Ako si vybaviť pas v roku 2022: Dospelí aj deti

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 9. 5. 2022
Začiatkom roka 2022 zaznamenali úrady po celom Slovensku zvýšený počet žiadostí o vydanie cestovného pasu. Dôvodom sú obavy z vojenského konfliktu na Ukrajine, ale aj opätovný záujem o cestovanie vďaka celosvetovému uvoľňovaniu protipandemických opatrení. A možno ste tento článok otvorili preto, že vám vypršala platnosť vášho pasu. Nech už je dôvod akýkoľvek, tu je všetko, čo potrebujete vedieť o vybavení pasu v roku 2022.
Ako si vybaviť pas v roku 2022: Dospelí aj deti

Zdroj: Shutterstock

Kde podať žiadosť?

Za vydanie cestovného pasu zodpovedá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. Žiadosť teda budete podávať na pracovisku, ktoré je určené miestom vášho trvalého či prechodného bydliska. Zoznam všetkých OR PZ aj s ich stránkovými dňami a hodinami nájdete na webe Ministerstva vnútra SR.

Ako prebieha podanie žiadosti?

V prvom rade treba povedať, že žiadosť o vydanie cestovného pasu je podmienená osobnou prítomnosťou človeka, pre ktorého je pas určený. Ak ste sa chceli vyhnúť čakaniu na úrade, napríklad online žiadosťou, musíme vás sklamať. Dôvodom je fotenie, záznam vášho podpisu či snímanie odtlačkov prstov. Odtlačky prstov sa odoberajú po dosiahnutí veku 12 rokov.

Keď idete žiadať o vydanie cestovného pasu, pripravte si:

 • občiansky preukaz,
 • ak nie ste držiteľom občianskeho preukazu – buď aktuálne platný cestovný pas SR, alebo rodný list a osvedčenie, prípadne potvrdenie o štátnom občianstve SR, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov,
 • príslušný matričný doklad, ak došlo k matričnej udalosti (sobáš, zmena mena…),
 • predošlý cestovný pas, ak ste už predtým mali vydaný pas,
 • správny poplatok.

Vybavenie pasu podľa veku

Osoba, pre ktorú sa pas vybavuje, musí byť prítomná pri žiadaní. Jedinou výnimkou je, ak by išlo o nevládneho človeka. Avšak v závislosti od veku danej osoby sa určuje, či musí byť prítomný aj rodič, alebo iný zástupca.

Deti do 15 rokov

Pred dosiahnutím veku 15 rokov nemá občan žiadnu spôsobilosť na právne úkony. Preto musí žiadosť za dieťa podávať jeho zákonný zástupca, najčastejšie jeden z rodičov. Môže to však byť aj iná fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ku žiadosti o vydanie pasu pre dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz alebo pas žiadajúcej osoby.

Pokiaľ ide o deti s rozvedenými rodičmi, žiadať o vydanie cestovného pasu môže ktorýkoľvek z nich aj bez súhlasu toho druhého. Výnimkou je situácia, keď súd v rozvodovom konaní niektorému z rodičov obmedzil výkon rodičovských práv, prípadne mu ich úplne odobral.

Maloletí do 18 rokov

Osoba vo veku 15 – 18 rokov má čiastočnú spôsobilosť na právne úkony. Následkom toho si žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva sama. S dieťaťom vo veku 15 a viac rokov preto už nemusíte ísť osobne na úrad. Avšak v tomto prípade je povinnosťou priložiť k žiadosti písomný súhlas rodiča či inej fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Ako dlho trvá vybavenie pasu?

Lehota na vydanie cestovného pasu je štandardne 30 kalendárnych dní. Žiadateľ však môže mať pas vyhotovený skôr, ak zaplatí vyšší správny poplatok. Podľa výšky poplatku sa táto lehota môže zmeniť na 10, prípadne 2 dni. Vzťah medzi vekom osoby, pre ktorú je pas určený, lehotou na jeho vydanie a výškou správneho poplatku je prehľadne zobrazený nižšie v tabuľke.

30 dní

10 dní

2 dni

Do 6 rokov

8 €

16 €

24 €

6 – 16 rokov

13 €

26 €

39 €

Nad 16 rokov

33 €

66 €

99 €

Na dĺžku čakacej doby vplýva ale viac faktorov než len výška poplatku. Ak žiadosť o vydanie cestovného pasu podáte v čase, keď je málo záujemcov o nové doklady, môžete mať pas pripravený po 15 dňoch, aj keď ste platili za 30-dňovú lehotu.

Úprava poplatku vo výnimočných situáciách

Správny poplatok za vydanie cestovného pasu sa môže meniť v závislosti od špecifickej situácie. Nový pas máte zadarmo v prípade, ak je stále platný a našli ste v ňom chybu zapríčinenú výrobcom pasu alebo orgánom, ktorý pas vydal. Príkladom je chyba v niektorom z vašich údajov, ku ktorej došlo počas výroby.

Poplatok sa môže aj zvyšovať. V prípade straty dokladu sa cena za nový pas upravuje nasledovne:

 • 2-násobok pri prvej strate,
 • 5-násobok pri druhej strate,
 • 10-násobok pri tretej strate.

Pri penalizácii za stratu dokladu sa berie do úvahy obdobie posledných dvoch rokov.

Preberanie pasu

Keď je cestovný doklad vyrobený a pripravený na odovzdanie, OR PZ kontaktuje žiadateľa na uvedené telefónne číslo, prípadne mailovú adresu. Vtedy vás od kompletného vybavenia nového pasu delí iba jedna návšteva pracoviska OR PZ, na ktorom ste žiadali o vydanie dokladu.

V prípade žiadateľa staršieho ako 15 rokov môže pas prebrať aj iná osoba. Podmienkou je buď úradne osvedčená plná moc, alebo príbuzenský vzťah. Bez splnomocnenia úrad vydá pas:

 • rodičovi,
 • prarodičovi,
 • súrodencovi,
 • manželke/manželovi,
 • plnoletému dieťaťu.

Pokiaľ ide o dieťa vo veku do 15 rokov, nový cestovný pas má právo prebrať iba zákonný zástupca dieťaťa, prípadne iná osoba, ktorá žiadosť podala (pestún, budúci osvojiteľ…). V tomto prípade nie je možnosť zastupovania na základe úradne overeného splnomocnenia.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

16. 2. 2023 | Barbora Magočová

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania... celý článok

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

14. 2. 2023 | Barbora Magočová

5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv... celý článok