Kreatívne vouchere môžu podnikateľom pokryť až 50 % nákladov na rozvoj. Záujem prejavilo vyše 990 subjektov

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 27. 6. 2019
Reč je o národnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s názvom Vytvor.me.
Kreatívne vouchere môžu podnikateľom pokryť až 50 % nákladov na rozvoj. Záujem prejavilo vyše 990 subjektov

Zdroj: Shutterstock

Cieľom projektu je vytvoriť malým a stredným podnikateľom podmienky, ktoré posilnia ich postupný rast a konkurencieschopnosť na trhu. Nejde však len o rozvoj samotných podnikateľov, ale aj o podporu ich spolupráce s ľuďmi z kreatívneho priemyslu. Celý proces sa realizuje prostredníctvom takzvaného kreatívneho voucheru, ktorý predstavuje priamu finančnú podporu.

Celý projekt bude ukončený až v roku 2021 a na kreatívne vouchere sa vyčlenilo 7,5 mil. eur. Cieľom je podporiť minimálne 1 500 malých a stredných podnikateľov.

 

Ako fungujú kreatívne vouchere?

Žiadateľom môže voucher preplatiť až polovicu nákladov, ktoré vynaložia na využitie služieb alebo nákup diel od samotných realizátorov. Na výber sú štyri odvetia kreatívneho priemyslu a to architektúra, počítačové programovanie, reklama a marketing, či dizajn. Realizátori z týchto oblastí potom môžu poskytnúť žiadateľom, respektíve podnikateľom svoje služby alebo pre nich vytvoriť diela, na ktoré môžu získať podporu vo výške 50 % nákladov.

Projekt stanovuje aj maximálnu hranicu finančnej podpory, ktorá je pri prvých výzvach v odvetví architektúra vo výške 10 000 eur, pri ostatných spomínaných odvetviach je to maximálne do 5 000 eur. Čo sa týka ďalších výziev, maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve jednotlivých odvetví, ktorú vyhlasuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Zoznam aktuálnych výziev zo všetkých štyroch odvetví nájdete na tomto odkaze.

Kto môže byť žiadateľom a ako získať voucher?

Žiadateľom môže byť malý alebo stredný podnikateľ, ktorý je registrovaný na území SR a vykonáva tu aj podnikateľskú činnosť. Postup získania je vo svojej podstate veľmi jednoduchý. Podnikateľ bude reagovať na aktuálnu výzvu v požadovanom odvetví registráciou na stránke www.vytvor.me/ziadatel-html a  žiadosťou o poskytnutie kreatívneho voucheru, ktorú môže predvyplniť počas celého jej trvania. Musí spĺňať aj požadované podmienky na získanie voucheru, ktoré sú stanovené v každej výzve individuálne.

V 1. časti žiadosti podnikateľ uvedie svoje základné údaje, krátky opis svojho projektu, čiže požadovanej služby alebo diela, vyhodnotenie troch cenových ponúk s určením realizátora, požadovanú výšku pomoci a termín ukončenia projektu. Po odoslaní sa táto žiadosť zaregistruje a zarezervuje sa aj požadovaná suma.

Ak je podnikateľ oprávneným žiadateľom, dostane predvyplnenú žiadosť aj s povinnými prílohami prostredníctvom e-mailu. Kompletnú žiadosť následne predkladá elektronickou formou, ktorá bude mať elektronický podpis, alebo v printovej podobe s originálnym podpisom odoslanú poštou. Odborníci projektu následne vykonávajú overenie oprávnenosti žiadateľa a kontroluje sa úplnosť a správnosť predloženej žiadosti.

Foto. vytvor.me

Ak je žiadateľ úspešný, uzatvára sa sním zmluva, pomocou ktorej sa dňom účinnosti stáva príjemcom pomoci. Po schválení nasleduje samotná realizácia projektu, ktorú si podnikateľ zaplatí vo vlastnej réžii. Po dokončení požiada o preplatenie kreatívneho voucheru, pričom musí predložiť identifikáciu príjemcu, faktúru oprávneného realizátora, potvrdenie o úhrade faktúry, čestné prehlásenie o úspešnej realizácii projektu a prípadnú dokumentáciu výstupu zo spolupráce s realizátorom.

Ak je všetko v súlade s podmienkami a požiadavkami, nasleduje samotné preplatenie kreatívneho vouchera.

Kto môže byť realizátorom?

Realizátormi sú podnikatelia z kreatívneho priemyslu a do projektu sa môžu zapojiť kedykoľvek počas jeho trvania. Môže ním byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby alebo vytvára diela v stanovených odvetviach. Môže spadať do jedného alebo viacerých, projektom podporovaných odvetví, čiže do architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu alebo počítačového programovania.

Projekt kladie realizátorom podmienku pôsobiť v danom odvetví aspoň jeden rok a mať vysporiadané odvodové a daňové povinnosti voči štátu. Schválení a oprávnení realizátori budú po podpise zmluvy, respektíve po nadobudnutí jej účinnosti zaradení do Galérie realizátorov. Ďalej dostanú priestor na prezentáciu svojej činnosti, pomocou ktorej sa môžu ich služby alebo ponúkané diela zaradiť do ponuky, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o poskytnutie kreatívneho voucheru.

Potenciálni realizátori sú povinní informovať prevádzkovateľov národného projektu, do akej veľkostnej kategórie ich podnik patrí, a to prostredníctvom čestného vyhlásenia. Vzor vyhlásenia im bude doručovaný e-mailom spolu s návrhom zmluvy.

O kreatívne vouchere je záujem

O zapojenie do projektu prejavilo prvotný záujem 994 podnikateľských subjektov, ktorí sa elektronicky zaregistrovali. Najväčší záujem je o oblasť reklamy a marketingu, kde požiadalo o kreatívny voucher 467 podnikateľov, 224 žiadostí je na programovanie, 196 na dizajn a 107 na architektúru.

 „Administratívne spracovaných elektronických registrácií je aktuálne 554 v hodnote viac ako 2,8 mil. eur. Riadne podaných žiadostí o poskytnutie kreatívneho vouchera je aktuálne 253 v hodnote viac ako 1,3 mil. eur a aktuálne zazmluvnených je 151 kreatívnych voucherov v hodnote takmer 1 mil. eur," spresnil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Do galérie realizátorov sa prihlásilo a je registrovaných 641 subjektov, ktoré môžu poskytovať kreatívne služby.

Anketa

V akej oblasti chcete podnikať alebo podnikáte?

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register