Cestovné poistenie na dovolenku: čo všetko by malo obsahovať?

Roland Regely | rubrika: Článok | 18. 7. 2019
Cestovné poistenie dovolenkára vyjde len približne euro na deň poistenia. Poistiť na dovolenku sa tak rozhodne oplatí. Čo všetko pribaliť do cestovného poistenia?
Cestovné poistenie na dovolenku: čo všetko by malo obsahovať?

Zdroj: Shutterstock

Jedna z najväčších poisťovní na Slovensku, Generali, zaznamenala počas minulého roka viac ako 7 000 poistných udalostí z cestovného poistenia, za ktoré celkovo uhradila viac ako 3,8 milióna eur. Zo štatistík poisťovne vyplýva, že v porovnaní s rokom 2017 stúpol v minulom roku počet poistných udalostí až o 20,1%. O takmer 30 eur sa zvýšil aj priemer poistného plnenia na jednu poistnú udalosť z cestovného poistenia. Kým táto suma v roku 2017 predstavovala 509,8 eur, v minulom roku to bolo 537,2 eur. Cestovné poistenie pritom dovolenkára vyjde len približne euro na deň poistenia.

Liečebné náklady

Základom každého cestovného poistenia by mali byť liečebné náklady. Toto poistenie kryje úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného. Je to napríklad ambulantné ošetrenie, hospitalizácia v nemocničnom zariadení, lieky predpísané lekárom, repatriácia poisteného či návrat spolupoistenej osoby do vlasti.

Čo všetko sa počíta do liečebných nákladov? V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy – odreniny, či menšie rezné rany, ku ktorým dôjde počas kúpania sa v mori alebo počas jazdy na toboganoch. „Časté sú aj prejavy gastroenteritídy a rôznych hnačkových ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou alebo neznášanlivosťou na niektoré lokálne pokrmy. Infekcie horných dýchacích ciest ako je angína či zápal priedušiek. Rovnako evidujeme aj bodnutia hmyzom,“ vymenúva Körösiová.

Medzi časté dôvody vyhľadania lekára na dovolenke a následného ošetrenia, resp. hospitalizácie, patria aj kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú zapríčinené jednak náročnými a dlhými cestami, ale najmä prepnutím sa do akéhosi dovolenkového režimu – telo je počas roka vystavené napätiu a tlaku, počas dovolenky však dochádza k uvoľneniu, zmene tlaku krvi a akcie srdca, a tým k častejším výkyvom tlaku a niekedy k srdcovým kolapsom.

Sumy za liečebné náklady a náklady spojené s hospitalizáciou môžu byť v tisícoch, ale aj stovkách tisícov - poisťovňa k tomu uviedla príklad z nedávnej minulosti. „V USA dostala naša klientka náhlu cievnu mozgovú príhodu, v dôsledku ktorej bola hospitalizovaná a následne prevezená na Slovensko. Jej náklady sa vyšplhali na takmer 190 tisíc eur,“ upozorňuje Körösiová a dodáva: „Veľmi vysokú vyplatenú sumu pri problémoch na dovolenke sme zaznamenali v exotickom Thajsku. Klient s pocitom nevoľnosti a horúčok navštívil nemocnicu. V dôsledku infekcie, ktorú nebolo možné ihneď identifikovať, bolo nevyhnutné vykonať niekoľko chirurgických zákrokov. Klienta sa, našťastie, podarilo zachrániť. Po stabilizovaní bol ambulantným lietadlom prevezený späť na Slovensko. Náklady na prepravu boli viac ako 70 tisíc eur, náklady na ošetrenie prekročili 80 tisíc eur. Celkové náklady teda presiahli 150 tisíc eur.“

 

Príklady hlásených prípadov z poistenia liečebných nákladov

Popis prípadu Náklady na ošetrenie Výška poistného* (osoba/deň)
Infekčné ochorenie dýchacích ciest v Chorvátsku 150 eur 1,06 eur
Ošetrenie poranenia chodidla morským ježkom v Grécku 100 eur 1,06 eur
Žalúdočné problémy, hnačky a zvracanie spojené s ošetrením v Egypte do 1 500 eur 1,06 eur
Operácia prsta dieťaťa z dôvodu útoku papagája v Turecku 1 600 eur 1,06 eur

*Platí pri poistení liečebných nákladov pri dovolenke dlhšej ako 4 dni.

Úrazové poistenie

V slovenskej legislatíve už od roku 1991 chýba definícia pojmu úraz. Výsledkom sú relatívne široké definície tohto pojmu v poistných zmluvách. Poistenie pre prípad úrazu pritom znie ako jednoznačná záležitosť. V skutočnosti však taká jednoznačná byť nemusí. Dôvodom sú relatívne komplikované zmluvné podmienky a formulácia úrazu v poistných zmluvách. A to nie je všetko. Poisťovne si pri poistení úrazu vymedzujú v zmluvných podmienkach aj rôzne výluky a negatívne vymedzenia. V konečnom dôsledku tak poistenec nemusí mať kryté poistenie pri úrazoch, na ktoré sa spoliehal. Práve preto je pri úrazovom poistení možno viac ako v ostatných prípadoch nevyhnutné pozorne si prečítať poistné podmienky.

