Rodičia darovali majetok len jednému zo súrodencov: Môže druhý žiadať dorovnanie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 9. 2022
Prevod rodinného majetku len na jedného z potomkov nebýva ničím výnimočným. Nemusí v tom byť ani úmysel jedno z detí zvýhodniť – rodičia často dajú nehnuteľnosť tomu, kto ju potrebuje ako prvý a iný hodnotný majetok už skrátka nemajú. Aké právne prostriedky môžu v tejto súvislosti využiť ostatní súrodenci?
Rodičia darovali majetok len jednému zo súrodencov: Môže druhý žiadať dorovnanie?

Zdroj: Shutterstock

Čítajte, čo môžete urobiť, ak máte pocit, že darovanie nebolo úplne v súlade „s kostolným poriadkom“; pokiaľ ste naopak tým, kto dostal väčšinu rodičovského majetku, dozviete sa, s akými rizikami treba počítať. 

Má súrodenec právo na vyplatenie? 

Ak váš súrodenec dostal od rodičov majetok vyššej hodnoty a vám naopak mama a otec nedarovali nič, máte viacero možností, ako postupovať. Ani jedna však nepredstavuje priamočiaru cestu k výplate podielu z majetku. Po zvážení osobitostí vášho prípadu prichádzajú do úvahy nasledujúce kroky: 

1) započítanie daru na dedičský podiel,
2) napadnutie platnosti darovacej zmluvy,
3) iniciovanie zrušenia darovania. 

Treba zdôrazniť, že ak sa rodičia slobodne rozhodli, že jedno dieťa ešte za života obdarujú na úkor jeho súrodenca, je to ich právo a v zásade do neho nemožno zasahovať. Rodičom v súvislosti s takýmto darovaním nevzniká povinnosť kompenzovať tých potomkov, ktorí od nich nič hodnotnejšie nedostali; a to ani vtedy, ak ešte majú majetok, z ktorého by sa mohlo ujsť aj ostatným deťom. 

Započítanie daru na dedičský podiel 

Započítanie daru na dedičský podiel obdarovaného je najjednoduchší a najmenej konfliktný spôsob, ako dosiahnuť (matematicky) spravodlivé delenie rodičovského majetku. Dar už pochopiteľne nemôže byť súčasťou dedičstva, pretože v deň úmrtia už poručiteľovi nepatril. Rieši sa teda len jeho hodnota. Pravidlá započítania (tzv. kolácie) sú nasledovné: 

1) pri dedení zo zákona platí, že sa súrodencovi na jeho dedičský podiel započíta aj to, čo za života od rodičov bezplatne dostal nad rámec obvyklých darovaní (nezapočítavajú sa teda darčeky k narodeninám či na Vianoce, ktoré sa nevymykajú bežným pozornostiam). Ak obdarovaný súrodenec zomrel a v dedičskom konaní dedia jeho deti, môžete započítanie uplatniť aj voči nim.
2) pri dedení zo závetu sa započítava, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti potomkom poručiteľa.

Pri započítaní na dedičský podiel je ďalej potrebné rozlišovať, kto bol darcom. Ak k bezodplatnému prevodu majetku došlo z bezpodielového vlastníctva oboch rodičov, môže byť v dedičskom konaní po jednom z nich predmetom započítania len hodnota majetku, ktorá zodpovedá podielu poručiteľa (zvyšok sa následne dorieši až v dedičskom konaní po druhom rodičovi). Pre započítanie je rozhodujúca všeobecná cena daru v čase darovania – t. j. nie v dobe prejednávania dedičstva (rozhodnutie Najvyššieho súdu, sp.zn. 3 Cdo 40/2017). 

Započítanie si treba uplatniť  práve počas dedičského konania. Nemá to však zmysel vtedy, keď poručiteľ okrem darovaného majetku už nič hodnotnejšie nevlastnil – v takom prípade vás súrodenec nemusí dorovnávať a vašou jedinou šancou je napadnúť platnosť darovacej zmluvy. 

Výnimky, v ktorých sa žiadosti o započítanie nemusí vyhovieť:

- ak rodičia na súrodenca previedli majetok výmenou za to, že ich osobne doopatroval a vy ste sa na starostlivosti prakticky nepodieľali (dôležité ale budú samozrejme aj ostatné okolnosti prípadu, viď rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 9Co/48/2015),

- rodičia nedarovali majetok vášmu súrodencovi, ale priamo jeho deťom (ich vnukom); tento výklad prijal Najvyšší súd ČR k právnej úprave, ktorá bola v ČR v minulosti rovnaká, ako na Slovensku (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 21 Cdo 486/2016). 

Napadnutie platnosti darovacej zmluvy 

Platnosť zmluvy možno napadnúť najmä vtedy, ak bol pri jej uzatváraní porušený zákon či dobré mravy. V súvislosti s prevodom majetku z rodiča na dieťa možno o neplatnosti uvažovať najmä, ak zdravotný stav rodiča v dobe podpisu zmluvy mohol ovplyvniť jeho úsudok, prípadne ak existujú indície, že rodič majetok daroval pod nátlakom.  Podmienky napadnutia platnosti darovania sa líšia podľa toho, kedy chcete prevod napadnúť. V uvedenom zmysle rozlišujeme napadnutie platnosti zmluvy:

1) za života rodiča (darcu) - ide o mimoriadne problematickú záležitosť, pretože súdy zastávajú názor, že potenciálny zákonný dedič v zásade nemôže s žalobou o určenie neplatnosti darovania uspieť pre nedostatok právneho záujmu na takomto určení (napr. rozhodnutia Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 6Co/21/2019). Pomôcť môže, ak by sa neplatnosti rozhodol domáhať priamo rodič;
2) po smrti rodiča (darcu a zároveň poručiteľa) - otázka neplatnosti darovacej zmluvy sa môže vyriešiť v konaní o určenie, že predmet daru patrí do dedičstva – toto už môže začať aj osoba z okruhu dedičov (rozhodnutie Najvyššieho súdu, sp.zn. 2Cdo/155/2020).

Dôvody neplatnosti sa samozrejme musia spoľahlivo preukázať. 

Iniciovanie zrušenia darovania 

Proces zrušenia darovacej zmluvy (teda nie napadnutie jej platnosti) možno začať len za života rodiča. Iba on sám vo svojom mene totiž môže žiadať o vrátenie daru. Tento spôsob opätovného získania šance na nadobudnutie podielu na rodičovskom majetku teda prichádza do úvahy vtedy, keď rodič darovanie majetku súrodencovi ľutuje a praje si, aby sa navrátil do jeho vlastníctva. 

Platná darovacia zmluva sa ale nedá zrušiť len preto, že si to darca želá. Vrátenia daru sa môže domáhať iba, ak sa k nemu alebo k členom jeho rodiny obdarovaný správal tak, že týmhrubo porušil dobré mravy. Podrobné pravidlá pre vrátenie daru sme popísali v článku: Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy

Aj keby rodič dosiahol zrušenie darovacej zmluvy, znamená to len toľko, že ak vrátený dar bude vlastniť až do smrti, rozdelíte si ho v dedičskom konaní s ostatnými dedičmi. Pôvodne obdarovaný súrodenec by bol z dedičského konania vylúčený, pokiaľ:

- by hrubé porušenie dobrých mravov spočívalo v úmyselnom trestnom čine proti zomrelému, ostatným deťom tohto zosnulého rodiča alebo jeho rodičom, ak mu zomrelý toto konanie neodpustil,

- by ho rodič následne platne vydedil (bližšie: Deti nemožno vylúčiť z dedenia závetom).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok