Novela zákona o dani z príjmov: Čo všetko sa zmení a koho sa dotkne?

Redakcia | rubrika: Článok | 2. 8. 2022
Od roku 2023, respektíve 2024, by mala dôjsť do platnosti novela zákona o dani z príjmov. Mala by zaviesť pravidlá slúžiace na boj proti daňovým únikom, priniesť zmeny v transferovom oceňovaní a zatraktívniť podnikanie. Čo ďalšie novela ovplyvní?
Novela zákona o dani z príjmov: Čo všetko sa zmení a koho sa dotkne?

Zdroj: Shutterstock

Elektronické prepojenie

Novela č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní dopĺňa zákon o sčítavanie podielov blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia a v situáciách, keď prekročia 25 %.

V dôvodovej správe je uvedený aj praktický príklad, kedy má manžel v spoločnosti A podiel 100 %, v spoločnosti B 15 % a manželka v spoločnosti B podiel 15 %. Podľa súčasného zákona sa spoločnosti A a B nepovažujú za prepojené, no podľa navrhovanej novely by sa tak považovali. Dôvodom je, že podiely 15 % a 15 % prevyšujú po sčítaní 25 %.

Za ekonomické prepojenie by sa následne mali považovať aj vzťahy, ako:

 • vzťah medzi daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami v zahraničí,
 • vzťah medzi daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho stálymi prevádzkarňami na území Slovenskej republiky,
 • vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú závislými osobami podľa § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov,
 • vzťah medzi stálymi prevádzkarňami a daňovníkmi.

Kontrolovaná transakcia

Podľa najnovšieho návrhu by sa z kontrolovaných transakcií mal vylúčiť vzťah na základe závislej činnosti.

Novela zákona má uľahčiť aj administratívu spojenú s nízkymi transakciami. Práve preto sa navrhuje, aby sa právny či iný obdobný vzťah, na základe ktorého ani jedna závislá osoba nedosiahne zdaniteľný príjem, čiže výnos, alebo iný daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote vyššej ako 10 000 eur, nepovažoval za významnú kontrolovanú transakciu. Toto však neplatí, ak ide o úver alebo pôžičku s istinou nad 10 000 eur.

Základ dane zahraničného daňovníka

Ďalšou zmenou bude zisťovanie základu dane zahraničného pracovníka, ktorý podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne. Novela by tomuto daňovníkovi mala umožniť, aby pri určení základu dane stálej prevádzkarne vychádzal z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi priradenými tejto prevádzkarni. Výnosy a náklady by sa zisťovali z účtovnej alebo inej obdobnej evidencie.

Zmena by mala pomôcť daňovníkom, ktorí na Slovensku prevádzkujú stálu prevádzkareň, no nie sú povinní viesť účtovníctvo podľa slovenských predpisov. Ide spravidla o daňovníkov, ktorí na Slovensku podnikajú len dočasne a nemusia svoju organizačnú zložku zaregistrovať v obchodnom registri.

Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov

Pravidlo má slúžiť v boji proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie. Pravidlo by sa podľa novely malo uplatňovať na niekoľko subjektov:

 • daňoví rezidenti Slovenskej republiky,
 • nerezidenti vlastniaci stálu prevádzkareň v Slovenskej republike.

U osôb, ktorých suma čistých úrokových nákladov presiahne čiastku 3 000 000 eur sa bude uplatňovať limitácia čistých úrokových nákladov. V praxi by to malo vyzerať tak, že keď suma presiahne 3 milióny, základ dane sa zvýši o sumu, o ktorú úrokové náklady presiahnu 30 % ukazovateľa EBITDA. EBITDA predstavuje zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi.

Novela navrhuje ukazovateľ EBITDA počítať ako súčet troch faktorov:

 • jednotlivých druhov základov dane,
 • čistých úrokových nákladov,
 • daňových odpisov majetku.

Preventívna reštrukturalizácia

Návrh zákona dopĺňa aj postup, ktorý môže daňovník využiť v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o úpravu zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok. Podľa nej bude môcť daňovník postupovať v situáciách, ako napríklad:

 • zánik pohľadávky,
 • zánik záväzku,
 • vrátenie odpustenia dlhu,
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam.

Transferová dokumentácia

Transferová dokumentácia by sa podľa novely zákona mala predkladať najmä v cudzom jazyku. V slovenčine by sa mala predložiť len v prípade, že by ju správca dane v tomto jazyku požadoval. Daňovník by tak musel urobiť do 15 dní.

Daňový bonus na dieťa

Novela zákona prináša výhody aj pre fyzické osoby. Vďaka úprave sa umožní douplatniť celý nárok na bonus na vyživované dieťa, ak základ dane daňovníka nepostačuje na uplatnenie celej výšky bonusu.

Douplatnenie nároku na daňový bonus v celej výške bude možné sčítaním základov dane s druhou oprávnenou osobou.

Registrácia na daň z príjmov

Novela upravuje aj registráciu na daň z príjmov. Od 1. januára bude správca registrovať daňovníkov z úradnej moci a na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a verejnej moci. Pôjde o subjekty, ktoré budú zapísané do obchodného a živnostenského registra.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok