Študentská brigáda v zahraničí: ako podať daňové priznanie

Roland Regely | rubrika: Článok | 23. 1. 2019
Zahraničné brigády sú medzi študentmi veľmi populárne, pretože okrem spoznávania nových miest majú možnosť zarobiť si mnohokrát oveľa vyššie sumy ako v porovnateľnom zamestnaní na Slovensku. Viete kedy a akým spôsobom je potrebné takéto príjmy uviesť v daňovom priznaní?
Študentská brigáda v zahraničí: ako podať daňové priznanie

Zdroj: Shutterstock

Boli ste na brigádne v zahraničí? Aj tento príjem sa zahrňuje do celkových zdaniteľných príjmov.

Kedy vzniká študentovi povinnosť zdaniť svoje príjmy

Študent je povinný podať daňové priznanie, ak celková výška jeho príjmov za uplynulý rok 2018 presiahla sumu 1915,01 eur. Táto suma zahrňuje všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od zdanenia oslobodené. To znamená, že aj príjmy zo zamestnania/brigády zo zahraničia.

Zvyčajne platí, že to, čo študent počas brigády/zamestnania v zahraničí zarobil, podlieha zdaneniu v danej krajine - podľa nariadenia vnútroštátnych predpisov tejto krajiny. Bližšie informácie poskytne miestny finančný úrad, prípadne sa študent môže poradiť so svojim zamestnávateľom.  

Ak študent dosiahol príjmy len zo zamestnania, podáva daňové priznanie typ A. Ak sú súčasťou jeho príjmu aj iné, napr. z prenájmu nehnuteľností, nepeňažnej výhry a pod., podáva daňové priznanie typ B.

Môže dôjsť k tzv. dvojitému zdaneniu príjmov?

Dvojité zdanenie príjmov by nastalo v prípade, ak by ste platili daň dvakrát – v krajine, kde ste zarobili a zároveň aj na Slovensku. Ministerstvo financií SR vytvorilo a uverejnilo na svojom webe zoznam zmluvných štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a o výmene informácií týkajúcich sa daní. V každej zmluve s príslušným štátom je uvedená metóda, akou je možné dvojitému zdaneniu zabrániť (metódou vyňatia dane alebo metódou zápočtu dane).

Metóda vyňatia dane znamená, že príjmy zo zahraničia budú v daňovom priznaní síce uvedené, ale zároveň budú vyňaté pri výpočte daňovej povinnosti.

Metóda zápočtu dane znamená poníženie daňovej povinnosti na Slovensku o daň zaplatenú v zahraničí. Nevýhodou tejto metódy je, že ak by daň (ktorá vám bude vypočítaná na Slovensku) bola vyššia ako tá, ktorú ste zaplatili v zahraničí, musíte tento rozdiel doplatiť. Ak však nastane opačný prípad, daňový úrad vám rozdiel v sume nevráti. 

 

Môžete sa rozhodnúť

Ak aj napriek tomu, že je v zmluve určené použitie metódy zápočtu dane, je pre vás výhodnejšie použiť metódu vyňatia dane. Môžete si teda vybrať. Ale to len v prípade, ak viete zdanenie svojich príjmov v zahraničí preukázať. Musíte preukázať výšku príjmu, zrazené odvody na sociálne a zdravotné poistenie a preddavky na daň. Ak nemáte k dispozícii potvrdenie od zamestnávateľa, je možné doložiť aj výplatné pásky.

Dôležité lehoty

Lehota na podanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov od uplynutia zdaňovacieho obdobia.

Termínom je, ako to už býva zvykom, 31.marec. Tento rok pripadá posledný marcový deň na nedeľu a preto je lehota automaticky predĺžená na najbližší pracovný deň, t.j. pondelok 1.apríla 2019.

Povinnosť zaplatiť daň je taktiež do tohto termínu.

Predĺženie lehoty musíte oznámiť

Ak ste študentom, ktorý má príjmy aj zo zamestnania v zahraničí, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť kalendárnych mesiacov. Predĺženie sa však nedeje automaticky, je nutné ho oznámiť správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 1.apríla 2019. V oznámení musíte uviesť nový termín podania daňového priznania, ktorým bude koniec vybraného kalendárneho mesiaca.

Na toto oznámenie slúži určené tlačivo, zverejnené na webe finančnej správy.

Vrátia vám daň?

Keďže váš príjem bol zdanený v štáte, v ktorom ste pracovali a zarobili, nie je možné vrátenie preplatku na Slovensku. Ak si myslíte, že na takéto vrátenie máte nárok, je potrebné obrátiť sa na finančnú správu v danom štáte v ktorom ste pracovali.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Je podľa vás výhodnejšie brigádovať na dohodu alebo na živnosť?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register