Preukaz ZŤP a na čo všetko má nárok ťažko zdravotne postihnutá osoba?

Roland Regely | rubrika: Článok | 5. 5. 2021 | 1 komentár
Ľudia so zdravotným postihnutím a invalidní dôchodcovia majú nárok na niekoľkotisícové príspevky od štátu. Okrem toho môžu lacnejšie telefonovať, cestovať či využiť parkovací preukaz.
Preukaz ZŤP a na čo všetko má nárok ťažko zdravotne postihnutá osoba?

Zdroj: Shutterstock

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a príspevky. Potrebujú však k tomu preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze.

Ako získať preukaz ZŤP (resp. ŤZP)?

Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, dostane preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Príspevky ZŤP: na čo všetko máte nárok?

1. Príspevok ZŤP na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky

Takýto príspevok môžete získať najviac vo výške 8 630,42 eur. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eur
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eur
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eur

2. Príspevok ZŤP na opravu pomôcky

Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby so ZŤP.

3. Príspevok ZŤP na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Takýto príspevok možno získať najviac vo výške 11 617,88 eur (výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zariadenia a príjmu osoby so ZŤP)

4. Príspevok ZŤP na kúpu osobného motorového vozidla

Príspevok na kúpu auta možno získať najviac vo výške 6 638,79 eur, pri aute s automatickou prevodovkou najviac je to maximum 8 298 eur. Výška príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu osoby so ZŤP, cena vozidla nemôže presiahnuť sumu 13 277,57 eur.

 

Mohlo by vás zaujímať:

5. Príspevok ZŤP na úpravu osobného motorového vozidla

Tento príspevok možno získať najviac v sume 6 638,79 eur.

Príspevok však možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy. Súčet týchto príspevkov nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 eur za obdobie 7 rokov. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy vozidla a príjmu osoby so ZŤP.

6. Príspevok ZŤP na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Možno ho poskytnúť aj viackrát, no súčet týchto príspevkov nesmie počas 7 rokov presiahnuť: 6 638,79 eur na úpravu bytu alebo rodinného domu a 1 659,70 eur na úpravu garáže. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu osoby so ZŤP

7. Príspevok ZŤP na prepravu

Tento príspevok možno získať najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu mesačne (101,07 eur). Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie – príspevok sa vypláca mesačne podľa skupín a kategórií.

8. Príspevok ZŤP na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 3,82 eur. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

9. Príspevok ZŤP na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Základná výška peňažného príspevku je mesačne: 369,36 eur  pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP a 492,34 eur pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP. 

Sumy peňažných príspevkov na opatrovanie je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia. 

10. Parkovací preukaz pre ZŤP

Vystavuje sa osobám ZŤP na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným autom. Majiteľ preukazu môže stáť na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP. Pri vyhotovení preukazu je potrebné predložiť OP a fotografiu (3x3cm).

11. Limity na lieky pre ZŤP

Limit je 25 eur za štvrťrok. Vypláca ho zdravotná poisťovňa priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca.

12. Oslobodenie od dane

Obec môže znížiť alebo oslobodiť občana s ŤZP, alebo občana s ŤZP so sprievodcom o dane zo stavieb, bytov, garáže, nebytových priestorov, od daní za psa alebo komunálny odpad a potrebné informácie Vám poskytne miestny či mestský úrad.

13. Oslobodenie od rôznych poplatkov

 • od poplatku 6,50 eur za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP
 • od poplatku 9,50 eur za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom
 • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb
 • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb
 • od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis , ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu
 • od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec
 • od poplatku 16,50 eur za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR
 • od poplatku 66 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

14. Žiadne koncesionárske poplatky

 • osoby s ŤZP sú oslobodené do platenia koncesionárskych poplatkov
 • na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

15. Lacnejšie či bezplatné cestovanie

Cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko

 • cestujúci s preukazom ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú v 2. triede za znížené cestovné
 • cestujúci s preukazom ŤZP-S má bezplatnú prepravu pre sprievodcu, invalidný vozík, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom

Použitie vlaku kategórie EC (EuroCity)

 • držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S platia v 2. triede príplatok 1 euro, sprievodca príplatok neplatí
 • v 1. triede sa platí príplatok 1 euro držitelia preukazov aj sprievodcovia, okrem toho platia aj príslušné cestovné

Použitie povinne miestenkového vlaku kategórie SC (SuperCity)

 • je potrebné zakúpenie príplatku na rezerváciu miesta pre držiteľov preukazov a ich sprievodcov vo výške 5 eur v 2. vozňovej triede
 • v 1. triede zaplatia príslušné cestovné + príplatok 3€ navyše za osobu

Použitie vlaku kategórie IC (InterCity)

 • je to povinne miestenkový vlak, držitelia preukazov platia vo všetkých štyroch triedach cenu 2. vozňovej triedy
 • ak sú držitelia ŤZP a ŤZP-S zároveň aj držiteľmi preukazu na bezplatnú dopravu, platí sa cestovné 3. Triedy
 • sprievodca zaplatí cestovné za triedy 2 a 2 plus v cenovej kategórii 4, pre vozňové triedy 1 a 1 plus zaplatí v cenovej kategórii 3

Cestovanie autobusom

 • väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov aj ich sprievodcov alebo vodiaceho psa

ZŤP a diaľnice zadarmo 

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

Zdroj fotografie: Shutterstock.com

Anketa

Sú podľa vás osoby so ZŤP dostatočne zvýhodňované?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+347
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok