Priemerná mesačná mzda opäť prekonala symbolickú hranicu

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 29. 4. 2019
Priemerná mesačná mzda zamestnanca stále rastie. Naopak nezamestnanosť na Slovensku klesá.
Priemerná mesačná mzda opäť prekonala symbolickú hranicu

Zdroj: Shutterstock

Priemerná mesačná mzda zamestnanca

Priemerná mesačná mzda zamestnanca dosiahla v roku 2018 hodnotu 1013 eur. V poslednom štvrťroku dokonca dosiahla až na 1101 eur. Symbolickú hranicu 1000 eur prekročila aj v 4. kvartáli 2017 a 2. kvartáli 2018. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vzrástla priemerná mzda v porovnaní s posledným štvrťrokom 2017 vo všetkých pracovných odvetviach. V tomto porovnaní relatívne najrýchlejšie rástli priemerné mzdy v umení, zábave a rekreácii (o 9,2 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 8,7 %) a v dodávke vody (o 8,3 %).

Najvyššie priemerné mzdy boli v štvrtom kvartáli 2018 zaznamenané v odvetví informácie a komunikácia (1975 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1856 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1806 eur). Niektoré pracovné oblasti však nedosiahli ani celoslovenský priemer. Najnižšie priemerné mzdy mali zamestnanci ubytovacích a stravovacích služieb (657 eur), stavebníctva (756 eur) a takzvaných ostatných činností (733 eur).

 

Priemerná mesačná mzda podľa odvetví (za rok 2018)

Priemerná mesačná mzda v SR 1 013 €
Poľnohospodárstvo 763 €
Priemysel 1 119 €
Ťažba a dobývanie 1 179 €
Priemyselná výroba 1 102 €
Dodávka elektriny, plynu, pary 1 749 €
Dodávka vody 989 €
Stavebníctvo 713 €
Veľkoobchod a maloobchod 933 €
Doprava a skladovanie 1 004 €
Ubytovacie a stravovacie služby 595 €
Informácie a komunikácia 1 849 €
Finančné a poisťovacie činnosti 1 857 €
Činnosti v oblasti nehnuteľností 963 €
Odborné, vedecké a technické činnosti 1 121 €
Administratívne služby 900 €
Verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie 1 311 €
Vzdelávanie 920 €
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 1 013 €
Umenie, zábava a rekreácia 807 €
Ostatné činnosti 672 €

Najvyššia mzda a najnižšia nezamestnanosť

Priemerná mzda v Bratislavskom kraji pomerne vysoko prekročila priemer celej krajiny a dosiahla sumu 1358 eur. Najmenšiu hodnotu vo výške 874 eur zaznamenali už tradične v Prešovskom kraji. Druhú najvyššiu hodnotu priemernej mzdy vo výške 1048 eur dosiahol Trenčiansky kraj.

Slovensko si polepšilo aj v miere celkovej nezamestnanosti, ktorá dosiahla hodnotu 5,04 %. Počet nezamestnaných sa v poslednom štvrťroku 2018 medziročne znížil o 45,7 tis., čo predstavuje pokles o 21,5 %. Celkový počet nezamestnaných bol v štvrtom štvrťroku 167,1 tisíc.

Najnižšia miera nezamestnanosti za rok 2018 bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, kde dosiahla 2,31 %. Bratislavský kraj skončil na druhom mieste s mierou nezamestnanosti 2,62 %. Trojicu najlepších uzatvára Trenčiansky kraj s hodnotou 2,93 %.

Najvyššia nezamestnanosť je aj naďalej evidovaná v Košickom a Prešovskom kraji.

Miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2018

Bratislavský kraj 2,62 %
Trnavský kraj 2,31 %
Trenčiansky kraj 2,93 %
Nitriansky kraj 3,12 %
Žilinský kraj 4,04 %
Banskobystrický kraj 7,03 %
Prešovský kraj 8,61 %
Košický kraj 8,17 %

Vývoj priemernej mesačnej mzdy (2011 - 2018)

Vývoj priemernej mesačnej mzdy (2011 - 2018)

Zdroje: Štatistický úrad SR

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register