Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

Redakcia | rubrika: Článok | 3. 7. 2023
Končíte školu a neviete, ako postupovať, aby ste si splnili všetky povinnosti voči zdravotnej poisťovni a štátu? V tomto článku nájdete postup, ktorého by sa mali absolventi štúdia držať po vykonaní štátnej skúšky, respektíve po skončení strednej školy.
Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

Zdroj: Shutterstock

Študenti a zdravotné poistenie

Slovenský systém zdravotného poistenia je nastavený tak, že osoba so štatútom študenta je poistená štátom. Jednoducho povedané, štát platí poistné do zdravotnej poisťovne za študentov. Počas štúdia preto nie je dôvod na obavy zo vzniku dlhu na poistnom. Avšak situácia sa komplikuje pri ukončovaní jednotlivých stupňov štúdia a v prechodných obdobiach, napríklad po maturite.

Absolventi strednej školy

Študent má po skončení strednej školy viacero možností, ako pokračovať ďalej. Či už sa rozhodne ísť na vysokú školu, do práce alebo inak, stále má nárok na „posledné prázdniny.“ Za ukončenie štúdia na strednej škole sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Štát však pokryje jeho poistné v zdravotnej poisťovni až do 31. augusta v roku, v ktorom zmaturoval.

Pokračovanie na vysokú školu

Pokiaľ absolvent úspešne prešiel prijímacím konaním a rozhodne sa pre štúdium na vysokej škole, nemusí sa trápiť evidenciou na úrade práce vôbec. Dôvodom je, že z hľadiska zdravotnej poisťovne si stále zachováva štatút študenta, a teda poistné mu bude aj naďalej platiť štát.

Pokračovanie v práci

Absolvent strednej školy sa môže rozhodnúť po svojich „posledných prázdninách“ (prípadne aj počas nich) pre nástup do práce. V tom prípade sa situácia líši v závislosti od typu práce:

 • Zamestnanie – ak sa absolvent zamestná, povinnosť platby poistného do zdravotnej poisťovne sa presúva zo štátu na zamestnávateľa. Zamestnávateľ taktiež nahlasuje vznik pracovného pomeru. Absolventovi teda nevznikajú povinnosti voči zdravotnej poisťovni.
 • Podnikanie – ak sa absolvent rozhodne pre niektorú z foriem podnikania, musí najneskôr do 8 dní od začiatku podnikania nahlásiť do zdravotnej poisťovne, že sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Následne si bude každý mesiac platiť preddavky na zdravotné poistenie.
 • Práca v zahraničí – ak si absolvent nájde prácu v zahraničí, je povinný to oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od vzniku pracovného pomeru. Osoba nemôže mať zdravotné poistenie v dvoch rôznych štátoch. Keďže za absolventa bude platiť poistné zahraničný zamestnávateľ, bude musieť odovzdať slovenský preukaz poistenca.

Nezamestnaný absolvent

Ak absolvent nepokračuje na vysokú školu a nenájde si ani prácu, od 1. septembra v roku, v ktorom zložil maturitnú skúšku, sa zaradí do skupiny nezamestnaných absolventov. Vtedy väčšina zvolí cestu evidencie na úrade práce. Treba podotknúť, že absolvent voči úradu nemá žiadne povinnosti – registrácia je teda dobrovoľná.

Od 1. septembra začína pre absolventa plynúť 7-dňová lehota. Ak počas tejto lehoty podá žiadosť o zaradenie do evidencie na úrade práce, nebude musieť platiť zdravotné poistenie. Pokiaľ žiadosť nepodá, alebo ju podá až po uplynutí lehoty, bude považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu. Z toho vyplýva povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne do 9. septembra a platiť preddavky na zdravotné poistenie, resp. iba alikvotnú časť v prípade oneskoreného podania žiadosti.

Absolventi vysokých škôl

Poistné do zdravotnej poisťovne za študentov vysokých škôl platí štát:

 • do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa, teda do získania titulu Ing., Ing. Arch., MUDr., MVDr., MDDr., Mgr. alebo Mgr. Art.,
 • najviac do 26 rokov veku.

Výnimkou sú študenti denného štúdia, ktorí ešte nezískali vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Vtedy štát pokrýva náklady na zdravotné poistenie až do veku 30 rokov.

Pre doktorandov, teda III. stupeň vysokoškolského vzdelania, platia nasledujúce podmienky:

 • štúdium prebieha dennou formou,
 • celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku doktorandského študijného programu,
 • doktorand ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
 • doktorand nedovŕšil 30 rokov.

Študent doktorandského štúdia musí splniť všetky 4 podmienky, aby za neho štát platil poistné do zdravotnej poisťovne.

Dokedy je vysokoškolák študentom?

Pri absolventoch vysokých škôl neplatí nárok na prázdniny ako u stredoškolákov. V tomto prípade absolvent stráca štatút študenta dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky. Mnohí si chybne myslia, že kľúčovým dátumom je promócia. Ale to je už iba slávnostný ceremoniál – štatút študenta zaniká po štátniciach.

Povinnosti absolventa

Povinnosti voči úradu práce a zdravotnej poisťovni sú v princípe rovnaké ako u absolventov stredných škôl. Závisia od ďalších plánov absolventa. Ak sa hneď po štátniciach nezamestná, má nasledujúce možnosti:

 • evidovať sa na úrade práce (zdravotné poistenie platí štát),
 • zamestnať sa (zdravotné poistenie platí zamestnávateľ),
 • nahlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak plánuje podnikať,
 • nahlásiť sa do zdravotnej poisťovne ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Aj pre vysokoškolákov, ktorí stratia štatút študenta, platí 8-dňová lehota na nahlásenie zmien v zdravotnej poisťovni. Samozrejme, ak sa zamestná alebo eviduje na úrade práce, táto povinnosť prechádza na zamestnávateľa, resp. úrad práce.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok

Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

21. 8. 2023 | Barbora Magočová

Poplatky v materských školách: S čím treba počítať v novom školskom roku?

Nedávate dieťa do súkromnej škôlky, lebo to nedovolí váš rozpočet? Ani škôlky zriaďované samosprávou nie sú zadarmo. Koľko zaplatia za umiestnené dieťa rodičia v najväčších slovenských... celý článok