Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 1. 2022
Na Slovensko sa valí nová vlna infekcií COVID-19. Podľa dostupných informácií nakazí variant omikron oveľa viac ľudí, ako predchádzajúce mutácie. Ako sa skracuje karanténa a čo riskujete za jej nedodržanie?
Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

Zdroj: Shutterstock

Karanténu aj izoláciu možno skrátiť na 5 dní, neplatí to však paušálne

Na základe skúseností iných štátov s priebehom omikrónovej vlny možno usudzovať, že sa na Slovensku za krátky čas nakazí koronavírusom obrovské množstvo ľudí. Odborníci varujú pred masívnym výpadkom služieb v dôsledku početných infekcií a karantén.

Kvôli zmierneniu personálnych výpadkov v službách a infraštruktúre platia od 25. 1. 2022 nové pravidlá; pre poriadok uveďme, že v zmysle právnych predpisov sa pod izoláciou rozumie oddelenie pozitívne testovaných od ostatnej populácie, zatiaľ čo karanténa označuje preventívnu separáciu tých, ktorým infekčné ochorenie testom potvrdené nebolo (karanténa v prípade tzv. úzkeho kontaktu s pozitívnym).

Pravidlá karantény a izolácie sa menia nasledovne:

1) Izolácia po pozitívnom výsledku testu

Bez ohľadu na očkovanie musíte byť v izolácii najmenej 5 dní odo dňa odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých príznakov ochorenia, ak sa u vás počas posledných 24 hodín uvedenej doby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.

Ak sa príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť objavia, ukončuje izoláciu až váš ošetrujúci lekár. Nasledujúcich 5 dní po ukončení izolácie musíte na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom.

2) Karanténa po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19:

Úzkym kontaktom je stretnutie s pozitívnou osobou, ak nemala prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 či vyšším, ak ste boli v exteriéri od seba menej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút alebo v interiéri či inom uzavretom priestore (aj v dopravnom prostriedku) bez ohľadu na vzdialenosť dlhšie ako 5 minút. Ak ste boli s pozitívnym v priamom fyzickom kontakte (napr. bozk), je doba trvania kontaktu nerozhodná.

2.1) ak ste neabsolvovali očkovanie a zároveň ste neprekonali v posledných 180 dňoch COVID-19 alebo síce patríte k očkovaným, ale vyskytnú sa u vás príznaky a mali ste úzky kontakt s osobou, ktorej bola v priebehu nasledujúcich 2 dní odobratá pozitívna vzorka alebo sa jej v rovnakej dobe objavili príznaky choroby, príp. mala nariadenú izoláciu, musíte nastúpiť do karantény.

Táto sa končí buď:

  • uplynutím 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnym, ak sa u vás počas posledných 24 hodín uvedenej doby nevyskytnú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť,
  • v deň podľa rozhodnutia lekára, ak sa u vás počas plynutia päťdňovej karantény vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19.

Nasledujúcich 5 dní po ukončení karantény musíte na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom.

2.2) ak ste absolvovali očkovanie alebo ste COVID-19 prekonali pred nie viac, ako 180 dňami a nemáte príznaky ochorenia, povinnosť karantény sa na vás v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou nevzťahuje; po dobu 7 dní od kontaktu však musíte na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom.

V rámci akejkoľvek očkovacej schémy (jednodávková, dvojdávková) platí, že od poslednej dávky nesmie uplynúť pre dosiahnutie statusu zaočkovanej osoby viac než 9 mesiacov.

Za porušenie karantény či izolácie môžete dostať pokutu až do výšky 1 659 EUR; v blokovom konaní do 99 EUR. Ak ale zistené porušenie nastalo v čase krízovej situácie, uloží sa v blokovom konaní pokuta až do 1 000 EUR.

Vylúčená nie je ani trestnoprávna zodpovednosť

Za nedodržanie izolácie hrozí tiež trestné stíhanie. Pre spáchanie trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby sa nevyžaduje úmysel; postačí, ak sa ho dopustíte z nedbanlivosti. Konkrétna forma vášho zavinenia má vplyv na trestnú sadzbu, v rámci ktorej bude súd zvažovať uloženie trestu odňatia slobody.  

