Udalosti týždňa: Kedy vzniká najviac škôd, ako vybaviť 2 % z daní a čo treba zaplatiť do 30. septembra?

Redakcia | rubrika: Článok | 1. 10. 2021
Redakcia portálu Finance.sk na konci každého týždňa prináša prehľad krátkych správ a najdôležitejších udalostí vo financiách a ekonomike. Pozrite si, čo zaujímavé priniesol uplynulý týždeň.
Udalosti týždňa: Kedy vzniká najviac škôd, ako vybaviť 2 % z daní a čo treba zaplatiť do 30. septembra?

Zdroj: Shutterstock

1. Ako vybaviť potvrdenie na 2 % z daní

Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré potrebujú potvrdenie pre zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu, už nemusia navštevovať Sociálnu poisťovňu. Údaje sú sprístupnené na portáli oversi.gov.sk, a tak ich získa aj notár, ktorý organizáciu alebo združenie priamo registruje. Obe záležitosti si klienti takto vybavia v jednom kroku a na jednom mieste, čím ušetria svoj čas.

Ak by notársky úrad nevedel získať údaje priamo v portáli oversi.gov.sk, Sociálna poisťovňa potvrdenie na požiadanie vydá. O potvrdenie možno požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste pôsobenia mimovládnej organizácie, najlepšie elektronicky cez kontaktný e-mail príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (Pobočky – kontakty).

Vydané potvrdenie potom Sociálna poisťovňa prioritne doručí do elektronickej schránky žiadateľa. Ak by ju adresát nemal aktivovanú, potvrdenie doručí poštou. Klientom, ktorí sa v tejto veci chcú obrátiť na Sociálnu poisťovňu odporúčame, aby si žiadosť o potvrdenie nenechávali ku koncu roka, resp. na poslednú chvíľu.

Potvrdenie pre mimovládne organizácie na zapísanie do Zoznamu prijímateľov 2 % dane z príjmu slúži ako podklad, že dané občianske združenie či nezisková organizácia nemá evidované nedoplatky v sociálnom poistení. Nemá byť staršie ako 30 dní. Posledný termín na zapísanie do Zoznamu prijímateľov je 15. december 2021.

Tip: Rast životného minima od júla 2021: Pozrite si, aké dávky sa vďaka tomu zvýšia

2. Kedy vzniká najviac a najmenej škôd?

Najmenej dopravných kolízií, nehôd či škôd na aute je hlásených počas septembra a novembra. Najviac v júni a máji. Vyplýva to zo štatistiky poisťovne Wüstenrot, ktorá sumarizuje poistné udalosti hlásené klientami na Slovensku za posledných dvadsať rokov.

„Ide o dlhodobú štatistiku, v rámci ktorej nebadať žiadne výraznejšie zmeny či nové trendy. Percentuálne zastúpenie poistných udalostí v jednotlivých mesiacoch sa v princípe nemení. Výnimku predstavovali len protipandemické obmedzenia. Počas lockdownu sa v určitom čase znížila hustota premávky, čo sa podpísalo na nižšom počte nehôd,“ hovorí Erika Fischerová, vedúca oddelenia underwritingu a likvidácie neživotného poistenia poisťovne Wüstenrot.

Vo všeobecnosti sú za najrizikovejšie obdobie považované zimné mesiace, kedy dopravu komplikujú napríklad poľadovice, sneh či voda na vozovkách. No z nahlásených poistných udalostí za posledné dve dekády vyplýva, že najviac nehôd sa udeje počas výrazne teplejších a suchších mesiacov.

V pomyselnom rebríčku dopravných škôd tak dominuje jún. Práve počas tohto letného mesiaca bola nahlásená takmer každá desiata nehoda v rámci povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Za júnom s minimálnym rozdielom nasledujú máj a marec.

„Skutočnosť, že zimné mesiace nepatria medzi najškodovejšie ilustruje porovnanie celkového počtu škôd. V júni sme za dvadsať rokov celkovo evidovali o 13 percent poistných udalostí viac ako napríklad v decembri. A o necelých 10 percent viac ako v januári,“ pokračuje Erika Fischerová.

Jedným z dôvodov, prečo jún a máj sú najškodovejšími mesiacmi na slovenských cestách, môže byť skutočnosť, že po oteplení sa zvyšuje počet šoférov, ktorí cez zimu nechávajú autá častejšie v garáži. Prípadne sa počas zimy sústreďujú len na rutinné trasy, ktoré veľmi dobre poznajú.

3. Čo treba zaplatiť do 30. septembra 2021?

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti. Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021.

Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi.

Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

 

Všetci dostanú upozornenie

V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa opätovne posielať SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za marec 2020  do 30. septembra 2021. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností.

Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu  o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy dostane 2 665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili.

Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradia platbu do 30. septembra 2021, Sociálna poisťovňa bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. Ak toto odložené poistné nie sú schopní zaplatiť, môžu požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne po 30. septembri 2021, teda po lehote splatnosti, o splátkový kalendár.

Jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm. Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále.

Počas koronakrízy od marca minulého roka si mnohí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby za jednotlivé mesiace požiadali o odklad úhrady poistného. Vláda SR v máji 2021 schválila nariadenie, v ktorom im za dané pandemické mesiace stanovila lehoty splatnosti takto odloženého poistného.

Lehoty sú nasledovné:

 • za marec 2020 do 30. septembra 2021
 • za máj 2020 do 31. decembra 2021
 • za jún 2020 do 31. marca 2022
 • za júl 2020 do 30. júna 2022
 • za december 2020 do 30. septembra 2022
 • za január 2021 do 31. decembra 2022
 • za február 2021 do 31. marca 2023
 • za marec 2021 do 30. júna 2023
 • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
 • za máj 2021 do 31. decembra 2023
 •  

Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO odložené poistné za všetky tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, táto lehota sa im teda postupne posunula o tri mesiace až do roku 2023.

Anketa

Platíte ako SZČO minimálne odvody do Sociálnej poisťovne?

Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register