Dividendy v daňovom priznaní

Redakcia | rubrika: Článok | 27. 3. 2024
Čo sú dividendy, ako sa vyplácajú a ako ich zdaniť? Informácie sme pripravili v prehľadnom článku.
Dividendy v daňovom priznaní

Zdroj: Shutterstock

Dividendy všeobecne

Dividendu môžeme charakterizovať ako podiel na zisku spoločnosti, ktorý sa vypláca akcionárom. Rozdelenie zisku schvaľuje valné zhromaždenie. Jedným zo spôsobov, ako naložiť zo ziskom, je práve vyplatenie, resp. rozdelenie zisku medzi svojich akcionárov. Druhým spôsobom je reinvestovanie čo znamená, že spoločnosť použije dosiahnutý zisk na ďalšie podnikanie a rozvoj spoločnosti. Niektoré spoločnosti využívajú oba spôsoby, teda časť zisku vyplatia vo forme dividend a časť použijú na ďalšie podnikanie. 

Dôležité: Dividenda je rozdelenie zisku spoločnosti medzi jej akcionárov.

Druhy dividend

Existuje viacero typov dividend, ktoré môžu byť akcionárom vyplatené. Medzi základné druhy patrí: 

Hotovostná dividenda - spoločnosť vypláca dividendy vo forme hotovosti, a to elektronicky, resp. bezhotovostným spôsobom. Pre akcionára je hotovostná dividenda výhodou, nakoľko ju má k dispozícii ihneď. Naopak, pre spoločnosť to nemusí byť vždy prospešné, ak napríklad nedisponuje dostatočnou hotovosťou na výplatu dividend.

Hotovostné dividendy môžu byť vyplatené aj šekom (väčšinou pri zahraničných dividendách). 

Akciová dividenda - patrí medzi druhú a obľúbenú metódu vyplatenia dividend. Spoločnosť vypláca akciové dividendy svojim akcionárom formou distribúcie nových akcií spoločnosti. Akciové dividendy sa vyplácajú podľa počtu akcií, ktoré akcionár už vlastní.  

Majetková dividenda - okrem hotovosti a akcií môžu byť dividendy vyplatené majetkom spoločnosti. Za majetkovú dividendu sa teda považuje ktorýkoľvek majetok spoločnosti, ako napríklad nehnuteľnosť, cenné papiere, zlato, striebro či dokonca káva, pivo atď. Majetková dividenda musí mať ale zodpovedajúcu hodnotu. Vyplatenie tohto druhu dividend môže byť zaujímavé pre spoločnosť, ktorá nemá dostatočnú hotovosť. 

Mimoriadna dividenda - tento typ dividendy sa vyskytuje ojedinele, preto sú skôr vzácne a nie tak časté. Spoločnosť ich väčšinou vypláca vtedy, ak má prebytočnú hotovosť. K prebytočnej hotovosti najčastejšie dochádza po väčšom úspechu spoločnosti alebo po predaji či likvidácii majetku. 

Čo ovplyvňuje vyplácanie dividend?

Na frekvenciu vyplácania dividend má vplyv najmä rentabilita spoločnosti, resp. ziskovosť, ktorá patrí medzi najdôležitejší činiteľ pri vyplácaní dividend. Spoločnosť, ktorá dosahuje vyššiu rentabilitu, vypláca dividendy častejšie ako menej rentabilná spoločnosť.

Ďalším dôležitým faktorom je dividendová história spoločnosti pri ktorej sa predpokladá, že spoločnosť s „optimálnou” dividendovou históriou bude vo vyplácaní dividend pokračovať aj naďalej. Pri vyplácaní dividend zohráva nemalú úlohu aj veľkosť spoločnosti a tiež odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí.  

Ako sa vyplácajú dividendy?

Spoločnosti vyplácajú dividendy buď štvrťročne, alebo ročne. Vyplatenie dividend má pevne stanovené pravidlá, pričom sa spája s pojmami „Announcement date”, „Record date” a „Payment date”. 

Announcement date - je dňom, kedy spoločnosť oznámi akcionárom vyplatenie dividedy. S dňom oznámenia dividendy súvisí In-dividend date a Ex-dividend date. 

