Nevyčerpanie starej dovolenky: Aké sú pravidlá pre jej prenesenie a kedy ju zamestnávateľ preplatí?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 12. 2022
Koniec roka sa blíži a vy ste si ešte stále nestihli vyčerpať ani dovolenku z toho minulého? Dokedy vlastne môžete „starú“ dovolenku prenášať? Môže vám konkrétny termín jej vyčerpania autoritatívne nariadiť zamestnávateľ?
Nevyčerpanie starej dovolenky: Aké sú pravidlá pre jej prenesenie a kedy ju zamestnávateľ preplatí?

Zdroj: Shutterstock

Možno však máte opačný problém: čo ak ste si už celú dovolenku vyčerpali, prípadne vám na ňu ešte nevznikol nárok, ale nevyhnutne potrebujete voľno kvôli vianočným prázdninám? Na uvedené otázky vám zodpovie náš článok; dozviete sa aj to, kedy môžete od zamestnávateľa žiadať, aby vám nevyčerpanú dovolenku preplatil. 

Termín dovolenky určuje zamestnávateľ 

Právo na dovolenku za kalendárny rok vám vzniká, ak ste počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi u neho vykonávali prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Odpracovaným dňom sa rozumie deň, v ktorom ste odpracovali prevažnú časť svojej zmeny s tým, že kratšie časti odpracované v rôznych dňoch nemožno sčítať. Ako výkon práce sa v zmysle ust. § 144a ods. 1 Zákonníka práce posudzuje napr. aj doba, keď nepracujete pre niektoré prekážky v práci, keď máte dovolenku či preto, lebo máte náhradné voľno za prácu nadčas. 

Nárok na dovolenku vám vznikne aj vtedy, ak u toho istého zamestnávateľa pracujete kratšie než jeden rok. Aj u tohto zamestnávateľa by ste však mali odpracovať aspoň 60 dní a pracovný pomer musí trvať nepretržite po celý kalendárny mesiac, za ktorý má vzniknúť nárok na dovolenku. Za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru vám vzniká nárok na pomernú časť dovolenky, a to v trvaní 1/12 dovolenky za kalendárny rok. 

Zamestnávateľ vám môže odsúhlasiť dovolenku aj v prípade, ak vám na ňu s ohľadom na trvanie pracovného pomeru ešte nevznikol nárok, ale len vtedy, ak možno predpokladať, že podmienky pre vznik nároku splníte:

1) do konca kalendárneho roka, v ktorom takto poskytnutú dovolenku vyčerpáte alebo
2) do skončenia vášho pracovného pomeru. 

Na určovanie termínov čerpania dovolenky je oprávnený zamestnávateľ. Pred ich finálnym stanovením by ich mal s vami prerokovaťzosúladiť s plánom dovoleniek, ktorý podlieha predchádzajúcemu súhlasu zástupcov zamestnancov. Zamestnávateľ by vám mal určiť čerpanie dovolenky tak, aby:

1) vám bola poskytnutá v čo najdlhších neprerušených úsekoch (ideálne nie po jednom či dvoch dňoch),
2) ste si ju stihli vyčerpať do konca kalendárneho roka, za ktorý vám na ňu vznikol nárok. 

Zákon však z uvedených pravidiel pripúšťa aj výnimky; práve z tohto dôvodu je prenesenie starej dovolenky do nasledujúceho roka pomerne časté. 

Aké sú pravidlá pre čerpanie prenesenej dovolenky z minulého roka? 

V prípade, že si nemôžete vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že:

  • 1) zamestnávateľ neurčil jej čerpanie,
  • 2) pre prekážky v práci na vašej strane,

musí vám ju zamestnávateľ poskytnúť tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka

Konkrétny termín vyčerpania starej dovolenky by mal zamestnávateľ stanoviť najneskôr do 30. júnanasledujúceho roka. Pokiaľ do uvedeného dátumu nestanoví časový rámec dovolenky tak, aby ste si ju stihli vyčerpať do konca roka, máte právo si jej čerpanie určiť sami. Zamestnávateľovi následne už len najneskôr 30 dní pred vami naplánovanou dovolenkou oznámite začiatok a koniec voľna; pokiaľ s tým zamestnávateľ bude súhlasiť, môže byť lehota určená pre informáciu o čerpaní dovolenky aj skrátená. 

V niektorých prípadoch sa stará dovolenka môže preniesť aj do ďalších rokov 

Pokiaľ celú starú dovolenku za kalendárny rok nevyčerpáte ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka kvôli:

1) materskej dovolenke,
2) otcovskej dovolenke
3) rodičovskej dovolenke,
4) dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu či úraz,
5) vášmu dlhodobému uvoľneniu na výkon verejnej či odborovej funkcie,

poskytne vám zamestnávateľ zostávajúcu časť dovolenky po ich skončení. 

Kedy máte právo na to, aby vám zamestnávateľ nevyčerpanú dovolenku preplatil? 

Dovolenka nemá povahu tzv. neplateného voľna; keď ju čerpáte, dostávate za ňu náhradu mzdy v sume vášho priemerného zárobku. 

Náhrada v rovnakej výške, t. j. v sume vášho priemerného zárobku, vám musí byť vyplatená aj za časť dovolenky presahujúcu 4 týždne základnej výmery dovolenky, ktorú ste nemohli vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy; výnimku tvorí situácia, v ktorej ste si dovolenku nemohli vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru

Ak by vám bola vyplatená náhrada mzdy za dovolenku alebo jej časť, na ktorú ste stratili nárok alebo na ktorú vám ešte nárok nevznikol, musíte ju zamestnávateľovi vrátiť. Splnenie povinnosti jej vrátenia je zvyčajne vynucované prostredníctvom zrážky zo mzdy, na ktorú má v tomto prípade zamestnávateľ právo aj bez vášho súhlasu podľa ust. § 131 ods. 2 písm. g) Zákonníka práce. 

Hromadná vianočná dovolenka vám musí byť oznámená dostatočne vopred 

Hromadné čerpanie dovolenky býva hojne využívané nielen v letnom období, ale aj v dobe medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom. Keďže nezohľadňuje individuálne záujmy zamestnancov, podlieha jeho určenie nasledujúcim prísnejším pravidlám:

1) musí byť dohodnuté so zástupcami zamestnancov (napr. s odbormi),
2) musí byť nevyhnutné z prevádzkových dôvodov

Trvanie celozávodnej dovolenky je zákonom obmedzené nasledovne:

1) nesmie trvať viac ako 2 týždne, pokiaľ sú jeho jedinou príčinou vyššie spomínané prevádzkové dôvody (napr. každoročná údržba strojov),
2) výnimočne ho možno predĺžiť na 3 týždne, ak je nariadené z vážnych prevádzkových dôvodov (tzn. takých, ktorých nezohľadnenie by napr. mohlo existenčne ohroziť zamestnávateľa), takéto voľno však musí byť zamestnancom oznámené najmenej 6 mesiacov vopred,
3) 4 týždne môže hromadné čerpanie dovolenky trvať len v umeleckých súboroch z povolania,
4) hromadné čerpanie celej výmery dovolenky zákon umožňuje len divadle a v iných umeleckých ustanovizniach, ktorých predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

7. 6. 2023 | Barbora Magočová

Zatvoria vám cez leto škôlku? Zamestnávateľ vás musí zvýhodniť

Škôlky a školy nie sú len vzdelávacími inštitúciami. Zabezpečujú aj starostlivosť o deti, keď rodičia potrebujú pracovať. Materské školy však v lete fungujú v obmedzenom režime. Aké... celý článok

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

24. 4. 2023 | Barbora Magočová

Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok