Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 1. 2024
V zamestnaní trávime približne polovicu nášho bdelého času. Počas takto dlhej doby sa môže ľahko pritrafiť slabšia chvíľka, v ktorej sa nezachováme úplne príkladne. Mnoho pomerne bežných prehreškov vás ale môže stáť miesto. Na čo si treba dať pozor, ak nechcete prísť o prácu?
Každý z nás už v práci urobil 1 z týchto vecí. Za všetky vás ale možno vyhodiť!

Zdroj: Shutterstock

Pracovnú disciplínu aspoň občas poruší každý 

Za porušenie pracovnej disciplíny vás zamestnávateľ môže potrestať:

1) výpoveďou aj

2) okamžitým skončením pracovného pomeru. 

Výpoveďou je možné jednostranne rozviazať pracovný pomer v prípade menej závažného porušenia pracovnej disciplíny. Výpoveď daná z uvedeného dôvodu však bude platná len vtedy, ak vás váš „chlebodarca“ v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornil, že by podobné pochybenie mohol riešiť aj týmto spôsobom. Zamestnávateľ vás zároveň musí oboznámiť s konkrétnym porušením, ktoré má byť dôvodom vašej výpovede a v tejto súvislosti je povinný poskytnúť vám priestor na vyjadrenie. 

V prípade, že je porušenie pracovnej disciplíny závažné, možno ho potrestať aj okamžitým skončením pracovného pomeru

Výpoveďou či okamžitým skončením pracovného pomeru možno prehrešky voči pracovnej disciplíne riešiť len do určitej doby. Zákon stanovuje kombináciu subjektívnej a objektívnej lehoty s tým, že zamestnávateľ stráca možnosť ukončiť pracovný pomer v okamihu uplynutia prvej z nich (bez ohľadu na to, o ktorú lehotu pôjde). 

Subjektívna lehota v trvaní dvoch mesiacov začína bežať odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o dôvode výpovede či okamžitého skončenia dozvedel.

Ak došlo k porušeniu pracovnej disciplíny v cudzine, je možné dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov od vášho návratu zo zahraničia. Pokiaľ sa počas uvedenej lehoty stane porušenie dokonca predmetom konania iného orgánu (napr. bude riešené v priestupkovom konaní), môže dať zamestnávateľ výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom získal informáciu o výsledku konania.

Najneskôr možno pracovný pomer rozviazať v objektívnej lehotejedného roka plynúcej odo dňa, v ktorom dôvod výpovede alebo okamžitého skončenia vznikol

Čo sa vlastne rozumie pod „porušením pracovnej disciplíny“? 

Zákon v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru rozlišuje porušenie pracovnej disciplíny a neuspokojivé plnenie pracovných úloh. V praxi preto niekedy nebýva zamestnávateľom jasné, ktorým z uvedených pochybení by vlastne mali zdôvodniť výpoveď v nimi riešenom prípade. 

Porušenie pracovnej disciplíny sa vždy musí spájať s nedodržaním určitých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov či interných predpisov daného pracoviska alebo s porušením pracovnej zmluvy či pokynu zamestnávateľa. Neuspokojivé pracovné výsledky naopak môžete vykazovať aj vtedy, ak si svoje povinnosti riadne plníte. Ich príčina teda nie je rozhodujúca – môžu samozrejme vzniknúť aj kvôli tomu, že nedodržujete pracovnú disciplínu, ich dôvodom ale môže byť aj vaša objektívna neschopnosť kvalitne vykonávať dohodnutú prácu. 

Ktoré bežné prehrešky boli označené za porušenie pracovnej disciplíny? 

Fajčenie v práci 

Aj jednorazové porušenie zákazu fajčenia v práci môže byť previnením, kvôli ktorému dostanete hodinovú výpoveď. Fajčenie bude dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru napríklad vtedy, ak bude jeho zákaz vyplývať z oficiálnych hygienických požiadaviek stanovených pre určité pracovisko (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 11CoPr/4/2013). 

Vybavovanie súkromných záležitostí v pracovnej dobe 

V súvislosti s dostupnosťou a širokým využívaním moderných technológií je pre mnohých ľudí úplne bežné, že si v priebehu pracovného dňa stihnú vybaviť aj mnoho osobných vecí.

V niektorých prípadoch dochádza až k tzv. cyberslackingu, pri ktorom si zamestnanec počas pracovnej doby na firemnom počítači stihne dokonca nakúpiť či skontrolovať novinky na sociálnych sieťach. Aj za takéto konanie však môže prísť trest; zamestnanec totiž porušuje povinnosť využívať pracovný čas na plnenie pracovných úloh. V prípade väčšieho rozsahu podobných aktivít nie je vylúčené ani okamžité skončenie pracovného pomeru (napr. rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 4CoPr/1/2012). 

