Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 7. 2022
Aj v roku 2022 sa vyžaduje pri skončení pracovného pomeru splnenie tzv. ponukovej povinnosti. Jej porušenie zákon netrestá len neplatnosťou výpovede, ale (za určitých podmienok) aj nutnosťou výplaty sumy zodpovedajúcej náhrade mzdy.
Zamestnávateľ plánuje prepúšťanie: Kedy vám musí nájsť náhradnú prácu?

Zdroj: Shutterstock

Kedy máte nárok, aby vám zamestnávateľ ponúkol alternatívne miesto? Je možné splniť ponukovú povinnosť pridelením akéhokoľvek druhu práce? A čo ak sa na pracovisku prepúšťa viacero zamestnancov a náhradné miesta sú len pre niektorých z nich? 

Kedy si zamestnávateľ musí splniť ponukovú povinnosť 

Ponuková povinnosť zamestnávateľa vzniká za nasledujúcich podmienok: 

1) Výpoveď nie je daná z dôvodu, s ktorým zákon plnenie ponukovej povinnosti nespája 

Zamestnávateľ má ponukovú povinnosť, ak váš pracovný pomer nekončí výpoveďou:

a) z dôvodu vašej nadbytočnosti, ktorá vznikla kvôli skončeniu vášho dočasného pridelenia k inému (užívateľskému) zamestnávateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na dobu určitú,
b) kvôli tomu, že ste neuspokojivo plnili pracovné úlohy,
c) pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny,
d) z dôvodu, pre ktorý s vami možno okamžite skončiť pracovný pomer (t. j. pre vaše právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo kvôli závažnému porušeniu pracovnej disciplíny). 

Dodajme, že ak Ústavný súd vyhodnotí úpravu ukončovania pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia veku 65 rokov a zároveň veku určeného na nárok na starobný dôchodok ako súladnú s ústavným poriadkom SR, nebude vznikať ponuková povinnosť zamestnávateľa ani pri výpovedi z tohto dôvodu. 

2) Zamestnávateľ má možnosť vás zamestnať na inom mieste, a to aj na skrátený úväzok 

Zamestnávateľ vám nemusí ponúknuť alternatívnu pozíciu len vtedy, ak objektívne nemá nijakú inú prácu, ktorú by vám pridelil. Ponukovú povinnosť si voči vám musí splniť aj vtedy, ak by náhradné zamestnanie spočívalo len v práci na kratší pracovný čas (a to aj takej, ktorú ste vykonávali pôvodne). 

3) Náhradná práca je v mieste, ktoré s vami bolo dohodnuté ako miesto výkonu vašej práce 

Ponuková povinnosť zamestnávateľovi nevzniká, ak nemá možnosť vás zamestnať v mieste, v ktorom mátevykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy. Ak váš zamestnávateľ pôsobí vo viacerých mestách a vy máte vedomosť o tom, že tam, kde pracujete, žiadna voľná pracovná pozícia nie je, ale v prevádzke v inej lokalite neobsadené miesta existujú, máte smolu. Najvyšší súd SR výslovne ustálil, že takéto okolnosti vznik ponukovej povinnosti zamestnávateľa nezakladajú (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 8 Cdo 132/2016, R 18/2018). 

4) Musí ísť o vhodnú prácu 

Náhradná práca musí byť pre vás vhodná. V prvom rade by teda mala zodpovedať vášmu zdravotnému stavu. Za vhodnú prácu sa považuje aj činnosť, na ktorú by ste museli absolvovať predchádzajúcu prípravu. Ak dostanete možnosť vykonávať takýto druh práce, ale nebudete sa chcieť podrobiť potrebnému preškoleniu, nemusí vám zamestnávateľ hľadať iné uplatnenie a môže vás prepustiť. Za vhodné sa nepokladá pracovné miesto, ktoré je uvoľnené iba dočasne z dôvodu prekážok v práci iného zamestnanca (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Cdo 12/1994). 

Akou formou vám musí zamestnávateľ prácu ponúknuť? 

Zákon pre ponuku inej práce osobitné formálne náležitosti nestanovuje. Napriek tomu by však zamestnávateľ mal (a to najmä v jeho vlastnom záujme) dodržať určité pravidlá. Podľa judikatúry totiž platí, že v prípade sporu bude musieť preukázať, že vám vhodnú prácu naozaj ponúkol. Uvedenú skutočnosť môže dokázať napríklad formou svedeckých výpovedí iných zamestnancov či tretích osôb, ktoré boli pri oficiálnej ponuke prítomné. Ďalšou možnosťou je predloženie písomnej ponuky vhodného miesta a dokladu o jej doručení do vašej dispozície. 

K splneniu ponukovej povinnosti dôjde aj vtedy, keď vám zamestnávateľ umožní vykonávať inú vhodnú prácu, ale vy ju odmietnete. V takom prípade už pre vás nemusí hľadať ďalšie uplatnenie, ktoré by eventuálne lepšie zodpovedalo vašim predstavám (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Cdo 55/2014).

Ďalšie podmienky realizácie ponuky práce môžu byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, ktorá platí na vašom pracovisku. Dodajme, že v samotnom texte výpovede, ktorou zamestnávateľ jednostranne ukončí váš pracovný pomer, už nemusí byť ohľadom ponukovej povinnosti uvedené nijaké osobitné konštatovanie (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 17CoPr/8/2018). Dôležité je, či bola správne splnená ešte pred ukončením pracovného pomeru výpoveďou (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 3 Cdo 130/2003). 

Čo ak je len jedno voľné miesto, ale prepúšťa sa viacero zamestnancov 

Keď zamestnávateľ plánuje rozviazať v rovnakom období pracovný pomer s niekoľkými zamestnancami, ale v rámci organizačnej štruktúry má len obmedzený počet voľných miest, ktoré im môže ponúknuť ako náhradu,  musí ponuku vykonať voči všetkým uvedeným zamestnancom. Následne je na nich, ako rýchlo na návrh zareagujú. Voľné pracovné miesto získa ten, ktorý ho prijme ako prvý (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 M Cdo 5/2010). 

Čo ak zamestnávateľ mal voľné miesto, ktoré vám neponúkol? 

V prípade nesplnenia ponukovej povinnosti môžete zamestnávateľa zažalovať o určenie neplatnosti výpovede. Žalobu musíte podať na súd najneskôr v lehote 2 mesiacovodo dňa, v ktorom mal pracovný pomer podľa výpovede skončiť

Ak si prajete, aby váš pracovný pomer naďalej pokračoval, treba okrem podania žaloby zároveň zamestnávateľovi čo najskôr písomne oznámiť, že trváte na tom, aby vás naďalej zamestnával

V prípade, že v spore dosiahnete úspech a:

1) budete trvať na ďalšom zamestnávaní, musí vám zamestnávateľ poskytnúť náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku odo dňa, kedy ste oznámili, že na ďalšom zamestnávaní trváte, až do času, keď vám umožní pokračovať v práci (najviac však za 36 mesiacov);
2) nebudete trvať na ďalšom zamestnávaní, bude platiť (ak sa nedohodnete inak), že váš pracovný pomer končí dohodou ku dňu uplynutia výpovednej doby.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

mzda, zamestnanec, zamestnávateľ

Toto ste už čítali?

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

26. 9. 2023 | Barbora Magočová

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Prijal vás zamestnávateľ s prísľubom určitej pracovnej náplne a pravidelne vám zadáva úlohy, ktoré s pôvodne avizovanou prácou vôbec nesúvisia? Do akej miery musíte jeho pokyny rešpektovať?... celý článok

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok