Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 3. 5. 2023
Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu činnosť, ako aj celé podnikateľské prostredie, v ktorom sa pohybujete. Pripravili sme pre vás sme zoznam čísel, ktoré potrebujete poznať, ak podnikáte na Slovensku.
Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Zdroj: Shutterstock

Ste živnostníkom alebo SZČO?

Ak prekročíte hranicu zdaniteľných príjmov (2461,41 eur), máte povinnosť podať daňové priznanie. Dane z príjmov fyzických osôb pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa platia podľa nasledujúcich sadzieb:

 • 0 % – ak vypočítaná daň nepresahuje 17 eur,
 • 15 % – ak zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresahujú 49 790,00 eur,
 • 19 % – ak výnosy prekročia sumu 49 790,00 eur, ale základ dane nepresahuje sumu 41 445,46 eur,
 • 25 % – ak výnosy prekročia sumu 49 790,00 eur a základ dane presahuje sumu 41 445,46 eur.

Paušálne výdavky si môžete uplatniť nasledovne: 

 • 25 % – pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, maximálne do 5 040,00 eur,
 • 60 % – pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne do 20 000 eur.

Mesačné odvody, ktoré musíte platiť, sú nasledovné:

 • Sadzba sociálnych odvodov – 33,15 %,
 • Sociálne odvody – minimálne 200,72 eur, maximálne 2 810,11 eur,
 • Vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné odvody – minimálne 605,50 eur, maximálne 8 477,00 eur,
 • Sadzba zdravotných odvodov – 14 % (7 % v prípade zdravotného postihnutia),
 • Minimálna výška zdravotných odvodov – 84,77 eur,
 • Koeficient na výpočet vymeriavacieho základu – 1,486.

Nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si môžete uplatniť, sú nasledovné:

 • Na daňovníka – maximálne 4 922,82 eur ročne,
 • Na manželku/manžela – maximálne 4 500,86 eur ročne,
 • Na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – maximálne 180 eur ročne.

Okrem toho môžete získať daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v maximálnej výške 400 eur ročne a daňový bonus na dieťa/deti v maximálnej výške:

 • 1680 eur na jedno vyživované dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 600 eur na jedno vyživované dieťa vo veku od 18 rokov.

Percentá základu dane, do výšky ktorých vzniká nárok na daňový bonus na dieťa, sú:

 • 20 % – 1 dieťa,
 • 27 % – 2 deti,
 • 34 % – 3 deti,
 • 41 % – 4 deti,
 • 48 % – 5 detí,
 • 55 % – 6 a viac detí.

Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb je:

 • 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, štvrťročne – 5 000 eur,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, mesačne – 16 600 eur.

Denné stravné je:

Podnikáte ako právnická osoba?

Hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb je:

 • 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, štvrťročne – 5 000 eur,
 • 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, mesačne – 16 600 eur.

Zatriedenie do skupín účtovných jednotiek:

 • Mikro účtovná jednotka – celkový majetok do 350 000 eur, čistý obrat do 700 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov do 10.
 • Malá účtovná jednotka – celkový majetok do 4 000 000 eur, čistý obrat do 8 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov do 50.
 • Veľká účtovná jednotka – celkový majetok nad 4 000 000 eur, čistý obrat nad 8 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov nad 50.

Sadzba dane z príjmov:

 • 15 % – ak výnosy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 eur,
 • 21 % – nad 49 790,00 eur.

Daň vyberaná zrážkou:

 • 7 % – v prípade výplaty podielu na výsledku spoločníkovi a tichému spoločníkovi v.o.s., podielu komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku, podielu na zisku spoločníka v.o.s. a komplementára komanditnej spoločnosti a pri výplate podielu na zisku spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • 19 % – pri zdanení úrokov z vkladov a zároveň sadzba dane, ktorú je potrebné posudzovať pri výplate plnení na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • 35 % – pri výplate plnení voči daňovníkom z nespolupracujúcich krajín.

Ste platcom DPH?

Povinnosť zaregistrovať sa ako platca DPH vzniká v týchto prípadoch:

 • Ak predávate tovar na diaľku (cez internet) na území EÚ nezdaniteľným osobám (občanom), vrátane digitálnych služieb, a to v celkovej hodnote nad 10 000 eur za kalendárny rok (pre všetky krajiny EÚ).
 • Ak ste nadobudli tovar bez dane z iného členského štátu EÚ v celkovej hodnote nad 14 000 eur za kalendárny rok.
 • Ak váš obrat v posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch presiahol hodnotu 49 790 eur.

Okrem toho musíte mať na pamäti tieto hranice:

 • Ak váš obrat dosiahne hodnotu 50 000 eur, musíte podávať súhrnný výkaz mesačne. Toto sa vzťahuje na hodnotu tovaru dodaného alebo premiestneného do iného členského štátu a na tovar dodaný v rámci trojstranného obchodu (v pozícii prvého odberateľa) v príslušnom kalendárnom štvrťroku a predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch.
 • Ak váš obrat dosiahne hodnotu 100 000 eur, už nie je možné zmeniť zdaňovanie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok. Toto sa vzťahuje na obrat dosiahnutý za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Sadzby DPH sú nasledovné:

 • 20 % – základná sadzba dane z pridanej hodnoty,
 • 10 % – znížená sadzba dane z pridanej hodnoty pre vybrané potraviny, lieky, knihy a reštauračné a stravovacie služby súvisiace so športom),
 • 5 % – znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na dodanie stavby alebo jej časti, alebo na jej obnovu a prestavbu vrátane stavebného pozemku v rámci stavby štátom podporovaného nájomného bývania.

Anketa

Chystáte sa podnikať?

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

28. 2. 2023 | Redakcia

Podcast: Polovica firiem skončí do 5 rokov. Neopakujte rovnaké chyby!

Začať podnikať nie je jednoduché. Na druhej strane je to omnoho jednoduchšie, ako v podnikaní uspieť a vytrvať. Nie je žiadnym tajomstvom, ale smutnou štatistikou, že mnoho firiem aj... celý článok