Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 1. 2024
V roku 2024 by mali obchodníkom predávajúcim tovar s digitálnymi prvkami pribudnúť nové povinnosti. Ich zakotvenie od nás vyžaduje Európska únia. Parlament by ich mal prijať formou novely Občianskeho zákonníka a podľa plánu by mohli platiť už od 1. marca tohto roka. Aké výhody prinesie nová úprava spotrebiteľom?
Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

Zdroj: Shutterstock

Zmluva o digitálnom plnení vs. kúpna zmluva na vec s digitálnymi prvkami: ako ich rozlíšiť? 

V súvislosti so zmluvami, v rámci ktorých sa spotrebiteľovi poskytuje určité digitálne plnenie, rozlišuje navrhovaná právna úprava 2 zmluvné typy:

1) zmluvu o kúpe veci s digitálnymi prvkami, na ktorú sa majú vzťahovať ustanovenia novelizovaného Občianskeho zákonníka týkajúce sa tzv. spotrebiteľskej kúpnej zmluvy. Predmetom takejto zmluvy by mala byť primárne určitá hnuteľná vec, pričom samotné digitálne plnenie je (len) súčasťou takejto veci alebo s ňou je prepojené takým spôsobom, že jeho absencia by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie (napr. rôznedruhy tzv. smart zariadení);

2) zmluvu s digitálnym plnením, ktorú s vami obchodník uzatvorí, ak vám má dodať určitý digitálny obsah alebo poskytovať digitálnu službu. Protihodnotou za takéto plnenia môže byť zaplatenie ceny (vrátane digitálne vyjadrenej hodnoty) alebo poskytnutie vašich osobných údajov (ako praktický príklad sa často udáva zriadenie účtu na sociálnej sieti a poskytnutie osobných údajov na marketingové účely). Právny režim uvedenej zmluvy je čiastočne odlišný od zmluvy o kúpe veci s digitálnymi prvkami. Zmluva s digitálnym plnením bude uzatvorená napr. vtedy, ak si budete chcieť stiahnuť spoplatnenú aplikáciu (napr. hru), bez ktorej by váš mobilný telefón bez problémov fungoval. 

Právna úprava oboch typov uvedených zmlúv je pomerne rozsiahla;  v tomto článku sa preto ďalej venujeme len pravidlám, ktoré by mali platiť pre zmluvu o kúpe veci s digitálnymi prvkami

Čo musí predávajúci plniť, ak kupujete vec s digitálnymi prvkami? 

V súvislosti s kúpou veci s digitálnymi prvkami stanovuje návrh zákona fikciu, v zmysle ktorej bude pri pochybnostiach ohľadom rozsahu plnenia poskytovaného spotrebiteľovi platiť, že predávajúci musí dodať aj digitálny obsah či poskytnúť digitálnu službu. 

Predávajúci má zodpovedať za to, aby bol tovar s digitálnymi prvkami v súlade s dohodnutými požiadavkami a všeobecnými požiadavkami, ktoré budú pomerne podrobne vymedzené v zákone. Tieto požiadavky bude musieť splniť aj digitálny obsah a digitálna služba, a to bez ohľadu na to, či ich poskytne predávajúci alebo iná osoba. 

všeobecným požiadavkám má patriť napríklad aj to, aby:

- bola vec vhodná na všetky účely, na ktoré sa vec rovnakého druhu bežne používa či

- aby bola vec dodaná v kvalite a s vlastnosťami (vrátane jej funkčnosti a kompatibility) aké sú bežné pre veci rovnakého druhu a aké môžete ako kupujúci dôvodne očakávať vzhľadom na jej povahu. 

Pre optimálnu funkčnosť mnohých tovarov s digitálnymi prvkami sa v praxi vyžadujú pravidelné aktualizácie. Nová právna úprava preto vymedzuje aj to, v akom rozsahu bude predávajúci povinný tieto aktualizácie poskytovať. Predávajúci by mal v každom prípade:

- zabezpečiť, aby sa k vám dostala informácia o dostupných aktualizáciách (vrátane bezpečnostných) a zároveň

dodať tie aktualizácie, ktoré sú potrebné na zachovanie súladu tovaru so všetkými dohodnutými a všeobecnými požiadavkami (v tomto prípade teda nemá ísť o aktualizácie, ktoré by mali inovatívnu povahu – poskytovanie takýchto nadštandardných aktualizácii by ste si už mali s predávajúcim osobitne dojednať). 

