Od januára 2019 sa budú mierne zvyšovať dôchodky

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 25. 10. 2018
V roku 2019 sa budú dôchodky opäť o niečo zvyšovať. Podľa predpokladov sa väčšine dôchodcov zvýši penzia o dôchodcovskú infláciu, ostatným zas o minimálnu valorizačnú sumu.
Od januára 2019 sa budú mierne zvyšovať dôchodky

Zdroj: Shutterstock

Dôchodcovská inflácia a pevná suma

Vláda schválila nový systém valorizácie dôchodkov už v roku 2017. Podľa tohto systému sa každý rok dôchodok zvýši o takzvanú dôchodcovskú infláciu alebo pevnú sumu. Dôchodcovská inflácia je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré sa určuje vždy za prvý polrok daného roka. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky. Dôchodok sa následne zvyšuje o dané percento z celkovej sumy vášho dôchodku.

Pevná suma predstavuje 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky, ktorú zase určuje Sociálna poisťovňa vždy k 30. júnu kalendárneho roka. Ak by nastala situácia, že suma zvýšenia dôchodku na základe dôchodcovskej inflácie bude nižšia ako na základe pevnej sumy, bude dôchodok navýšený práve o pevnú sumu. Toto pravidlo zaručuje, že každému dôchodcovi sa zvýši dôchodok o sumu, ktorá bude pre jeho penziu výhodnejšia.

 

Ďalšou výhodou tohto systému je, že každý poberaný dôchodok sa posudzuje samostatne, a to aj v prípade, že poberáte dva dôchodky súbežne.

Tip: Aké bude zvyšovanie dôchodkového veku v roku 2019

Valorizácia dôchodkov

Podľa Štatistického úradu predstavuje medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čiže takzvaná dôchodcovská inflácia, výšku 2,6 %. Takže váš dôchodok sa zvýši o sumu, ktorá predstavuje 2,6 % z celkovej sumy vášho dôchodku. Ak je však pre váš dôchodok výhodnejšia suma zvýšenia na základe minimálnej valorizačnej pevnej sumy, bude váš dôchodok zvýšený o danú pevnú sumu.

Pevná minimálna valorizačná suma pre rok 2019 (2 % z priemerného mesačného dôchodku)

Nekrátené dôchodky Krátené dôchodky z dôvodu súbehu poberanie viacerých dôchodkov
Starobný – o 8,70 € Starobný – o 2,70 €
Predčasný starobný – o 8,30 € Predčasný starobný – o 3,00 €
Invalidný do 70 % - o 4,20 € Invalidný do 70 % - o 1,80 €
Invalidný nad 70 % - o 7,40 € Invalidný nad 70 % - o 2,80 €
Vdovský a vdovecký – o 5,60 € Vdovský a vdovecký – o 2,50 €
Sirotský – o 2,70 € Sirotský – 1,40 €

Zdroj: Výpočet redakcie zaokrúhlený na desatiny (na základe tabuľky priemerných dôchodkov podľa Sociálnej poisťovne)

Príklady na zvyšovanie jednotlivých dôchodkov

Príklad 1:

Ak penzista poberá starobný dôchodok vo výške 250 eur, bude zvýšenie jeho dôchodku na základe dôchodcovskej inflácie iba o 5 eur. Avšak, keďže je minimálna valorizačná pevná suma vyššia, tento rok je to 8,70 eur, bude jeho dôchodok automaticky zvýšený o výhodnejšiu, teda vyššiu pevnú sumu. Dôchodcovi sa teda zvýši dôchodok na sumu 258,70 eur.

Príklad 2:

Ak penzista poberá starobný dôchodok vo výške 350 eur, bude zvýšenie jeho dôchodku na základe dôchodcovskej inflácie o 9,10 eur. Minimálna valorizačná pevná suma je stanovená vo výške 8,70 eur. Dôchodok sa teda automaticky zvýši o výhodnejšiu, teda vyššiu sumu na základe dôchodcovskej inflácie. Dôchodcovi sa vo výsledku zvýši dôchodok na sumu 359,10 eur.

Príklad 1:

Žena poberá starobný dôchodok vo výške 400 eur a vdovský dôchodok, ktorý je vyplácaný v polovičnej sume, respektíve vo výške 115 eur. Od 1. januára 2019 sa jej starobný dôchodok zvýši o 10,40 eur, čiže na sumu 410,40 eur. Vdovský dôchodok sa zvýši o 3 eurá, čiže na sumu 118 eur. Pre oba tieto dôchodky je automaticky výhodnejšie zvýšenie o dôchodcovskú infláciu (o 2,6 %).

Príklad 2:

Penzista poberá polovičný starobný dôchodok vo výške 130 eur a vdovecký dôchodok vo výške 370 eur. Od 1. januára 2019 sa jeho starobný dôchodok zvýši o sumu 3,40 eur, vdovecký zase o sumu 9,60 eur. Opäť sa budú oba dôchodky automaticky zvyšovať o dôchodcovskú infláciu (o 2,6 %), pretože je pre ne v tomto prípade výhodnejšia.

Dôchodky sa zvýšia automaticky

O zvýšenie dôchodkov nie je potrebné požiadať, nakoľko sa zvyšujú automaticky podľa vyššie popísaného postupu. Sociálna poisťovňa bude poberateľov dôchodkov o zvyšovaní informovať v priebehu januára 2019, zároveň sa zvýšené dôchodky začnú vyplácať už v januárovom výplatnom termíne dôchodkov.

Príklady na zvyšovanie dôchodkov 2019

Výška dôchodku 2018 Výška dôchodku 2019 Zvýši sa o:
200 € 208,70 € 8,70 € (pevná suma)
250 € 258,70 € 8,70 € (pevná suma)
300 € 308,70 € 8,70 € (pevná suma)
350 € 359,10 € 9,10 € (dôchodcovská inflácia)
400 € 410,40 € 10,40 € (dôchodcovská inflácia)
450 € 461,70 € 11,70 € (dôchodcovská inflácia)
500 € 513,00 € 13,00 € (dôchodcovská inflácia)
700 € 718,20 € 18,20 € (dôchodcovská inflácia)
1 000 € 1 026 € 26 €  (dôchodcovská inflácia)

Zdroje: Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR

Anketa

Aká je výška Vášho dôchodku?

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?

Z dôchodkového poistenia plynie:

Aby ste mohli čerpať dávku v nezamestnanosti, musíte:

Keď máte nezaplatené poistné t.j. dlhy na poistnom, nemôžete čerpať dávky zo sociálneho poistenia:

Zistiť výšku odvedeného poistného môžete:

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+116
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register