  1. In-dividend date je rozhodujúcim dátumom pre nákup akcie a akcionárovi vznikne právo na výplatu dividendy.
  2. Ex-dividend date je prvým dňom po In-dividend date, kedy sa už obchoduje bez nároku na dividendu. 

Record date - ide o dátum záznamu, ktorý nasleduje cca dva dni po ex-dividend date. Record date je dňom, kedy je identifikovaný každý akcionár, ktorý má nárok na získanie dividendy. 

Payment date - je deň, kedy spoločnosť vypláca dividendy. Deň výplaty si spoločnosť môže určiť ľubovoľne, väčšinou je to však mesiac po ex-dividend date.

Zdanenie dividend zo Slovenska

Spoločnosť sídliaca na Slovensku je povinná odviesť daň z dividendy už pri jej vyplatení. To znamená, že dividendy sú akcionárom vyplatené už zdanené a v daňovom priznaní sa neuvádzajú. Spoločnosť je povinná odviesť daň z dividendy daňovému úradu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po vyplatení dividendy. V rovnakom termíne je povinná oznámiť zrazenie a odvedenie dane, a to prostredníctvom formulára „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov”.  

Dôležité:  Akcionár dostane vyplatené dividendy už zdanené. Daň odvedie spoločnosť, ktorá vypláca dividendy. 

Dividendy sa zdaňujú sadzbou:

  • 7 % - za zdaňovacie obdobie do 1. 1. 2024
  • 10 % - za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2024.  

Upozornenie: Od 1. 1. 2024 je v platnosti nová sadzba dane, a to 10 %. 

Zdanenie zahraničných dividend

Podiely na zisku upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Dividendy, ktoré boli vyplatené zahraničnou spoločnosťou, podliehajú dani na Slovensku. To znamená, že akcionár je povinný uviesť príjem z dividendy v slovenskom daňovom priznaní. Pri zdanení je dôležité posúdiť status daňovníka (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník nespolupracujúceho štátu) a zdaňovacie obdobie, za ktoré boli dividendy vyplatené: 

Zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023:

  • 7 % sadzba dane - daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou,
  • 35 % sadzba dane - daňovník nespolupracujúceho štátu.

Štáty, ktoré majú so Slovenskou republikou uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia sa považujú sa spolupracujúce štáty. Tieto štáty sú uvedené v zozname na webe Ministerstva financií Slovenskej republiky. Za nespolupracujúce štáty sa považujú tie štáty, ktoré nie sú v zozname uvedené.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

dividendy

Toto ste už čítali?

Daňové priznanie za rok 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

26. 3. 2024 | Redakcia

Daňové priznanie za rok 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

Pri vypĺňaní daňového priznania často nastáva situácia, kedy si daňovník nevie rady a hľadá odpovede. Preto sme pripravili prehľadný zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Odklad daňového priznania. Ako postupovať a kedy sa oplatí?

12. 3. 2024 | Redakcia

Odklad daňového priznania. Ako postupovať a kedy sa oplatí?

Nestíhate podať daňové priznanie? Odložte si jeho podanie o pár mesiacov. Aké sú podmienky odkladu a ako ho podať správne?

ETF a dividendy: Ako ich zdaniť?

6. 3. 2024 | Redakcia

ETF a dividendy: Ako ich zdaniť?

ETF sú v súčasnosti obľúbeným finančným nástrojom, ktorý si vyberá veľa investorov. Ich výhodami sú atraktívne zhodnotenie a dostupnosť pre široké spektrum ľudí. Ak ste sa rozhodli... celý článok

Zamestnanci od februára zarobia viac: Štát im pridá vďaka daňovej úľave

27. 2. 2024 | Daniel Výcha

Zamestnanci od februára zarobia viac: Štát im pridá vďaka daňovej úľave

Vo februári dostanú zamestnanci vyššiu výplatu, čo je dôsledkom zvýšenia výšky nezdaniteľného minima, ktoré nadobudlo platnosť na začiatku tohto roka. Aká je jeho aktuálna hodnota a... celý článok

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

20. 2. 2024 | Redakcia

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vám vyšiel preplatok, nezabudnite oň požiadať. Ako môže preplatok vzniknúť a kedy bude vyplatený?