Ak spôsobíte alebo zvýšite nebezpečenstvo rozšírenia COVID-19 úmyselne, môže vám súd v základnej sadzbe uložiť trest odňatia slobody v rozmedzí 1 až 5 rokov. Pokiaľ sa úmyselného šírenia koronavírusu dopúšťate tzv. závažnejším spôsobom konania (napr. voči viacerým osobám), bude súd zvažovať odňatie slobody na 3 až 8 rokov.

V prípade, že šírením vírusu spôsobíte ťažkú ujmu na zdraví (napr. liečenie v trvaní najmenej 42 kalendárnych dní) alebo dokonca smrť alebo sa jeho šírenia dopustíte za krízovej situácie, ukladá sa trest v trvaní 4 až 10 rokov.

Pokiaľ spôsobíte alebo zvýšite nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia koronavírusu len z nedbanlivosti, hrozia vám 3 roky za mrežami. Odňatie slobody na 1 až 5 rokov bude súd pri nedbanlivostnom spáchaní trestného činu šírenia COVID-19 zvažovať v prípade závažnejšieho spôsobu konania alebo ak niekomu spôsobíte ťažkú ujmu na zdraví či smrť.

Padajú už aj prvé tresty

Protiprávne konanie spočívajúce v rozširovaní koronavírusu by sa malo riešiť prostriedkami trestného práva len výnimočne. Aj na Slovensku totiž platí zásada subsidiarity trestnej represie, v zmysle ktorej sa má určité konanie postihovať ako trestný čin iba vtedy, ak je natoľko závažné, že by iné sankcie neboli na jeho riešenie dostatočne účinnými.

V praxi už sa však už vyskytli prípady, kedy k trestnému stíhaniu v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 došlo. V októbri minulého roka Krajský súd v Nitra (rozhodnutie sp.zn. 2To/55/2021) zamietol odvolanie obžalovaného, ktorý bol uznaný vinným zo zločinu šírenia COVID-19 v jednočinnom súbehu s prečinom útoku na verejného činiteľa.

Ako pozitívne testovaný pod vplyvom alkoholu agresívne vystúpil proti členom policajnej hliadky, ktorým vulgárne nadával. Keď bol vyzvaný, aby si nasadil rúško, začal na hliadku úmyselne kašľať a pľuť. Obžalovaný sa následne bránil tým, že svojím konaním nikoho nenakazil; aj s prihliadnutím na ďalšie okolnosti ho však súd napokon poslal do väzenia na 4 roky.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

29. 11. 2023 | Daniel Výcha

Banky na Slovensku rušia pobočky: Čo stojí za tým?

Koronakríza ovplyvnila viaceré sektory vrátane bánk, ktoré počas nej pristúpili k masívnemu rušeniu svojich kamenných pobočiek. Tento trend pokračuje aj naďalej. Za necelých deväť mesiacov... celý článok

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

10. 11. 2023 | Marek Mittaš

Ceny poštovného na Slovensku rastú: Čo všetko pošta zvyšuje?

Ceny poštových služieb sa od budúceho roka zvýšia. Vyplýva to z návrhu opatrenia, ktoré je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ide pritom už o druhé zvyšovanie cien za... celý článok

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

11. 10. 2023 | Daniel Výcha

Deficit Slovenska rekordne rastie: Čo čaká novú vládu?

Deficit Slovenska dosiahol tento rok rekordnú výšku, ktorá momentálne dosahuje 3,9 miliardy eur. V porovnaní s minulým rokom ide o trojnásobné zvýšenie. Aký vplyv to bude mať na rozpočet... celý článok

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

10. 10. 2023 | Marek Mittaš

Dlhy a majetok: Ako sú na tom Slováci v porovnaní so svetom?

Najnovšie štatistiky o čistom finančnom majetku a dlhu jasne naznačujú, že práca s financiami nie je pre Slovákov taká prirodzená. V rebríčku Allianz Global Wealth Report 2023 sa nachádzame... celý článok

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

4. 10. 2023 | Marek Mittaš

Euro 7 v praxi: Čo to bude znamenať pre slovenských motoristov?

Keď sa vodiči dozvedeli o pôvodnom návrhu emisnej normy Euro 7, mnohí sa obávali možných dôsledkov. Cieľom tejto normy bolo ďalšie zníženie emisií. Avšak nápad z Bruselu sa rýchlo stretol... celý článok