Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 5. 2023 | 1 komentár
Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie či úplné odpustenie poplatku. Ktoré to sú? A ako spoľahlivo overíte, či platia aj vo vašej obci?
Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Zdroj: Shutterstock

Podmienky zliav konkretizujú samosprávy 

Systém zberu komunálneho a tiež drobného stavebného odpadu sa v rôznych obciach líši. Zákon túto skutočnosť zohľadňuje a v nadväznosti na to umožňuje poplatok určiť:

- paušálnou čiastkou za osobu na deň či kalendárny rok,

- podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie jej odvozu,

- zohľadnením množstva vyprodukovaného odpadu, ak je zavedený jeho vážený množstvový zber. 

Uvedené spôsoby určenia výšky poplatkov hrajú rolu aj pri stanovovaní dôvodov pre poskytnutie zľavy či odpustenie poplatku. Odlišný mechanizmus sa spravidla uplatňuje pri váženom množstvovom zbere. 

Konkrétne prípady, v ktorých na poplatku za odpad môžete ušetriť práve vo vašej obci, nájdete v niektorom z jej všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“). Spravidla pôjde o VZN, ktoré už vo svojom názve obsahuje informáciu, že je o „miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“; existujú však aj výnimky (napr. v Žiline sa príslušné VZN nazýva len „o poplatku“). Aktuálne znenia VZN sú zverejňované na webových stránkach obce či mesta. 

Prípustné dôvody pre úľavy na poplatku za odpad 

Každá obec si podľa zákona môže upraviť osobitný postup pre: 

1) vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Vrátenie poplatku prichádza do úvahy, ak vám zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia; typicky oň môžete žiadať, ak ste sa presťahovali do inej obce či mesta. 

2) zníženie či úplné odpustenie poplatku 

Ako prípustné dôvody pre zníženie či odpustenie poplatku za podmienok bližšie stanovených vo VZN danej obce zákon vymenúva:

a) nezdržiavanie sa na území obce v zdaňovacom období viac ako 90 dní (napr. kvôli štúdiu či práci)
b) hmotnú núdzu,
c) vek nad 62 rokov, ktorý však obec môže aj zvýšiť (nárok na úľavu z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku sa považuje za automaticky uplatnený už dosiahnutím požadovanej vekovej hranice; osobitná žiadosť adresovaná obci nie je potrebná),
d) držiteľstvo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
e) prevažnú alebo úplnú bezvládnosť fyzickej osoby,
f) preukázanie vytriedenia určeného podielu zložiek komunálneho odpadu.

Vyššie uvedené dôvody „oslobodenia“ od poplatku či jeho časti môžu byť vo VZN rôznych obcí vymedzené odlišne, a to aj pokiaľ ide o spôsob ich preukazovania; niektoré môžu vo VZN chýbať úplne. U poplatku určovaného paušálnou čiastkou za osobu na deň/rok a poplatku za nevážený množstvový zber ale musí byť umožnené jeho zníženie alebo odpustenie z dôvodu nezdržiavania sa na území obce v každom prípade. 

Osobitným prípadom je možnosť zníženia alebo odpustenia poplatku za odpad s prihliadnutímna také individuálne okolnosti, pri ktorých je potrebné tzv. tvrdosť zákona voči konkrétnej osobe zmierniť alebo odstrániť. Ak sa domnievate, že práve vy sa v takejto situácii nachádzate a úľavy podľa VZN vám nestačia, môžete obec požiadať o uplatnenie vyššie uvedeného postupu. Obec buď:

a) žiadosti vyhovie, a to rozhodnutím, proti ktorému sa nepripúšťa odvolanie alebo
b) žiadosť vybaví len oznámením, že vašej žiadosti nevyhovuje.

 Vo väčšine prípadov treba nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Ak to nestihnete, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku vám zanikne. 

Prehľad úľav v 4 najľudnatejších mestách SR 

Bratislava 

VZN: č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 7 upravujúci zníženie poplatku pre početnejšie rodiny bol z VZN vypustený VZN č. 14/2016) 

Odpustenie poplatku za obdobie, v ktorom sú splnené nasledujúce podmienky:

- osoba sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta,

- v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení v období letných a zimných školských prázdnin a pri pozastavení prevádzky vysokých škôl v období vysokoškolských letných prázdnin,

- ak nie je užívaná nehnuteľnosť slúžiaca na individuálnu rekreáciu v období mesiacov november až február nasledujúceho roka. 