Doba, počas ktorej bude predávajúci musieť plniť povinnosti súvisiace s aktualizáciami, sa líši podľa toho, či sa digitálny obsah alebo služba súvisiaca s tovarom poskytuje jednorazovo alebo po určitú dohodnutú dobu. 

Pri jednorazovom poskytnutí digitálneho obsahu alebo digitálnej služby musí predávajúci zabezpečiť plnenie vyššie uvedených povinností ohľadom aktualizácií aspoň po dobu, počas ktorej môžete ako kupujúci dôvodne očakávať, že predaná vec bude spĺňať dohodnuté a všeobecné požiadavky, a to s prihliadnutím na jej druh a účel a tiež pri zohľadnení digitálnych prvkov a povahy a okolností uzavretia zmluvy. 

V prípade, že sa majú digitálny obsah či služba dodávať nepretržite po určitú dobu, musí si predávajúci uvedené povinnosti plniť počas celej dohodnutej doby – najmenej však 2 roky od dodania veci s digitálnymi prvkami. 

V akom rozsahu zodpovedá predávajúci za vady veci s digitálnymi prvkami? 

Podľa novej úpravy má predávajúci zodpovedať za akúkoľvek vadu, ktorú bude mať tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od okamihu dodania. Ak sa v rámci dvoch rokov od dodania vada prejaví, bude zároveň platiť vyvrátiteľná domnienka, že tovar mal túto vadu už v čase jeho dodania. Bude teda na predávajúcom, aby v prípadnom súdnom spore dokázal, že tovar uvedenú vadu v dobe dodania nemal. Právna domnienka sa neuplatní, ak by to bolo nezlúčiteľné s povahou tovaru alebo vady. 

V prípade kúpy veci s digitálnymi prvkami, pri ktorej sa majú digitálny obsah či služba poskytovať nepretržite v priebehu dohodnutej doby je však zodpovednosť stanovená odlišne; pokrýva všetky vady digitálneho obsahu či služby, ktoré sa prejavia či vyskytnú počas celej dohodnutej doby, najmenej ale počas dvoch rokov od dodania veci s digitálnymi prvkami. V prípade sporu teda bude musieť predávajúci preukázať, že digitálny obsah alebo službu poskytoval bez vád počas celej dohodnutej doby. 

Za vady spôsobené nesprávnou inštaláciou digitálneho obsahu alebo služby bude obchodník zodpovedať, ak:

- bude inštalácia súčasťou kúpnej zmluvy a predávajúci ju vykoná na svoju zodpovednosť,

- budete inštaláciu podľa dohody vykonávať vy a k jej nesprávnemu výkonu dôjde kvôli nedostatkom či chybám inštalačného návodu poskytnutého predávajúcim alebo dodávateľom digitálneho obsahu či služby. 

Predávajúci nebude zodpovedný za vady veci s digitálnymi prvkami, ktoré boli spôsobené výlučne nenainštalovaním aktualizácií potrebných na zachovanie súladu tovaru s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami (vrátane bezpečnostných), a to v primeranej lehote po ich dodaní. Táto výluka zo zodpovednosti sa však uplatní len za predpokladu, ak:

- vás obchodník upovedomil o dostupnosti aktualizácie a zároveň aj o následkoch jej nenainštalovania,

- nenainštalovanie alebo vami realizovaná nesprávna inštalácia aktualizácie neboli spôsobené nedostatkami v poskytnutom návode na inštaláciu.

 

Anketa

Využívate zmluvy o digitálnom plnení?

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

peniaze, spotrebiteľ, zmluva

Toto ste už čítali?

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

12. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

Možno ste nevedeli, ale od 1. novembra 2023 vykonávajú zápis s.r.o. do obchodného registra okrem súdov aj notári. Bude však návšteva notárskeho úradu znamenať aj menej administratívy... celý článok

Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

6. 2. 2024 | Daniel Výcha

Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

Plánujete založiť živnosť v roku 2024? V tom prípade by ste mali vedieť, čo vás čaká a aké zmeny sa chystajú. Pre lepší prehľad sme v nasledujúcom článku spísali všetky potrebné informácie. celý článok

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

24. 1. 2024 | Barbora Magočová

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

Konateľ je v spoločnosti s ručením obmedzeným kľúčovou osobou. Okrem toho, že zo zákona rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti, ide zároveň o funkcionára, ktorý za s.r.o. koná voči... celý článok

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

27. 12. 2023 | Marek Mittaš

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

Mladosť, intelekt, sympatické vystupovanie, no aj ťah na bránu, výborné manažérske zdatnosti a vysoké ambície. To všetko sa spája v Kateřine Porubskej, riaditeľke Simplea pointu v Liptovskom... celý článok