Určite však pri cestovnom poistení odporúčame zahrnúť aj úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu, ako aj smrť následkom úrazu. Príklad z Praxe: Turista zo Slovenska si počas okružnej plavby v Chorvátsku spôsobil úraz pri zoskoku z lode tak, že narazil hlavou na skalu, ktorú si predtým pod hladinou nevšimol. Následkom úrazu utrpel muž aj trvalé následky, ktoré mu boli hradené práve z úrazového poistenia. Poisťovňa však každoročne zaznamená aj niekoľko smrteľných prípadov, čo by mala byť dostatočná motivácia k poisteniu.

Poistenie storna

Poistenie storna ľudia často mylne vnímajú. Myslia si, že storno môže prísť iniciatívne aj z ich strany a to nie je pravda. Klienti, ktorí majú v rámci cestovného poistenia poistené aj storno zájazdu, môžu toto poistenie využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.

V prípade, že poistený musí stornovať zájazd, poisťovňa mu preplatí výšku storno poplatkov v súvislosti so zakúpeným zájazdom alebo cestovným lístkom na vlak, autobus či lodenku alebo letenku. Z toho dôvodu je toto poistenie najlepšie dojednať hneď pri rezervácii zájazdu, pretože poistná ochrana začína ihneď uzavretím poistenia, avšak nie je to podmienkou. Klient si môže uzatvoriť poistenie hocikedy, no pri tomto poistení začína poistná ochrana až v 10. deň po uzavretí poistenia.

Príklad z praxe: „Z poistenia storna evidujeme prípad klienta, ktorý utrpel úraz nohy následkom pádu z balkóna, keď sa naťahoval za čerešňami na strome. Pre vážne poranenie nohy tak klient nemohol nastúpiť na zájazd a vzniknuté storno poplatky z dôvodu storna zájazdu mu uhradila poisťovňa,“ približuje Körösiová z Generali.

Ďalším prípadom, kedy sa poistenie storna oplatilo, bol manželský pár, ktorý si kúpil dovolenku ešte začiatkom roka. Pre dlhodobé nezhody sa však rozhodli rozviesť, súd ich požiadavke vyhovel a tak, z pochopiteľných dôvodov, bývalí manželia na spoločnú dovolenku nenastúpili. Vzniknuté storno poplatky boli taktiež preplatené z poistenia storna.

Súčasťou poistenia storna je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, ktoré kryje nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku či meškania letu. „Toto poistenie v našej poisťovni kryje napríklad aj evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou. Ak má klient poistenie storna a nachádza sa v oblasti, kde vzniklo napríklad zemetrasenie, pričom je ohrozený jeho život, môže ihneď prerušiť cestu a poisťovňa zorganizuje jeho transport do bezpečia a následne do vlasti. Toto sa týka aj teroristických útokov,“ vysvetľuje Körösiová.

Výška poistného sa odvíja od hodnoty zájazdu. V prípade, ak je celková hodnota zájazdu napríklad 1 000 eur, klienta by vyšlo poistenie storna na 45,36 eur.

Poistenie zodpovednosti

Mnohokrát opomínaným poistením zo strany dovolenkárov je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu na veci alebo zdraví, ktorú spôsobil poistený počas cesty. O tom, že si toto poistenie skutočne oplatí uzatvoriť hovorí aj jeden z mnohých prípadov poisťovne. „Dieťa pri nestráženej hre so skleneným pohárom začalo obrubou kresliť na sklenenú výplň hotelového balkóna v Thajsku, pričom túto výplň poškodilo. Náklady na jej výmenu sa vyšplhali až do výšky 700 eur. Toto poškodenie sme hradili práve z poistenia zodpovednosti,“ ozrejmuje Marek Molda, riaditeľ Odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali.

Poistenie batožiny

Poistným štandardom pre dovolenkára je okrem vyššie spomínaných poistných krytí aj poistenie batožiny. Poisťovne v tomto prípade evidujú tisíce poistných udalostí v dovolenkovom aj mimo dovolenkovom období. „Išlo najmä o poškodenia a krádeže kufrov, no početné bolo aj neskoré dodanie batožiny, ktoré je tiež kryté z tohto poistenia,“ vymenúva Körösiová.

Balíček si zvoľte aj podľa obsahu batožiny. Ak si so sebou plánujete vziať notebook, fotoaparát, kameru či rôzne ďalšie hodnotné veci, zvážte poistenie v čo možno najvyššom poistnom plnení.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Poisťujete sa tesne pred dovolenkou alebo máte celoročné poistenie?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register