Slovenky sú v spoločnosti viac znevýhodnené ako ostatné Európanky

Redakcia | rubrika: Článok | 11. 5. 2019
Ženy na Slovensku majú v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu, horšie postavenie ako ostatné Európanky.
Slovenky sú v spoločnosti viac znevýhodnené ako ostatné Európanky

Zdroj: Shutterstock

V únii majú ženy v priemere o 16 % nižšie platy ako muži, a to naprieč všetkými sektormi. Na Slovensku ženy zarábajú v priemer o 21 % menej ako muži. „Na rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov vplýva viacero faktorov. Najvýznamnejším dôvodom je to, že ženy pracujú za život z dôvodu materských povinností v priemere o tretinu menej ako muži. Práve dlhšie pauzy v práci spôsobujú pomalší kariérny rast. Európska komisia ale uvádza, že ženy sa často stretávajú s tým, že sa v technických smeroch či v IT sektore, čo je prevažne mužská doména, ťažie presadzujú,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Vzdelanie

V tomto prípade ale nezohráva úlohu dosiahnuté vzdelanie. V európskych krajinách majú ženy v priemere vyššie vzdelanie ako muži (44 % žien vo veku 30 až 34 rokov dosiahlo vysokoškolské vzdelanie s porovnaním s 34 % mužov). „V únii je zamestnaných žien s dieťaťom či viacerými deťmi do 6 rokov o 9 percent menej ako žien bez dieťaťa. Tento rozdiel je výraznejší práve na Slovensku, kde je zamestnaných o 30 % viac bezdetných žien ako tých s dieťaťom,“ doplnila Buchláková.

V roku 2016 nepracovalo v únii až 19 % žien, pretože sa starali o deti či zdravotne postihnutého príbuzného. Krajiny ako Veľká Británia, Holandsko či Dánsko majú flexibilnejšie pravidlá na pracovnom trhu a väčšie možnosti nastaviť si flexibilný pracovný čas, preto majú viac zamestnaných žien.

Na Slovensku ani nie polovica ľudí, vrátane žien, je ochotná o svojom plate so zamestnávateľom vyjednávať. Na rozdiel od severských krajín, napríklad vo Švédsku, až takmer 80 % zamestnancov vyjednáva o plate, medzi nimi aj ženy. Ženy v únii pritom robia v priemere týždenne o 6 hodín viac ako muži (platené aj neplatené hodiny navyše).

 

Najčastejšie povolanie

Z nižších kvalifikovaných pozícii sa ženy v únii najčastejšie uplatňujú ako predavačky v obchodoch či upratovačky. Z vyšších kvalifikovaných pozícii sa výrazne presadzujú ako právničky, učiteľky v materských či základných školách, sekretárky či lekárky. Najmenej žien je stále v odbore informačných a komunikačných technológií, pričom ak by sa podarilo prilákať do IT sektora viac ľudí, vrátane žien, naštartovalo by to viac aj ekonomický rast v únii.

Do roku 2050 by sa tak mohlo vytvoriť o 1,2 milióna pracovných miest viac. Hrubý domáci produkt EÚ by vďaka tomu mohol dovtedy stúpnuť o 820 miliárd eur. Index rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat, skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu, vo vzdelaní, v príjmoch, v zdravotnom stave, v zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou.

Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodov zo 100 (1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť). Ako v jedinej krajine EÚ sa u nás nerovnosť medzi mužmi a ženami prehĺbila. V rovnosti medzi pohlaviami sme na 26. mieste v rámci krajín EÚ a za posledné roky sme sa prepadli až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 krajín EÚ je na úrovni 66,2 bodu.

Len málo žien je vo vedúcich pozíciách firiem pôsobiacich v Európskej únii. Len 1 z 10 spoločností má vo vedení ženu. Napriek tomu, ženy sa postupne dostávajú na riadiace pozície, v roku 2017 bolo iba 7,1 % žien z celkového počtu členov manažmentu firiem a len 5,5 % zo všetkých šéfov podnikov boli práve ženy.

Na Slovensku ich počet postupne od roku 2010 klesal, a to približne o 6,5 %. Stalo sa tak iba na Slovensku a v Rumunsku. Najviac, a to až o tretinu, ich za 7 rokov pribudlo vo Francúzsku. Práve Francúzi podľa Európskej komisie najviac búrajú vo firmách rodové stereotypy a dávajú najväčšie príležitosti ženám v manažmentoch a vedení firiem. 

Muži umierajú skôr

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) uvádza, že za posledných 10 rokov sa roztvárajú nožnice medzi mužmi a ženami práve v prípade zdravia najviac. Ženy sa dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien.

Nadmerne však pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 %. Európsky štatistický úrad Eurostat uvádza, že majú v krajinách EÚ v priemere „zdravé roky“ viac ženy (64,2 rokov) ako muži (63,5 rokov). Ženy sa na Slovensku dožívajú v zdraví v priemere 57 rokov, muži o čosi menej, a to 56,4 rokov.

Na čele oboch rebríčkov je Švédsko. Až 73 rokov sa dožívajú v relatívnom zdraví. Na opačnom konci rebríčka je Litva, počet rokov v zdraví u žien je na úrovni 54,9 rokov a v prípade mužov je 52,3 rokov.

Sexuálne obťažovanie

Štatistiky Európskej komisie sú v tomto prípade nelichotivé. Jedna z troch žien staršia ako 15 rokov v rámci krajín EÚ mala už skúsenosť s psychickým či sexuálnym násilím. Až 75 % žien v top manažmente sa stretlo so sexuálnym obťažovaním na pracovisku. V sektore služieb to uviedlo 61 % zamestnaných žien.

Viac ako polovica európskych žien celkovo mala so sexuálnym obťažovaním nejakú skúsenosť. Približne 20 % mladých žien vo veku od 18 do 29 rokov zažila kyber obťažovanie. Až 80 % obetí obchodovania s bielym mäsom sú ženy.

Rodová nerovnosť sa vyrieši za 108 rokov

Ak by sa pokračovalo v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami, tzv. rodovú rovnosť by sa vo svete podarilo vyriešiť za 108 rokov. Vyplýva to z najnovšej štúdie Svetového ekonomického fóra. Spomedzi 106 sledovaných krajín, kam zaraďujeme aj Slovensko, patria medzi najväčšie problémy už spomínané platové rozdiely, politická angažovanosť a postavenie žien v spoločnosti v súvislosti so starostlivosťou o rodinu.

V prípade ekonomických rozdielov hovoríme až o 202 rokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa nerovnosť medzi mužmi a ženami vyrovnala. Aktuálne celosvetovo za každý dolár, ktorý muž zarobí, je v priemere žena zaplatená 54 centami.


Zdroje: SLSP

Anketa

Je lepšie mať prezidentku alebo prezidenta?

Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register