Neplatiteľ DPH a obchodovanie so zahraničím

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 11. 2015
Vďaka Európskej únii už nie je ani obchodovanie menších podnikateľov so zahraničím nijakou výnimkou. Viete však, že pri obchodnom styku s inými podnikateľmi z EÚ musíte aj ako neplatiteľ DPH plniť povinnosti podľa zákona o dani z pridanej hodnoty?
Neplatiteľ DPH a obchodovanie so zahraničím

Zdroj: Shutterstock

Ak neplatiteľ DPH obchoduje len v rámci Slovenskej republiky, má v porovnaní s platiteľmi omnoho menej administratívnych povinností.

Mnohých neplatiteľov DPH so sídlom či miestom podnikania na Slovensku preto môže prekvapiť skutočnosť, že ak chcú obchodovať s podnikateľmi z iných štátov v rámci Európskej únie, budú sa musieť pre podstatnú časť zahraničných transakcií registrovať pre DPH

Poskytnutie služieb do iného členského štátu EÚ

Ak sa chystáte ako neplatiteľ DPH do iných štátov v rámci Európskej poskytnúť službu (napríklad grafickú, reklamnú, programátorskú, sprostredkovateľskú či inžiniersku službu  alebo rôzne druhy konzultačných či poradenských činností vrátane právnych či účtovných služieb), ste povinní podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty podľa ustanovenia § 7a ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty ešte pred prvým poskytnutím (resp. v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty „dodaním“) služby.

Daňový úrad vám následne vydá osvedčenie o registrácii pre DPH a pridelí vám identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), a to najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Pre úplnosť dodajme, že žiadosť o registráciu nemusíte podávať, ak ste už požiadali o registráciu v súvislosti s nadobúdaním tovaru z iného členského štátu podľa ustanovenia § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ak poskytnete službu podnikateľovi s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ, ktorý je povinný platiť DPH, máte ďalej povinnosť podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom službu poskytnete, a to najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré súhrnný výkaz podávate. Súhrnný výkaz musí obsahovať vaše IČ DPH osoby a IČ DPH príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb zaokrúhlenú na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Prijatie služieb z iného členského štátu EÚ

Žiadosť o registráciu pre DPH ste povinný ako neplatiteľ DPH podať daňovému úradu aj pred prvým prijatím služby od zahraničnej osoby z iného členského štát, ak miesto dodania služieb určené podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty  je v Slovenskej republike. Aj tu platí, že žiadosť o registráciu nemusíte podávať, ak ste už požiadali o registráciu podľa ustanovenia § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s nadobúdaním tovaru z iného členského štátu.

Registráciou podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty sa nestávate platiteľom dane. Pri prijatí služieb z iného členského štátu s miestom dodania na Slovensku však máte povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť DPH z prijatej služby ak je táto vyššia ako 5 EUR; nárok na odpočítanie dane však nemáte.

Nadobúdanie tovarov  z EÚ 

Ak ako neplatiteľ nadobúdate v rámci svojej podnikateľskej činnosti v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ, vzniká vám povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 EUR. Žiadosť o registráciu pre DPH môžete podať aj dobrovoľne – t.j. ak hodnota vami nadobudnutého tovaru z iných členských štátov nedosiahne v kalendárnom roku 14 000 EUR bez DPH.

Podobne ako pri registrácii pre poskytovanie a prijímanie služieb, aj v tomto prípade obdržíte od daňového úradu osvedčenie o registrácii pre DPH a IČ DPH najneskôr do 7 dní od doručenia žiadosti o registráciu. Žiadosť o registráciu nemusí podávať neplatiteľ, ktorý požiadal o registráciu v súvislosti s poskytovaním alebo prijímaním služieb z iného členského štátu podľa ustanovenia § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.   

Pozor na výnimky a obchodovanie s nepodnikateľmi

Výnimky z vyššie popísaných pravidiel platia hlavne v oblasti služieb – vždy sa napríklad oplatí skontrolovať, či práve vami riešená služba nie je od dane oslobodená alebo či nepôjde o službu, pri ktorej je na základe zákonom stanoveného kritéria povinný platiť DPH poskytovateľ. Iné pravidlá pre účtovanie DPH sa môžu uplatniť aj pri obchodovaní s nepodnikateľmi.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Podnikáte v prenajatých priestoroch? 5 tipov vám ušetrí mnoho problémov

28. 11. 2023 | Barbora Magočová

Podnikáte v prenajatých priestoroch? 5 tipov vám ušetrí mnoho problémov

Ak užívate nebytové priestory, ktoré nie sú vaše, s najväčšou pravdepodobnosťou ste ich nájomcom či podnájomcom. Pre nájom nebytových priestorov ale platia niektoré osobitné pravidlá,... celý článok

Vystavujte faktúry jednoducho

30. 10. 2023 | Redakcia

Vystavujte faktúry jednoducho

Už podnikáte alebo sa vo svete biznisu ešte len rozhliadate? V každom prípade vás neminie vystavovanie faktúr. V dnešnej dobe môžete fakturovanie prenechať inteligentným fakturačným... celý článok

Desať otázok o podnikaní s Ivanou Zlatou

6. 10. 2023 | Redakcia

Desať otázok o podnikaní s Ivanou Zlatou

Podnikanie je vždy krok von z pohodlia do sféry neistoty. Dobrý nápad často nestačí. Preto je dobré vyzbrojiť sa správne mierenými radami. Ako začať úspešne podnikať a ako si kryť chrbát,... celý článok

Oplatí sa vám podnikať s inou osobou, ale nechcete založiť s.r.o.? Ako na to?

3. 10. 2023 | Barbora Magočová

Oplatí sa vám podnikať s inou osobou, ale nechcete založiť s.r.o.? Ako na to?

Spolupráca viacerých podnikateľov býva výhodná z rôznych dôvodov. Ponúka sa možnosť lepšieho využitia zdrojov či rozloženia nákladov na ich zaobstaranie; motiváciou býva aj možnosť... celý článok

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

28. 8. 2023 | Barbora Magočová

Zmena konateľa s.r.o.: podrobný návod pre rok 2023

Potrebuje do obchodného registra zapísať nového konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným? Napriek tomu, že ide o pomerne bežnú zmenu, nemusí vôbec prebehnúť hladko. Na ktoré záležitosti... celý článok