Exekúcie zo mzdy: koľko vám zamestnávateľ môže strhnúť z platu?

Roland Regely | rubrika: Článok | 18. 6. 2020
Koľko peňazí môže exekútor vziať z vášho platu? Čo v prípade, že ste na PN? Prinášame odpovede na najčastejšie otázky.
Exekúcie zo mzdy: koľko vám zamestnávateľ môže strhnúť z platu?

Zdroj: Shutterstock

Exekúcia je nepríjemná vec, ale ak ku nej dôjde nepanikárte. Postupujte podľa pokynov exekútora. Ten vám môže siahnuť na majetok i plat, ale nemôže vám vziať všetko. Akú sumu teda exekútor oprávnený zo mzdy dlžníka zraziť? Pri exekúcii zrážkami zo mzdy sa na Slovensku používa tzv. tretinový systém, ktorým sa vypočíta presná suma.

Exekútor si zistí, kto je váš zamestnávateľ

Exekútor si cez Sociálnu poisťovňu dokáže zistiť, kto je vašim zamestnávateľom. Následne zašle zamestnávateľovi žiadosť o poskytnutie súčinnosti a príkaz na začatie exekúcie, v ktorom sú uvedené bližšie údaje o pohľadávke. Je tam uvedené napríklad to, kto je veriteľom, aká je výška dlžnej sumy a podobne.

Ak nepodáte do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie - exekútor vydáva exekučný príkaz. Exekučný príkaz doručia vám a zamestnávateľovi (platiteľovi mzdy) do vlastných rúk. Od momentu prevzatia príkazu je platiteľ mzdy povinný vyplácať exekútorovi sumy zrazené zo mzdy povinného. Zrážky možno vykonávať len do výšky pohľadávky a jej príslušenstva. 

 

Koľko vám môže vziať exekútor z platu?

Zamestnávateľ vykoná zrážku z vašej čistej mzdy, ale napríklad náhrada nákladov poskytovaná pri pracovných cestách do nej nepatrí. Takže zo mzdy vám najprv zrazia bežné veci ako preddavok na daň, zdravotné a sociálne poistenie či príspevok na dôchodok a až následne sa zo zostatkovej sumy zrazí exekúcia.  

Na čo vám exekútor nesmie siahnuť? Máte nárok na základnú nepostihnuteľnú sumu na vás a na vašu manželku či manžela a tiež dieťa. Konkrétne je to:

  • na vás ako zamestnanca 210,20 eura (100 % životného minima plnoletej fyzickej osoby v období od 1.7.2019 do 30.6.2020),

  • na vyživovanú osobu 52,55 eura (25 % životného minima plnoletej fyzickej osoby v období od 1.7.2019 do 30.6.2020).

Údaje o aktuálnej výške životného minimama pre vás aktualizujeme v abecede:
Výška životného minimima

Ak poberáte dôchodok, základná nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu je 105,10 eura (50 % životného minima). Pri pokutách za priestupky sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 105,10 eura (50 % životného minima) a na vyživovanú osobu 52,55 eura (25 % životného minima). Pri zrážke výživného na maloleté dieťa sú základné nepostihnuteľné sumy na povinného 88,28 eura (70 % zo 60 % životného minima) a na vyživovanú osobu 36,78 eura (70 % z 25 % životného minima).

Exekútor zrazí sumu zo zvyšku čistej mzdy a práve tu sa použije tzv. tretinový systém. Môžu pri ňom nastať dve konkrétne situácie:

  • ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca nepresahuje 315,30 eur (150 % životného minima), tak sa táto suma rozdelí na tretiny,

  • ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca presahuje 315,30 eur (150 % životného minima), suma prevyšujúca 315,30 eur sa zo mzdy zrazí bez obmedzenia a následne sa 315,30 eur rozdelí na tretiny.

Z výslednej sumy môže exekútor zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného najviac:

  • jednu tretinu v prípade bežnej pohľadávky,

  • dve tretiny, ak ide o prednostnú pohľadávku, ktorou je napr. pohľadávka výživného, pohľadávka náhrady škody v súvislosti s ublížením na zdraví alebo v súvislosti s úmyselným trestným činom, pohľadávka sociálneho a zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia, daní, ciel a podobne.

Exekútor tiež môže súhlasiť aj so zrážkami v nižšej ako zákonom stanovenej sume, tento súhlas však môže kedykoľvek odvolať. Je preto dôležité s touto osobou od začiatku komunikovať.

Čo ak zmeníte zamestnanie?

Ak sa po doručení príkazu na začatie exekúcie zmení platiteľ mzdy, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz aj na mzdu povinného u nového zamestnávateľa. 

Ak začnete poberať mzdu od viacerých zamestnávateľov, vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky mzdy. Stále platí, že celkovo zrazená suma nesmie prevyšovať pohľadávku a jej príslušenstvo. 

Exekúcia končí v momente, kedy je celá pohľadávka splatená.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register