Košice 

VZN: č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. 

Zníženie poplatku:

- o 50 %, ak ste sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavali na území mesta, ak študujete alebo pracujete v inom meste SR, v ktorom aj bývate,

- o 50 % počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení 62 rokov,

- o 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom,

- o 50 % prevažne alebo úplne bezvládnej osobe,

- o 50 % za obdobie trvania vašej hmotnej núdze, 

Odpustenie poplatku: 

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Košíc, lebo:

- študujete či pracujete v zahraničí,

- máte pobyt v zahraničí,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby,

- v prípade umiestnenie v reedukačnom centre. 

Prešov 

VZN: č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zníženie poplatku:

Poplatok sa znižuje:

-  podľa najnižšej zákonnej sadzby, ak sa viac ako 90 dní nezdržiavate v Prešove z dôvodu výkonu práce alebo štúdia v inom meste SR,

- o 25 %, ak máte viac ako 65 rokov, ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom či prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou. 

Odpustenie poplatku:

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Prešova, lebo:

- pracujete v zahraničí,

- poskytuje sa vám sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby,

- sa v Prešove nezdržiavate z iného dôvodu preukázaného spôsobom podľa VZN. 

Žilina 

VZN: č. 22/2019 o poplatku 

Zníženie poplatku:

Poplatok sa znižuje o 30 %, ak k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahnete vek 62 rokov. 

Odpustenie poplatku:

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Žiliny, lebo:

- pracujete, vykonávate činnosť či študujete v zahraničí,

- ste v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, diagnostickom zariadení či v nemocnici,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby. 

Poplatok sa odpúšťa aj po predložení dokladu miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR či dieťaťu v predškolskom veku žijúcemu v zahraničí. 

Anketa

Bude sa vás týkať zníženie poplatku za odpad?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Obľúbené témy

odpad, peniaze, poplatky za odpad

Toto ste už čítali?

Aké drahé bude leto 2024? Obľúbená letná pochúťka zlacnela

24. 6. 2024 | Redakcia

Aké drahé bude leto 2024? Obľúbená letná pochúťka zlacnela

Koľko si priplatíme za leto? Zmrzlina je lacnejšia, ceny benzínu porovnateľné ako vlani. V Chorvátsku výrazne zdraželo ubytovanie, ale sú destinácie, kde zaplatíme menej ako vlani.

Slovákom hrozí pokuta 60 eur za detail. Skontrolujte si vodičský preukaz

24. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Slovákom hrozí pokuta 60 eur za detail. Skontrolujte si vodičský preukaz

Viete, čo znamenajú kódy 01.01 a 01.06 na vašom vodičskom preukaze? Ak nosíte okuliare alebo šošovky, zrejme ich vo vašich dokladoch nájdete. Vodiči si však často neuvedomujú, že ak... celý článok

Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

24. 6. 2024 | Barbora Magočová

Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

1. júla tohto roka nadobúda účinnosť veľká novelizácia spotrebiteľského práva. Týka sa aj reklamácií, a to aj v oblasti poskytovania služieb. Ako treba po novom postupovať v prípade... celý článok

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

22. 6. 2024 | Michael Durčák

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

Ak niektoré odvetvie hospodárstva od základu zmenilo model predplatného, je to jednoznačne zábavný priemysel. Zatiaľ čo zdieľanie áut a ďalšie nápady sa rozbiehajú, hudbu a filmy už... celý článok

Zmluvné otroctvo končí. Státisíce Slovákov môžu mať lacnejšiu elektrinu

19. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Zmluvné otroctvo končí. Státisíce Slovákov môžu mať lacnejšiu elektrinu

Od 1. augusta 2024 budú môcť zraniteľní odberatelia elektriny a plynu meniť svojho dodávateľa kedykoľvek počas roka, čím sa zruší tzv. zmluvné otroctvo.