Verbálne útoky či vulgárne vyjadrovanie 

Nadávanie či použite vulgárnych výrazov v práci podľa súdov spravidla bude dôvodom pre rozviazanie pracovného pomeru. Za obzvlášť závažnú je považovaná hrubosť voči zákazníkovi (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 21Cdo/678/2001). Zamestnávateľ môže takéto previnenie vo väčšine prípadov riešiť až okamžitým skončením pracovného pomeru, pretože ho môže pripraviť o reputáciu a potenciálne príjmy. Rovnako je hodnotený aj verbálny útok voči nadriadenému (rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 9CoPr/6/2018). 

Použitie „prebytkov“ či prostriedkov zamestnávateľa pre vlastné potreby 

Privlastnenie si lacnejších kancelárskych potrieb, ktoré mali slúžiť na plnenie pracovných úloh, nie je ničím výnimočným. Častá je aj snaha o „prilepšenie si“ z materiálu či tovaru, ktorý bol vyhradený v prospech zákazníka či klienta, ale tento ho napokon celý nevyužije. Aj takéto drobné krádeže možno považovať za útok na majetok zamestnávateľa, ktorý môže byť potrestaný aj hodinovou výpoveďou (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21Cdo/1496/2013). 

Riešenie konfliktu s kolegom na pracovisku fyzickým kontaktom 

Za porušenie pracovnej disciplíny súd označil aj fyzické napadnutie jedného z kolegov. Nešlo pritom o bitku, na základe ktorej by došlo k poškodeniu zdravia. Konflikt mal skôr podobu „strkania“ pri výmene názorov, keď sa najskôr ten zo zamestnancov, s ktorým bol napokon rozviazaný pracovný pomer, výstražne naklonil k svojmu kolegovi až natoľko, že tým narušil jeho osobnú komfortnú zónu.

Druhý kolega reagoval tak, že ho rukou začal odtláčať, na čo ho zamestnanec chytil za ošatenie a odstrčil resp. udrel. Celý incident sa odohral vo vonkajších priestoroch prevádzky a priamo sa ho zúčastnili len jeho aktéri. 

Zamestnávateľ potrestal správanie iniciátora konfliktu okamžitým zrušením pracovného pomeru; súd však vyslovil stanovisko, že vzhľadom na okolnosti a priebeh útoku išlo len o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny - čiže o dôvod pre výpoveď (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 12CoPr/4/2020).

Anketa

Porušili ste už niekedy pracovnú disciplínu?

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

31. 1. 2024 | Marek Mittaš

Neviete, ako sa zaregistrovať na úrade práce? Tu je jednoduchý sprievodca!

So stratou práce sa spája niekoľko povinností, vrátane evidovania sa na úrade práce. Dobrou správou je, že štát tento proces zjednodušil. Po novom všetko vybavíte z pohodlia domova... celý článok

Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

30. 1. 2024 | Barbora Magočová

Aké sú následky zverejnenia vašich osobných údajov? Budete prekvapení

Už aj Slováci si pomaly zvykajú na to, že nemusia tolerovať neprípustné zásahy do svojho súkromia či cti. Uplatňovanie práv vyplývajúcich z ochrany osobnosti dnes nie je ničím výnimočným;... celý článok

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

25. 1. 2024 | Barbora Magočová

Zamestnávateľ robí nekalosti? Môžete získať odmenu až 37 500 eur!

Zvýhodnené podmienky oznamovania protiprávnej činnosti na pracovisku na Slovensku platia už 5 rokov. Zamestnanci môžu za ich nahlásenie získať značnú peňažnú odmenu; nezanedbateľný... celý článok

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

9. 1. 2024 | Daniel Výcha

Minimálna mzda v roku 2024: Vieme, aká bude a čo všetko ovplyvní

Minimálna mzda je suma, ktorá sa mení každý rok. Od nej sa priamo odvíjajú aj výšky ďalších platieb, ako sú odvody alebo príplatky. Vďaka jej zvýšeniu sa tieto sumy tiež navýšia. Ako... celý článok

Štátne sviatky, voľné dni a dni pracovného pokoja v roku 2024

3. 1. 2024 | Marek Mittaš

Štátne sviatky, voľné dni a dni pracovného pokoja v roku 2024

Koniec roka je obdobím, keď si mnohí z nás rekapitulujú udalosti posledných mesiacov a plánujú, ako budú vyzerať nasledujúce. Máte pred sebou diár alebo kalendár a zamýšľate sa nad... celý článok