Index daňovej spoľahlivosti. Čo to je a o čom hovorí?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 8. 4. 2022
Index daňovej spoľahlivosti, známy aj ako verejný index. Na základe tohto indexu si viete zistiť, nakoľko je vybraný subjekt spoľahlivý z hľadiska plnenia daňových povinností voči Finančnej správe. Od 1. 1. 2022 prišlo následkom schválenia novely zákona k určitým zmenám, ktoré sa týkajú tohto indexu. V článku sa dočítate, aký význam má hodnotenie daňových subjektov a aké benefity z neho vyplývajú.
Index daňovej spoľahlivosti. Čo to je a o čom hovorí?

Zdroj: Shutterstock

Kto je hodnotený?

To je asi prvá otázka, ktorá vám napadne, ak ste o indexe daňovej spoľahlivosti doteraz nepočuli. Odpoveď poskytlo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Hodnoteniu Finančnej správy podliehajú iba presne určené subjekty.

V prvom rade musíte patriť do jednej z troch vybraných právnych foriem podnikania. Obálku s hodnotením daňovej spoľahlivosti môžu teda očakávať iba:

 • právnické osoby s príjmami z podnikania,
 • fyzické osoby s príjmami z podnikania,
 • fyzické osoby s príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak subjekt patrí do jednej z týchto troch kategórií, musí spĺňať ďalšie dve podmienky, aby mohol byť hodnotený:

 • je registrovaný na dani z príjmov minimálne dva roky,
 • k dátumu indexu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nie je v konkurze ani likvidácii.

Jedna zo zmien platných od začiatku roka 2022 hovorí aj o subjektoch, ktorým dvojročná lehota uplynula po 1. 1. 2022. Index daňovej spoľahlivosti bude pridelený do konca nasledujúceho mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom prebehla registrácia pre daň z príjmov.

Tri úrovne spoľahlivosti

Finančná správa prideľuje subjektom podliehajúcim hodnoteniu tri úrovne spoľahlivosti. Ak subjekt nesplní podmienky potrebné k zaradeniu do skupiny hodnotených, v indexe mu bude priradená hodnota „nehodnotené.“

Pokiaľ však podmienky splníte, môžete sa stať:

 • Vysoko spoľahlivým subjektom, ak vám bude v procese hodnotenia pridelených najviac 10 bodov. Taktiež musíte splniť podmienku ekonomického ukazovateľa – vypočítaná efektívna daňová sadzba je väčšia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby.
 • Spoľahlivým subjektom, ak vám bude v procese hodnotenia pridelených viac ako 10, ale najviac 24 bodov a nespĺňate podmienku ekonomického ukazovateľa.
 • Nespoľahlivým subjektom, ak vám bude v procese hodnotenia pridelených 25 a viac bodov.

Kritériá hodnotenia

Zmeny platné od 1. 1. 2022 sa týkajú aj kritérií, na základe ktorých sú daňové subjekty hodnotené. Doteraz výsledok závisel od plnenia si povinností voči Finančnej správe, či už hovoríme o zákone o dani z príjmov, účtovníctve, alebo daňovom poriadku.

Po novom sa však do úvahy berú aj rôzne ekonomické ukazovatele súvisiace s podnikateľskými aktivitami subjektu. Medzi faktory, na ktoré sa bude odteraz prihliadať, sa pridali napríklad:

 • počet zamestnancov,
 • výška obratu podnikateľa,
 • výsledok hospodárenia subjektu.

Samozrejme, pôvodné kritériá zamerané na plnenie daňových povinností, ako napríklad dodržiavanie lehôt alebo priznanie dane v správnej výške, ostávajú stále platné. Presný zoznam kritérií nájdete priamo vo vyhláške Ministerstva financií na tomto odkaze.

Oznámenie a možnosť odvolať sa

Keďže po novele zákona je frekvencia prehodnocovania indexu daňovej spoľahlivosti nastavená na pol roka, oznámenia budú odoslané najneskôr 30. júna. Daňový subjekt má právo sa voči svojmu hodnoteniu odvolať. Po rozhodnutí o námietke, prípadne uplynutí lehoty na jej podanie, budú uplatnené benefity a obmedzenia podľa udelených hodnotení.

Efekt indexu daňovej spoľahlivosti v praxi

Štát sa snaží podnikateľov motivovať k poctivému plneniu povinností spojených s podnikaním. Práve na tento účel slúžia benefity, ktoré za odmenu získavajú vysoko spoľahlivé a spoľahlivé subjekty. Naopak, nespoľahliví podnikatelia musia pracovať s rôznymi obmedzeniami.

Vo všeobecnosti sú tieto benefity prejavom väčšej dôvery voči daňovému subjektu zo strany štátu. Ide napríklad o predĺžené lehoty či rýchlejšie vyhovenie žiadostiam. Naopak, nespoľahlivé subjekty majú lehoty na plnenie povinností a vykonávanie daňových kontrol skrátené. Taktiež musia pri niektorých úradných úkonoch čakať, kým sa vybavia uprednostňované požiadavky spoľahlivých subjektov.

Benefity poskytované vysoko spoľahlivým podnikateľom však dokážu šetriť aj peniaze. Príkladom sú tieto dve výhody, ktoré vďaka novele zákona platia od 1. 1. 2022:

 • zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu,
 • zníženie výšky úhrady za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia na polovicu.

Ešte stále vám chýba motivácia k poctivému plneniu daňových povinností? Tento odkaz vás presmeruje priamo na dokument z webu Finančnej správy. Tam si môžete prečítať kompletný zoznam benefitov pre spoľahlivé a vysoko spoľahlivé daňové subjekty.

Dobré meno firmy

Na záver už pripomenieme len toľko, že okrem benefitov od štátu si dobrým hodnotením v indexe daňovej spoľahlivosti viete vylepšiť povesť vašej firmy. Index bude podľa novely zákona najneskôr do 30. 6. 2022 dostupný na webe Finančnej správy. Vďaka tomu si ktokoľvek môže skontrolovať vaše hodnotenie a na základe neho sa rozhodovať, či s vami chce spolupracovať, alebo si radšej nájde spoľahlivejšieho obchodného partnera.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

-1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zabudli ste uviesť príjem v daňovom priznaní? Toto vám hrozí

8. 6. 2023 | Daniel Výcha

Zabudli ste uviesť príjem v daňovom priznaní? Toto vám hrozí

Daňové priznanie je pre mnohých daňovníkov nepríjemnou povinnosťou, s ktorou sa spája množstvo byrokracie. Pri jeho vyplňovaní môže dôjsť k rôznym chybám. Zatiaľ čo na niektoré menšie... celý článok

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok