Ošetrí vás lekár, ak dlhujete na zdravotnom poistení? Áno, ale...

Roland Regely | rubrika: Článok | 24. 10. 2017
Zdravotné poisťovne evidujú vyše desiatky tisíc dlžníkov. Ak ste medzi nimi, lekár by vás mal ošetriť len v akútnych prípadoch. Alebo si za liečbu zaplatíte.
Ošetrí vás lekár, ak dlhujete na zdravotnom poistení? Áno, ale...

Zdroj: Shutterstock

Od prvého januára 2017 sa za dlžníka považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Ako to bolo doteraz

Podľa doterajšej právnej úpravy osoby, ktoré boli vedené v zozname dlžníkov príslušnej poisťovne, mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tým sa rozumie stav, ktorý bezprostredne ohrozuje váš život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť vaše zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozujete seba alebo svoje okolie.

Čo znamená neodkladná starostlivosť

Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode, tiež vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu.

Dlžníci tak mali právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj v prípade, že svoj dlh na zdravotnom poistení riadne splácali. Pokiaľ požadovali od lekára zdravotné výkony nad rámec neodkladnej starostlivosti, museli za ne zaplatiť v plnej výške, čo bolo značne nákladnejšie a nijako neprispievalo k splateniu dlhu v poisťovni. Práve naopak, dlžníkom sa len zvyšovali výdavky pokiaľ chceli len bežný lekársky zákrok či vyšetrenie.

Mohlo by vás zaujímať: 

Zmena od roku 2017

Od 01.01.2017 to však už neplatí. Podľa novelizovaného zákona o zdravotnom poistení, síce poistenec, ktorý je dlžníkom, má naďalej právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, no uvedené neplatí v prípade, pokiaľ ide o dlžníka, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm, a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach. Teda poistenec, ktorý bol zaradený do zoznamu dlžníkov zdravotnej poisťovne, a ktorý svoj dlh riadne spláca podľa dohody s poisťovňou, má právo na úradu všetkých zdravotných výkonov, ktoré daná poisťovňa prepláca. Nie len na úhradu za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako tomu bolo doposiaľ.

Ak teda máte dlhy voči zdravotnej poisťovni nemusíte báť, že vám lekár pred nosom zabuchne dvere. Ošetria vás rovnako, ako keby ste si celý život odvody platili poctivo. Treba však prejaviť záujem o platenie dlhov a reálne ich aj splácať.

Ani exekúcia nie je problém

To platí aj v prípade, ak sa dlžné poistné vymáha už v exekučnom konaní, v rámci ktorého sa dlh uhrádza formou splátok. Dlžník však musí o dohodnutých splátkach s exekútorom upovedomiť zdravotnú poisťovňu a pre ten účel predložiť písomnú dohodu, ktorú s exekútorom uzavrel.

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Dlžník, Poistenie, Poisťovňa

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce