Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 5. 2023
Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú časť tela. V určitom veku ale niečo pobolieva už takmer každého z nás. Aký postup sa však vyžaduje, aby boli zdravotné ťažkosti posúdené ako choroba z povolania?
Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Chorobu z povolania vám musí odobriť viacero odborníkov

Aby ste ako zamestnanec mohli pomýšľať na uznanie choroby z povolania, musí mať poškodenie vášho zdravia minimálne priamu súvislosť s plnením pracovných úloh.

Zároveň musí ísť o ochorenie, ktoré je uvedené v zozname chorôb z povolania. Jeho znenie nájdete v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení. Pre úplnosť treba dodať, že okrem konkrétne vymenovaných zdravotných ťažkostí príloha ako chorobu z povolania označuje aj v nej nešpecifikované poškodenie zdravia z práce, ktoré nenaplňuje znaky pracovného úrazu.

Ak sa domnievate, že príčinou vášho ochorenia je práve práca, obrňte sa trpezlivosťou. Zisťovanie a uznávanie choroby z povolania je behom na dlhú trať. Jeho priebeh možno rozdeliť na nasledujúce etapy:

1) Zistenie podozrenia na súvis ochorenia s výkonom práce u vášho lekára

Podozrenie na možnú chorobu z povolania vyslovuje váš ošetrujúci lekár. On sám však nemôže autoritatívne rozhodnúť, že za zdravotnou poruchou je skutočne výkon vášho zamestnania. Na základe podozrenia vás ale môže odoslať na vyšetrenie k lekárovi so špecializačným odborom pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a  klinická toxikológia alebo dermatovenerológia. Samotné vyšetrenie by malo byť realizované v sídle špecialistu, ktoré je najbližšie k miestu vášho pracoviska.

2) Odborné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva

Chorobu z povolania môže uznať len špecializované pracovisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť vo vyššie uvedených špecializačných odboroch, ktoré u vášho zamestnávateľa nevykonáva pracovnú zdravotnú službu.

Okrem posúdenia vášho zdravotného stavu musí prijatiu rozhodnutia ohľadom uznania choroby z povolania predchádzať tzv.odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania,  ktoré na požiadanie špecializovaného pracoviska vypracuje príslušný orgán verejného zdravotníctva (RÚVZ). Jeho obsahom je výsledok prešetrenia vašich pracovných podmienokspôsobu práce. Stanovisko by malo byť vypracované najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. V prípade nutnosti zložitejšieho prešetrovania môže byť uvedená lehota predĺžená o ďalších 60 dní.

Za účelom získavania informácií bude orgán verejného zdravotníctva kontaktovať aj vášho zamestnávateľa, ktorý mu musí poskytovať súčinnosť. Záver odborného stanoviska sa poskytne na požiadanie vášmu zamestnávateľovi aj vám ako tzv. posudzovanej osobe.

3) Lekársky posudok vydaný špecializovaným pracoviskom

Ak nejde o sporné či nejednoznačné alebo obzvlášť zložité prípady (viď ďalej), môže špecializované pracovisko už v tejto etape (bez nutnosti posudzovania ďalšou osobitnou komisiou) do 30 dní od prijatia odborného stanoviska rozhodnúť o povahe poškodenia vášho zdravia. Urobí tak formou lekárskeho posudku:

a) o uznaní choroby z povolania; za deň uznania choroby z povolania sa považuje deň vydania uvedeného lekárskeho posudku;
b)ktorým sa neuznala choroba z povolania.

V sporných, nejednoznačných či obzvlášť zložitých prípadoch sa lekársky posudok vypracuje až v lehote 30 dní od prijatia stanoviska regionálnej alebo celoslovenskej komisie.

4) Rozhodovanie regionálnej komisie

V sporných alebo nejednoznačných prípadoch postupuje špecializované pracovisko posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania:

regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania alebo

regionálnej komisii na posudzovanie kožných chorôb z povolania.

Ide o komisie zriadené v univerzitných nemocniciach (Bratislava, Košice, Martin), pričom rozhoduje tá z nich, ktorá má sídlo najbližšie k miestu vášho pracoviska.

Stanovisko regionálnej komisie musí byť vypracované najneskôr v lehote 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Následne je postúpené špecializovanému pracovisku, pre ktoré sú závery regionálnej komisie záväzné.

5) V najzložitejších prípadoch sa prípad dostáva až pred celoslovenskú komisiu

obzvlášť zložitých prípadoch postupuje špecializované pracovisko prípad Celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania. Celoslovenskej komisii je zároveň zverené aj:

- uznávanie nádorových ochorení vznikajúcich v súvislosti s prácou spojenou s vystavovaním sa chemickým karcinogénom, ktoré nie sú uvedené v zozname chorôb z povolania,

- posudzovanie iného poškodenia zdravia z práce, ktoré nie je zaradené do zoznamu chorôb z povolania a zároveň nie je ani pracovným úrazom.

Celoslovenská komisia vypracuje stanovisko najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti. Po vypracovaní stanovisko postúpi špecializovanému pracovisku, ktoré musí jej závery rešpektovať.

6) V prípade nespokojnosti je možné opätovné posudzovanie zdravotného stavu

Ak so záverom lekárskeho posudku nesúhlasíte vy (pretože vám choroba z povolania nebola uznaná) alebo s ním naopak nesúhlasí váš zamestnávateľ (lebo vám choroba z povolania bola uznaná), umožňuje zákon aj opätovné posúdenie prípadu. Vykonáva sa na základe písomnej žiadosti podanej celoslovenskej komisii do 60 dní od prijatia lekárskeho posudku. Revízia je vylúčená, ak už celoslovenská komisia prípad posudzovala (v rámci etapy č. 5).

Celoslovenská komisia vo veci rozhodne do 60 dní od prijatia žiadosti. Jej stanovisko sa zasiela špecializovanému pracovisku. Ak sa jej názor líši od pôvodného stanoviska špecializovaného pracoviska, premietne sa jej rozhodnutie do nového lekárskeho posudku vydaného do 30 dní. Pokiaľ sa však s už vysloveným názorom špecializovaného pracoviska stotožní, bude žiadateľ opätovného posúdenia povinný uhradiť vzniknuté náklady špecializovanému pracovisku a príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.

7) Konečnou inštanciou môže byť až súd

Konečne dodajme, že niektoré sporné otázky spojené s posudzovaním chorôb z povolania a zodpovednosťou zamestnávateľa za ich vznik môže doriešiť aj súd.

Anketa

Trpíte chorobou z povolania?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok