Súd rozhodol, že choroba z povolania nemusí vždy vzniknúť v práci

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 5. 2018
Krajský súd v Banskej Bystrici nedávno vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa za choroby z povolania môžu považovať aj stavy, ktoré nevznikli v súvislosti s plnením pracovných povinností. Prípad sa týkal lymskej boreliózy.
Súd rozhodol, že choroba z povolania nemusí vždy vzniknúť v práci

Zdroj: Shutterstock

Choroby z povolania nájdete vymenované v právnom predpise

Na rozdiel od pracovných úrazov, u ktorých sa splnenie zákonných znakov posudzuje podľa individuálnych okolností daného prípadu, treba choroby z povolania hľadať v osobitnom zozname. Tento zoznam tvorí Prílohu č. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení.

Väčšina chorôb z povolania je v uvedenom zozname pomerne presne vyšpecifikovaná. Vzhľadom na mnohosť nežiadúcich vplyvov, ktoré môžu negatívne pôsobiť na zdravie zamestnanca, však zákonodarca uzatvára zoznam aj akousi generálnou klauzulou; podľa nej môže byť chorobou z povolania akékoľvek poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je v zozname výslovne špecifikované a nie je ani pracovným úrazom, pokiaľ vzniklo pri vykonávaní práce, ktorá je preukázateľne a v porovnateľnej miere s inými chorobami z povolania v príčinnej súvislosti so zisteným poškodením zdravia a táto súvislosť je posúdená Celoslovenskou komisiou na posudzovania chorôb z povolania.

Ako choroba z povolania môže byť klasifikovaná aj lymská borelióza, ktorú možno zaradiť pod položku 26 zoznamu (Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov).

TIP: Pred notárom podpísali zmluvu o pôžičke, podľa súdu však uzavretá nebola

Choroba z povolania nemusí vždy vzniknúť v práci

Zdroj: shutterstock

Pri lymskej borelióze je problém určiť konkrétnu príčinu vzniku

Výskyt lymskej boreliózy na Slovensku v posledných rokoch rastie; odhaduje sa, že incidencia je 10 – 18,5 ochorení na 100 000 obyvateľov. Pôvodcom ochorenia sú infikované kliešte, ktoré vás môžu bežne uštipnúť, ak sa pohybujete v prírode.

Nakazené kliešte sú najmä v oblasti okolo Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Ružomberka či Považskej Bystrice, ale aj pri Svidníku či Lučenci; kliešte, ktoré prenášajú boreliózu, sa však môžu nájsť prakticky kdekoľvek. Ak sa na vás prisaje kliešť, väčšinou neviete, kedy presne k prisatiu došlo; pokiaľ ste dokonca uštipnutí rôznymi kliešťami opakovane a prejavia sa u vás príznaky lymskej choroby, nebudete mať istotu ani ohľadom skutočnosti, ktorý z nich vás nakazil (pokiaľ každého nenecháte za poplatok laboratórne skontrolovať).

Uvedené okolnosti samozrejme výrazne komplikujú posúdenie, či k prisatiu kliešťa došlo pri vykonávaní práce, alebo vo vašom voľnom čase. Napriek tomu však bolo judikované, že lymská borelióza môže byť chorobou z povolania, a to dokonca aj vtedy, ak zamestnanec nevedel, čo práve robil, keď ho infikovaný kliešť uštipol.

Zamestnanec pripustil, že kliešte ho uštipli aj pri voľnočasovej aktivite

V marci tohto roka posudzoval Krajský súd Banská Bystrica (bližšie rozsudok zo dňa 6. 3. 2018, sp.zn. 14CoPr/11/2016) prípad zamestnanca, ktorý podal žalobu na určenie, že je v plnom rozsahu daná zodpovednosť jeho zamestnávateľa za škodu spôsobenú lymskou boreliózou ako chorobou z povolania.

Argumentoval tým, že behom trvania pracovného pomeru vykonával aj práce v prírode, a to aj v lesných podnikoch nachádzajúcich sa v okresoch so zvýšeným výskytom kliešťov. Zamestnávateľ svoju zodpovednosť poprel s odkazom na skutočnosť, že zamestnanec sa mohol nakaziť aj v súvislosti so svojimi voľnočasovými aktivitami. Poukázal aj na  to, že zamestnanec je aktívny poľovník.

Zamestnanec priznal, že ho kliešť uštipne priemerne 8 až 10 krát ročne; uznal dokonca, že prisatého kliešťa našiel nielen po aktivitách súvisiacich s plnením pracovných úloh, ale aj potom, čo v rizikových oblastiach trávil voľný čas. Napriek tomu však súd rozhodol v neprospech zamestnávateľa a konštatoval, že nepriaznivý zdravotný stav zamestnanca musí byť posúdený ako choroba z povolania.

Niekedy postačí len pravdepodobný súvis choroby s prácou

V súvislosti s výše uvedeným prípadom Krajský súd Banská Bystrica uviedol, že ak treba preukázať vznik príčiny a predpokladov pre chorobu z povolania, je vždy treba vychádzať z charakteru konkrétneho ochorenia. U mnohých ochorení sa totiž objektívne nedá posúdiť, kde a kedy presne nastala ich príčina. Jedným z prípadov je podľa názoru súdu aj lymská borelióza, pri ktorej by zamestnanec len veľmi ťažko mohol splniť dôkaznú povinnosť ohľadom skutočnosti, kedy a kde ho uštipol infikovaný kliešť.

V podobných prípadoch teda podľa názoru súdu postačí, pokiaľ bude zo zistených okolností vyplývať aspoň relevantná miera pravdepodobnosti, že príčina choroby má súvislosť s plnením pracovných úloh. V danom prípade súd porovnal čas strávený v rizikových miestach prácou s časom stráveným v uvedených miestach vykonávaním voľnočasových aktivít; tento pomer bol 89,62 hodín výkonu práce oproti 7,5 hodín výkonu poľovníctva. Pri takomto pomere mal súd za preukázané, že príčina vzniku lymskej boreliózy spočívala vo výkone pracovných povinností zamestnanca.

 

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register