Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 5. 2023
Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie či úplné odpustenie poplatku. Ktoré to sú? A ako spoľahlivo overíte, či platia aj vo vašej obci?
Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Zdroj: Shutterstock

Podmienky zliav konkretizujú samosprávy 

Systém zberu komunálneho a tiež drobného stavebného odpadu sa v rôznych obciach líši. Zákon túto skutočnosť zohľadňuje a v nadväznosti na to umožňuje poplatok určiť:

- paušálnou čiastkou za osobu na deň či kalendárny rok,

- podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie jej odvozu,

- zohľadnením množstva vyprodukovaného odpadu, ak je zavedený jeho vážený množstvový zber. 

Uvedené spôsoby určenia výšky poplatkov hrajú rolu aj pri stanovovaní dôvodov pre poskytnutie zľavy či odpustenie poplatku. Odlišný mechanizmus sa spravidla uplatňuje pri váženom množstvovom zbere. 

Konkrétne prípady, v ktorých na poplatku za odpad môžete ušetriť práve vo vašej obci, nájdete v niektorom z jej všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“). Spravidla pôjde o VZN, ktoré už vo svojom názve obsahuje informáciu, že je o „miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“; existujú však aj výnimky (napr. v Žiline sa príslušné VZN nazýva len „o poplatku“). Aktuálne znenia VZN sú zverejňované na webových stránkach obce či mesta. 

Prípustné dôvody pre úľavy na poplatku za odpad 

Každá obec si podľa zákona môže upraviť osobitný postup pre: 

1) vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti 

Vrátenie poplatku prichádza do úvahy, ak vám zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia; typicky oň môžete žiadať, ak ste sa presťahovali do inej obce či mesta. 

2) zníženie či úplné odpustenie poplatku 

Ako prípustné dôvody pre zníženie či odpustenie poplatku za podmienok bližšie stanovených vo VZN danej obce zákon vymenúva:

a) nezdržiavanie sa na území obce v zdaňovacom období viac ako 90 dní (napr. kvôli štúdiu či práci)
b) hmotnú núdzu,
c) vek nad 62 rokov, ktorý však obec môže aj zvýšiť (nárok na úľavu z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku sa považuje za automaticky uplatnený už dosiahnutím požadovanej vekovej hranice; osobitná žiadosť adresovaná obci nie je potrebná),
d) držiteľstvo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
e) prevažnú alebo úplnú bezvládnosť fyzickej osoby,
f) preukázanie vytriedenia určeného podielu zložiek komunálneho odpadu.

Vyššie uvedené dôvody „oslobodenia“ od poplatku či jeho časti môžu byť vo VZN rôznych obcí vymedzené odlišne, a to aj pokiaľ ide o spôsob ich preukazovania; niektoré môžu vo VZN chýbať úplne. U poplatku určovaného paušálnou čiastkou za osobu na deň/rok a poplatku za nevážený množstvový zber ale musí byť umožnené jeho zníženie alebo odpustenie z dôvodu nezdržiavania sa na území obce v každom prípade. 

Osobitným prípadom je možnosť zníženia alebo odpustenia poplatku za odpad s prihliadnutímna také individuálne okolnosti, pri ktorých je potrebné tzv. tvrdosť zákona voči konkrétnej osobe zmierniť alebo odstrániť. Ak sa domnievate, že práve vy sa v takejto situácii nachádzate a úľavy podľa VZN vám nestačia, môžete obec požiadať o uplatnenie vyššie uvedeného postupu. Obec buď:

a) žiadosti vyhovie, a to rozhodnutím, proti ktorému sa nepripúšťa odvolanie alebo
b) žiadosť vybaví len oznámením, že vašej žiadosti nevyhovuje.

 Vo väčšine prípadov treba nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Ak to nestihnete, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku vám zanikne. 

Prehľad úľav v 4 najľudnatejších mestách SR 

Bratislava 

VZN: č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 7 upravujúci zníženie poplatku pre početnejšie rodiny bol z VZN vypustený VZN č. 14/2016) 

Odpustenie poplatku za obdobie, v ktorom sú splnené nasledujúce podmienky:

- osoba sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava na území mesta,

- v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení v období letných a zimných školských prázdnin a pri pozastavení prevádzky vysokých škôl v období vysokoškolských letných prázdnin,

- ak nie je užívaná nehnuteľnosť slúžiaca na individuálnu rekreáciu v období mesiacov november až február nasledujúceho roka. 

Košice 

VZN: č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. 

Zníženie poplatku:

- o 50 %, ak ste sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavali na území mesta, ak študujete alebo pracujete v inom meste SR, v ktorom aj bývate,

- o 50 % počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení 62 rokov,

- o 50 % držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom,

- o 50 % prevažne alebo úplne bezvládnej osobe,

- o 50 % za obdobie trvania vašej hmotnej núdze, 

Odpustenie poplatku: 

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Košíc, lebo:

- študujete či pracujete v zahraničí,

- máte pobyt v zahraničí,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby,

- v prípade umiestnenie v reedukačnom centre. 

Prešov 

VZN: č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zníženie poplatku:

Poplatok sa znižuje:

-  podľa najnižšej zákonnej sadzby, ak sa viac ako 90 dní nezdržiavate v Prešove z dôvodu výkonu práce alebo štúdia v inom meste SR,

- o 25 %, ak máte viac ako 65 rokov, ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom či prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou. 

Odpustenie poplatku:

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Prešova, lebo:

- pracujete v zahraničí,

- poskytuje sa vám sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby,

- sa v Prešove nezdržiavate z iného dôvodu preukázaného spôsobom podľa VZN. 

Žilina 

VZN: č. 22/2019 o poplatku 

Zníženie poplatku:

Poplatok sa znižuje o 30 %, ak k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahnete vek 62 rokov. 

Odpustenie poplatku:

Poplatok sa odpustí za obdobie, v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiavate na území Žiliny, lebo:

- pracujete, vykonávate činnosť či študujete v zahraničí,

- ste v zariadení sociálnych služieb, reedukačnom zariadení, diagnostickom zariadení či v nemocnici,

- ste vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby. 

Poplatok sa odpúšťa aj po predložení dokladu miestne príslušného PZ SR o nezvestnosti poplatníka na území SR či dieťaťu v predškolskom veku žijúcemu v zahraničí. 

Anketa

Bude sa vás týkať zníženie poplatku za odpad?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

odpad, peniaze, poplatky za odpad

Toto ste už čítali?

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

11. 5. 2023 | Daniel Výcha

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

Od 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o hmotnej núdzi, ktorá pochádza z dielne hnutia Sme rodina. Jej súčasťou je aj plošná dotácia na obedy v školách a škôlkach, ktorú... celý článok

Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze. 6 tipov, ako sa brániť

9. 5. 2023 | Barbora Magočová

Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze.  6 tipov, ako sa brániť

V súdnej praxi bola zaznamenaná nová praktika podnikateľov, ktorá môže významne poškodiť (nielen) spotrebiteľov. Ak však o nej budete vedieť dopredu, môžete jej negatívne následky ľahko... celý článok