Kde zistím, či má priateľ/priateľka dlžoby?

Roland Regely | rubrika: Článok | 16. 4. 2020
Chcete zistiť, či váš partner alebo partnerka má resp. nemá dlhy, exekúcie a úvery o ktorých vám nepovedal(a)? Niektoré veci skontrolujete aj cez internet.
Kde zistím, či má priateľ/priateľka dlžoby?

Zdroj: Shutterstock

Má váš priateľ alebo priateľka dlhy o ktorých neviete? Ak vám podobné myšlienky vŕtajú hlavou, pretože ste v spoločnej domácnosti a plánujete spoločnú budúcnosť, obavy sú na mieste. V banke či poisťovni vám z dôvodu ochrany osobných údajov nepovedia nič konkrétne, využiť však môžete niektoré verejné registre. Môžete tak získať aspoň aký-taký pohľad na finančné zdravie vášho partnera a v konečnom dôsledku aj vašej domácnosti. 

Dlh v Sociálnej poisťovni

Je váš partner alebo partnerka podnikateľ, živnostník alebo samoplatiteľ poistného? Potom musí mesačne odvádzať aj odvody do Sociálnej poisťovni. Ak tak nerobí, Sociálna poisťovňa koná pomerne rýchlo. 

Pri Sociálnej poisťovni je dôležité vedieť, že Sociálna poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa dlžník môže do 15 dní odvolať. 

Ak teda doma v schránke nenájdete podozrivý list zo Sociálnej poisťovne, máte prvý dôvod na radosť. Druhý dôvod budete mať po skontrolovaní zoznamu dlžníkov. Zaradenie do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne si môže každý rýchlo preveriť na oficiálnej stránke: Zoznam dlžníkov.

 

Dlh v zdravotnej poisťovni

Dlh v zdravotnej poisťovni znamená približne rovnaké riziká ako v prípade Sociálnej poisťovne. Je preto výhodnejšie platiť riadne a včas, prípadne dlh čo najskôr zaplatiť. Aj zdravotné poistenie je povinnou platbou každej samostatne zárobkovo činnej osoby či podnikateľa. Výnimku môžu tvoriť len konatelia, ktorí si nevyplácajú odmeny či zisky.

Každá zdravotná poisťovňa eviduje na internete zoznam dlžníkov na poistnom, stačí zajsť na ich oficiálnu stránku. Omnoho jednoduchšie je však navštíviť nejaký centrálny register, kde sa údaje priebežne aktualizujú. Jeden taký ponúka portál zoznam.sk.

Koho považuje zdravotná poisťovna za dlžníka? Za dlžníka sa považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov:

  • pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,

  • pohľadávku na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou,

  • a celková suma pohľadávky je vyššia ako 100 eur

Dlžníci na zdravotnom poistení nemajú hradenú plánovanú zdravotnú starostlivosť ako napríklad kúpeľnú starostlivosť, pravidelné kontroly u špecialistov a zdravotnícke pomôcky.

Register exekúcii

Je voči vášmu priateľovi alebo priateľka začatá exekúcia? Zistíte to podľa viacerých okolností - zablokujú mu bankový účet, zatajuje sa pred štátnymi orgánmi a pod. Úplne najrýchlejšie to však viete zistiť cez online register CRESK, prípadne ešte lepší nástroj priamo od štátu: https://obcan.justice.sk/poverenia/rozsirene-vyhladavanie.

Pre zobrazenie zoznamu exekúcií ľubovolnej osoby zadáte priezviskou a dátum narodenia do vyhľadávacieho formulára. Služba sprístupňuje Centrálny register exekúcií Slovenskej komory exekútorov. 

Register napĺňajú všetci exekútori a dajú sa v ňom nájsť aj prípady staré 20 rokov. Register však nemá slúžiť ako čierna listina. Po uhradení alebo ukončení exekúcie bude prípad z databázy vymazaný.

Je to zatiaľ najjednoduchšie štátne vyhľadávanie exekúcií, netreba naň čipový občiansky preukaz, nie je podmienené registráciou a za vyhľadanie sa neplatí. Dlžníci môžu službu využiť na overenie toho, či majú exekúciu, o ktorej nevedia. Veritelia zas na overenie spoľahlivosti dlžníka.

Záznam v úverovom registri

Na Slovensku možno na vyžiadanie nahliadnuť aj do úverových registrov bankových či nebankových inštitúcii. Môžete tak urobiť za poplatok, avšak potrebujete na to aj súhlas konkrétnej osoby, ktorej idete nahliadnuť do registra.

Anketa

Koľko máte úverov a pôžičiek?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register