého roka 2021, nárok na rodičovský bonus v roku 2023 nevznikne. Ak bolo zamestnané počas roka 2021, ale nezamestnané počas celého roka 2022, v roku 2024 sa nárok na bonus a jeho vyplácanie na rok pozastaví.

Výpočet a výška rodičovského bonusu

Maximálna výška rodičovského bonusu je ohraničená na maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov. V roku 2023 to bude 21,80 eur na jedného rodiča, respektíve 3 % (43,60 eur) na dvoch rodičov. Túto sumu nie je možné prerozdeliť – napríklad prideliť matke celé 3 % na úkor otca.

Rodičovský bonus (za každé dieťa pracujúce na Slovensku) = hrubý ročný príjem dieťaťa pracujúceho na Slovensku za určené obdobie (rok 2021 pre rok 2023) x 1,5 %. Maximálne však 1,2-násobok priemernej mzdy (1453 eur mesačne). V prípade, že dieťa nepracovalo počas celého roka, hrubý príjem sa zníži, no rodičovský bonus bude aj naďalej vyplácaný počas celého roku rovnomerne (1/12 celkovej sumy každý mesiac).

Za jedno dieťa môže teda rodič – dôchodca v roku 2023 získať bonus maximálne vo výške 262 eur ročne. V nasledujúcich rokoch sa táto suma rozráta na každý mesiac rovnomerne.

výplata dieťaťa v hrubom

o koľko eur mesačne si prilepší dôchodca s 1 pracujúcim dieťaťom

o koľko eur mesačne si prilepší dôchodca s 2 pracujúcimi deťmi

o koľko eur mesačne si prilepší dôchodca s 3 pracujúcimi deťmi

546 (min. VZ pre SZČO v roku 2021)

8.2

16.4

24.6

623 (min. mzda v roku 2021)

9.4

18.8

28.2

800

12

24

36

1000

15

30

45

1453 a viac

21.83

43.67

65.5

Nakoľko sa suma bonusu odvíja od zárobkov dieťaťa, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, jeho výška môže byť každý rok iná. Nebude sa však valorizovať.

Príklad výpočtu

Pani Anna je poberateľkou dôchodku a má šesť dcér a je vdova. V roku 2023 jej bude rodičovský dôchodok priznaný nasledovne:

 • za dcéru pracujúcu mimo územia SR 0 eur,
 • za dcéru s hrubou mesačnou mzdou 1100 eur * 1,5 % = 16,5 eur,
 • za nezamestnanú dcéru 0 eur,
 • za dcéru na rodičovskej dovolenke 600 eur * 1,5 % = 9 eur,
 • za druhú dcéru na rodičovskej dovolenke 750 eur * 1,5 % = 11,25 eur,
 • za dcéru pracujúcu ako SZČO s minimálnymi odvodmi 546 eur * 1,5 % = 8,2 eur.

Pani Anne bude rodičovský dôchodok v roku 2023 priznaný v celkovej výške 44,95 eur mesačne a vyplatený v jednorazovej splátke 44,95 * 12 = 539,4 eur.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+46
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

27. 9. 2023 | Daniel Výcha

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

Dňa 1. októbra 2023 nás čaká už tretie zvyšovanie dôchodkov v tomto roku. Prvýkrát sa valorizovali 1. januára, kedy novoročná zmena priniesla 11,8-percentný nárast. Po schválení novely... celý článok

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

5. 9. 2023 | Daniel Výcha

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky stihli ešte pred začiatkom leta schváliť novelu zákona o hmotnej núdzi. Podľa nej budú zvyšované, resp. už boli zvýšené, niektoré dávky,... celý článok

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

10. 8. 2023 | Redakcia

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

Júl 2023 priniesol slovenským penzistom mimoriadne významné zvýšenie dôchodkov. Ide o reakciu vlády na vysokú dôchodcovskú infláciu z posledného obdobia, ktorá mnohých penzistov prinútila... celý článok

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

4. 7. 2023 | Redakcia | 1 komentár

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

Vo februári tohto roku parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení. Týmto rozhodnutím poslanci opäť zabezpečili rast minimálnych dôchodkov, ktoré boli predtým zmrazené vládou... celý článok

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

23. 6. 2023 | Daniel Výcha

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

Dôchodcovia s pracujúcimi deťmi sa dočkali. Sociálna poisťovňa začala v máji vyplácať rodičovské dôchodky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa zmena v dôchodkovom systéme prejavila... celý článok