Dlhšia ochranná lehota či ePN. Pozrite si, aké zmeny chystá rezort práce

Redakcia | rubrika: Článok | 9. 11. 2021
Ministerstvo práce pripravilo upravený zákon o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda, prináša viaceré dôležité zmeny, týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorú sme predlžili až na šesť mesiacov, zavedenia elektronickej PN, ale venujú sa aj úprave československých dôchodkov, či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti (DPN).
Dlhšia ochranná lehota či ePN. Pozrite si, aké zmeny chystá rezort práce

Zdroj: Shutterstock

Zmeniť sa má dĺžku osemmesačnej ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz však môže otehotnieť do šiestich mesiacov od jeho ukončenia. Táto úprava bude platná od 1. januára 2023.

Zaužívané osemmesačné obdobie, kedy má žena istotu, že nestratí nárok na sociálne dávky, sa tak predlžuje o šesť mesiacov. Cieľom úpravy je garantovať istotu materskej, alebo tehotenského príspevku pre ženu, ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia.

Zmeny v posudzovaných obdobiach

Z dôvodu zamedzenia situácií, pri ktorých vzniká priestor pre špekulatívne konania s cieľom získať výhody a zároveň neplatiť poistné, vznikla podľa rezortu práce potreba upraviť zohľadňovanie období, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti.

Po novom sa nebudú na tento účel započítavať obdobia, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské. Rozhodujúce je reálne platenie poistného a z tohto dôvodu sa aj vymeriavací základ vo výške 0 eur budeme považovať za absenciu vymeriavacieho základu.

Najviac to pocítia pracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu s dlhými prestávkami bez príjmu. Po novom im bude do obdobia hodnoteného na vznik nároku na dávky započítane iba obdobie, kedy môžu vykázať príjem.

Bezhotovostná platba odvodov

Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne má pomôcť eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní či možnosť výskytu falošných peňazí v obehu.

Zmena by mala tiež eliminovať dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti ako sú trezory, ozbrojená ochrana, a tiež možnosť šírenia ochorení či potrebu osobného kontaktu.

Ľudia budú môcť využiť na zaplatenie sociálnych odvodov bezhotovostný prevod na účet Sociálnej poisťovne, alebo hotovostný vklad vo svojej banke a na pošte.

Elektronická péenka (ePN)

Ide o dlho očakávanú zmenu pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Už v roku 2022 bude môcť lekár potvrdiť PN elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov ako aj Sociálnej poisťovne.

Táto možnosť nahradí v súčasnosti používane päťdielne tlačivo, čím zaručuje aj oveľa ekologickejší spôsob a zároveň poistencom odpadá povinnosť priniesť zamestnávateľovi vypísane tlačivo osobne.

Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca bude tento údaj o PN automaticky zaslaný zamestnávateľovi.

Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií, alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca v SP. Pre uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o PN.

V tomto systéme bude súčasne platiť papierová a elektronická forma PN. Lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN až do 31.marca 2023.

Krátkodobé dávky sociálneho poistenia

Zmena umožní poukazovať krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) aj na iný účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa, respektíve jeho manžela či manželky. Táto úprava nadobudne účinnosť už 1. apríla 2022.

Každý žiadateľ si tak môže určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho zapísať do žiadosti. Po novom už nebude potrebné dokladovať čestné vyhlásenie pri výbere iného účtu.

Vyplácanie dôchodku a PN naraz

Doposiaľ dôchodca nemohol požiadať o vyplácanie dôchodkových dávok, pokiaľ bol v zamestnaní vedený ako dočasne práceneschopný, avšak opačný súbeh dávok bol možný.

Po novom sa upraví možnosť požiadať si o dôchodkovú dávku aj v prípade, ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Cieľom tejto úpravy je zrovnoprávniť poberateľov a odstrániť diskrimináciu.

Československé dôchodky sa zmenia

Upravuje sa spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň získali pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje starobný dôchodok Česká republika.

V mnohých prípadoch poistencovi tento nárok nevznikol, alebo nebol vyplatený a poberal tak iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky. Suma starobného dôchodku týchto poistencov sa bude po novom určovať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a to v celej dĺžke.

Výška dôchodku sa vypočíta z celého obdobia dôchodkového poistenia (vrátane československého obdobia). Touto úpravou sa zabráni prepadu ľudí pod hranicu chudoby, kvôli nespravodlivému vyplácaniu dôchodkových dávok.

Garancia výsluhových dôchodkov

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre vojakov a policajtov sa zavádza, aby nárok na čiastkový starobný dôchodok zo systému sociálneho poistenia mali aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia.

Novela zabezpečuje, aby bol poberateľom výsluhových dôchodkov zhodnotený celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky.

V praxi tak bude fungovať nielen systém dôchodkového poistenia vykonávaný Sociálnou poisťovňou, ale aj osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Napríklad pre poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí pracovali aj v inom zamestnaní (mimo služby) sa umožní súbežné poberanie výsluhového dôchodku v plnej výške a poberanie čiastkového dôchodku za odpracované roky mimo služby.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok