Kto musí v roku 2023 podať daňové priznanie?

Redakcia | rubrika: Článok | 2. 2. 2023
Povinnosť podať daňové priznanie vyplýva zo zákona č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona musia podať daňové priznanie fyzické aj právnické osoby, ktoré splnia jednu alebo viac podmienok. O aké podmienky ide a kto všetko musí podať daňové priznanie?
Kto musí v roku 2023 podať daňové priznanie?

Zdroj: Shutterstock

Daňové priznanie – fyzické osoby

Podmienky na podanie daňového priznania sa odlišujú v závislosti od toho, či ide o fyzickú, alebo právnickú osobu. Fyzická osoba musí podať daňové priznanie v prípade, že jej zdaniteľné príjmy dosiahli v roku 2022 sumu 2 289,63 eur alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Pod pojmom zdaniteľné príjmy sa rozumejú príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dani z príjmu. V praxi to znamená, že okrem príjmu zo zamestnania ide aj o príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí, prípadne nepeňažné príjmy, ktoré sú ocenené cenami bežne používanými v mieste a čase plnenia alebo spotreby.

Kedy fyzická osoba nemusí podávať daňové priznanie?

Fyzická osoba nemusí podávať daňové priznanie vtedy, keď:

 • dosiahla zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a požiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie,
 • dosiahla iba zdaniteľné príjmy, v rámci ktorých sa vyberá daň zrážkou,
 • dosiahla len zdaniteľné príjmy, ktoré sú oslobodené od dane,
 • dosiahla zdaniteľné príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Ako podať daňové priznanie pre fyzickú osobu?

Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, podáva jeden z dvoch typov tlačív:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A

Tlačivo typu A podáva fyzická osoba v prípade, že v roku 2022 dosiahla zdaniteľné peňažné alebo nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti. To môžu byť napríklad príjmy zo zamestnania, z dohody o práci alebo z dohody o brigádnickej práci.

Tento typ dokumentu sa okrem toho podáva aj vtedy, ak daňovník dosiahol príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, prípadne z nich bola daň vyberaná zrážkou.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Tlačivo typu B podáva fyzická osoba vtedy, keď dosiahla jeden alebo viac z týchto zdaniteľných príjmov:

 • príjem z podnikania – môže ísť napríklad o príjem zo živnosti,
 • príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti – môže ísť napríklad o príjem tlmočníkov alebo znalcov,
 • príjem z prenájmu – ide napríklad o príjem z prenájmu bytu, prípadne inej nehnuteľnosti,
 • príjem z použitia diela alebo umeleckého výkonu – ide o príjmy, ktoré sa vyplácajú podľa autorského zákona,
 • príjem z kapitálového majetku – v praxi to znamená napríklad príjem z úrokov,
 • ostatné príjmy – môže ísť napríklad o príjmy z príležitostného prenájmu vozidla.

Ak by fyzická osoba mala okrem spomenutých zdaniteľných príjmov aj príjem zo zamestnania, uvádza ho do daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B spolu s ďalšími príjmami. Nepodáva ho samostatne v dokumente typu A.

Daňové priznanie – právnické osoby

Právnické osoby, čiže spoločnosti, nadácie, organizácie alebo obchodné združenia, musia podať daňové priznanie nehľadiac na výšku príjmov. Rovnakú povinnosť majú aj zahraničné právnické osoby, ktoré majú príjem zo zdrojov v SR.

Zdaňovacie obdobie právnickej osoby môže byť okrem kalendárneho roka aj hospodársky rok či iné obdobie. Predmetom dane je výnos z činnosti právnickej osoby a nakladania s jej majetkom.

Kedy právnická osoba nemusí podávať daňové priznanie?

Existuje zopár situácií, kedy právnická osoba nemusí podať daňové priznanie. Je to napríklad vtedy, keď má len:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
 • príjmy, ktoré sú oslobodené od dane.

S takýmito výnimkami sa spravidla stretávajú len náboženské spoločnosti, príspevkové organizácie alebo registrované cirkvi.

Ako podať daňové priznanie pre právnickú osobu?

Právnické osoby majú k dispozícii jeden typ tlačiva, ktoré je určené pre všetky subjekty. K daňovému priznaniu sa následne dokladajú minimálne 4 prílohy, a to:

 • príloha k § 13a a §13b zákona o dani z príjmov – v nej právnická osoba uvádza výšku oslobodenia príjmov plynúcich z komerčného využívania nehmotných aktív,
 • príloha k § 30c zákona o dani z príjmov – v nej právnická osoba uvádza všetky podrobnosti o projektoch spojených s výskumom a vývojom,
 • príloha k § 30e zákona – v nej uvádza daňovník evidenciu a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona,
 • príloha k VI. časti daňového priznania – v nej osoba uvádza ďalších prijímateľov podielov zo zaplatenej dane.

Prílohy musí právnická osoba pripojiť aj v prípade, že ich nevypĺňa.

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2022?

Daňové priznanie za rok 2022 musí fyzická osoba podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Na podanie tak máte čas do 31. marca 2023. 

To isté platí aj pre právnickú osobu, ktorá má zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Ak by išlo o hospodársky rok, napríklad v lehote od 1. júla 2022 do 31. mája 2023, lehota na podanie sa predlžuje do 31. augusta 2023.

V lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná. Jedinou výnimkou je fyzická osoba, ktorej bolo oznámenie o jej čísle účtu doručené neskôr. V takomto prípade musí daň zaplatiť do 8 dní od obdržania tejto informácie.

V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania existujú dva náhradné termíny:

 • predĺženie o 3 kalendárne mesiace – do 30. júna 2023,
 • predĺženie o 6 kalendárnych mesiacov – do 2. októbra 2023.

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok